Online forløb på HD

Læs din HD-uddannelse som online forløb, hvis du fx har vanskeligt ved at være fysisk tilstede på CBS, og ønsker at tage undervisningen når du kan og vil. Med HD som online forløb kan du studere hvor og hvornår du har tid, og får et godt værktøj til at forene et travlt arbejdsliv med familie- og studieliv.

 

HD-uddannelsen som online forløb giver dig undervisning uafhængig af tid og rum og dermed fleksibilitet i et travlt arbejdsliv. Online forløbet giver dig blandt andet...

  • en høj grad af fleksibilitet (undervisning uafhængigt af tid og rum)
  • mobilitet i arbejdslivet (med mulighed for uddannelse ved siden af)
  • interaktion og feedback i undervisningen (fra medstuderende og undervisere)
  • faglighed og effektive pædagogiske metoder

EN FLEKSIBEL UDDANNELSE

HD-uddannelsen er normeret til fire år på deltid (hhv. to års på HD1 og to år på HD2), men du har også mulighed for at tage HD online som kurser og vælge netop det, der passer til din udvikling og karriere. HD-uddannelsen er en fleksibel uddannelse, som du selv kan sammensætte, så det matcher dine behov.

HD-UDDANNELSER DER TILBYDES SOM ONLINE FORLØB

Vi udbyder tre af vores HD-uddannelser som online forløb, læs mere om uddannelserne ved at klikke på dem nedenfor.

HD1

HD2 International Business

HD2 Regnskab og Økonomistyring

TEKNOLOGI- OG SOFTWAREKRAV

PC/Mac
Stabil internetforbindelse
Headset - hvor lyd og mikrofon er adskilt
Opdateret webbrowsere (Firefox, Safari, Internet Explorer eller Opera) 
Webkamera kan anvendes

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 18/03/2021