Online forløb på HD

HD som online forløb er for dig, der ønsker en udfordrende erhvervsøkonomisk efteruddannelse, men har vanskeligt ved at være fysisk tilstede til undervisning på CBS.

HD-uddannelsen som online forløb giver dig fleksibilitet i et travlt arbejdsliv. Online forløbet giver dig blandt andet...

  • en høj grad af fleksibilitet 
  • mobilitet i arbejdslivet (med mulighed for uddannelse ved siden af)
  • interaktion og feedback i undervisningen (fra medstuderende og undervisere)
  • faglighed og effektive pædagogiske metoder

EN FLEKSIBEL UDDANNELSE

HD-uddannelsen er normeret til fire år på deltid (hhv. to års på HD1 og to år på HD2), men du har også mulighed for at tage HD online som kurser og vælge netop det, der passer til din udvikling og karriere. HD-uddannelsen er en fleksibel uddannelse, som du selv kan sammensætte, så det matcher dine behov.

HD-UDDANNELSER DER UDBYDES MED ONLINE UNDERVISNING

Flere af vores HD-uddannelser tilbydes som online forløb, læs mere om uddannelserne ved at klikke på dem nedenfor.

HD1

HD2 International Business

HD2 Regnskab og Økonomistyring

HD2 Strategisk Salg og Marketing

TEKNOLOGI- OG SOFTWAREKRAV

PC/Mac
Stabil internetforbindelse
Headset - hvor lyd og mikrofon er adskilt
Opdateret webbrowsere (Firefox, Safari, Internet Explorer eller Opera) 
Webkamera kan anvendes

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 05/10/2022