Merit

Du kan søge om merit, hvis du ønsker fritagelse for et eller flere fag, og du har bestået et lignende fag, der er tilsvarende i indhold, omfang og niveau.

Merit er ønsket om fritagelse for et eller flere fag på baggrund af bestået uddannelseselementer, der svarer til pågældende fag. Merit beror på en individuel vurdering og vurderes i forhold til omfang (ECTS), niveau og indhold. Ved en meritansøgning skal du kunne dokumentere for de fag, som skal ligge til grund for meritten ud fra førnævnte vurderingsgrundlag, samt fagbeskrivelser, studieordning, pensumlister etc.

Merit på HD 1. del
Udfyld blanketten
Søger du merit for et eller flere fag på HD 1. del, skal du anvende denne: PDF iconMeritansøgningsblanket

Søger du merit for Erhvervsøkonomi, skal du bruge denne: PDF iconHD 1.del erhvervsøkonomi

Send blanketten til os
Du skal sende din meritansøgning med dokumentation for de fag, som skal ligge til grund for meritten samt fagbeskrivelser, studieordning, pensumlister etc. pr. mail til: hdmerit@cbs.dk
(Marker e-mailens emnefelt med "Meritansøgning".)

Hvornår kan man søge merit?
Du kan søge om merit hele året, og du kan gøre det både før og efter du er startet på din HD. Dog gives der ikke forhåndsmerit, hvilket betyder, at du kun kan få merit for fag, du allerede har færdiggjort og bestået.

Kan jeg på pengene tilbage for et fag, hvis jeg har fået merit?
Hvis du har betalt for et fag og efterfølgende får merit, kan du få pengene refunderet frem til d. 1. oktober i efterårssemestret og frem til d. 1. maj i forårssemestret. Efter disse datoer er det altså ikke længere muligt at få pengene retur.
Merit på HD 2. del
Udfyld blanketten
Søger du merit for et eller flere fag på HD 2.del, skal du anvende PDF iconmeritansøgningsblanketten til HD 2.del.

Hvem skal den sendes til? 
Meritansøgningen og relevant dokumentation sendes til pågældende HD-studium, hvor du søger merit.
Eks.: Søger du merit for et fag på HD 2.del Finansiering, skal den sendes til studieadminisration på 
HD 2.del Finansiering.

Hvornår kan man søge merit?
Du kan søge om merit hele året, og du kan gøre det både før og efter du er startet på din HD. Dog gives der ikke forhåndsmerit, hvilket betyder, at du kun kan få merit for fag, du allerede har færdiggjort og bestået.

Hvad kan der søges merit på baggrund af?
Du kan søge merit for et fag, hvis du vurderer, at du før har haft et fag, som i omfang, niveau og indhold svarer til et fag på din HD 2. dels uddannelse.
Der kan ikke søges om merit på baggrund af fag fra eksamen, som er adgangsgivende til HD 2. del, da det faglige niveau vil være lavere end på HD.

 
Sidst opdateret: HD 1.del // 20/04/2018

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.