HD2 Strategisk Salg og Marketing

Vil du gerne bidrage til og lede commercial excellence? Vil du gøre din forretning bæredygtig og opnå øget omsætning og indtjening? Denne uddannelse vil give dig det fornødne afsæt og gøre dig i stand til at drive rentable aktiviteter indenfor marketing, salg og forretningsudvikling. Vi tilbyder dig relevante værktøjer forankret i ny forskning og praktisk case-baseret læring. Du bliver i stand til at sikre, at marketing og salg i virksomheden driver forretningen fremad, og du vil på systematisk vis kunne håndtere udfordringerne i det daglige på den mest effektive måde.

Det moderne salg og marketing anerkender kompleksitet og dermed integrationen mellem dem.

Derfor sætter vi fokus på integration for at sige, at vi ikke automatisk opdeler fag på den traditionelle måde som fx i enten marketing eller salg, ledelse eller implementering, online eller offline, B2B eller B2C, national eller international. Uanset teori eller praksis tror vi på CBS på, at det handler om, at god teori også er god praksis.

Udfordringen er imidlertid at forstå årsagssammenhænge. Derfor bliver meget af det, vi gør, eksperimenterende i sin natur, og vi er nødt til at opbygge modeller og metoder, der giver os systematisk læring og stadigt øger effektiviteten i, hvorfor vi gør det, og hvordan vi gør det.

Undervisning og studiestruktur

HD2  Strategisk Salg og Marketing er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske kurser, og et andet studieår, hvor du specialiserer dig.

FØRSTE STUDIEÅR

Det 1. semester indledes med et fag om markedsforståelse og kundebehov. Hvordan definerer vi vores marked og hvordan skaber vi grundlæggende værdi? Efterfølgende arbejdes med markedsføring på alle typer markeder og kommunikation og salgskanaler.

På 2. semester arbejder vi ledelse af kunderelationer og organisering af virksomhedens salgsfunktion. Business Project er det sidste fag på dette semester som binder de tidligere fem fag sammen ved at gøre dem til økonomiske problemstillinger der kan analyseres gennem data, datatyper og  danne grundlag for beslutninger om optimering og vækst.

1. SEMESTER

2. SEMESTER

Markedsforståelse og kundebehov 5 ECTS

Kunderelationer 5 ECTS

Kommunikation og salgskanaler 5 ECTS

Moderne salgsledelse 5 ECTS

Markedsføring 5 ECTS

Data og kundeinsigt i teori og praksis 5 ECTS

 

ANDET STUDIEÅR

På 3. semester skal du vælge valgfag, hvorefter semesteret afsluttes med et praktisk seminar, som vil være problemidentifikation i bred forstand samt foreløbige markedsanalyser på makro- og på mesoplan og kan dermed opfattes som et proseminar til det efterfølgende afgangsprojekt på 4.semester.

Det 4. semester er forbeholdt Afgangsprojektet, som enten kan være udarbejdelse af en markedsføringsplan, en strategisk markedsplan eller en kombination af begge typer for en udvalgt virksomhed.

3. SEMESTER

4. SEMESTER

2 valgfag i alt 10 ECTS (se herunder)

Afgangsprojekt 15 ECTS

Praktisk seminar 5 ECTS

 

 

VALGFAG

Du skal vælge 2 valgfag fx:

Du kan også vælge mellem valgfag på de andre HD-studier.

UNDERVISNING .

Undervisningen omfatter dialogforelæsninger, øvelseslektioner, workshops, seminararbejder med opponentskaber, mini-cases (gruppearbejder) med plenumdrøftelser, inddragelse af deltagernes egne erfaringer og aktuelle/konkrete praktiske afsætningsøkonomiske problemstilligner samt udarbejdelse af et afgangsprojekt med vejledning.

Der vil være tale om meget differentierede læringsforløb fra individuel træning med multimedie undervisningsprogrammer til den meget intensive dialog og diskussion med med studerende over seminararbejder, cases m.v. Den tætte underviserkontakt er med til at sikre en personlig, faglig sparring gennem hele forløbet.

Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen.

Online undervisning  

Nu kan du også læse HD2 i Strategisk Salg og Marketing som online undervisning. Online undervisningen starter i januar 2023. Man skal være opmærksom på at valgfagsudbuddet er mindre hvis man vælger online fremfor fremmøde.  

Vinteroptag 2023 - online

 

For at gøre det lettere for dig at læse en HD2 i  Strategisk Salg og Marketing ved siden af et travlt fuldtidsjob, tilbyder vi dig nu uddannelsen via online undervisningen.
Online undervisningen starter i januar 2023.

Undervisningsmaterialet bliver tilgængeligt hver mandag og kan laves i løbet af ugen. Undervisningen vil bestå af videoer, Podcasts, individuelle og gruppe afleveringer samt quiz. 
Underviserne vil være til rådighed hver onsdag kl. 17:00-18:00 til at besvare spørgsmål på Teams. Der er frivilligt om man ønsker at deltage. Spørgsmål kan også stilles i løbet af ugen på et Q&A forum på Canvas.  


Eksamen

De mundtlige eksaminer bliver afholdt online via Teams eller Zoom. 
De skriftlige eksaminer bliver afholdt på CBS og kræver derfor fysisk fremmøde. 

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 

Uddannelsen giver dig brede kompetencer indenfor markedsledelse på forskellige markeder: Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) og Business to Government (B2G). Du bliver i stand til at arbejde med markedsføring på et strategisk og taktisk niveau, som kan anvendes i alle typer af virksomheder både nationalt og internationalt. Du får bl.a. kompetencer indenfor ledelse, salg, key account management, trade marketing, service marketing, markedskommunikation og branding samt innovation og produktudvikling.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:
 

• Lede virksomhedens salgs- og marketingaktiviteter internt på tværs af funktioner i forhold til virksomhedens eksterne samarbejdspartnere.

• Reflektere over og formidle afsætningsøkonomiske problemstillinger og løsningsforslag til andre funktionsområder i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv på taktisk/strategisk niveau.

• Gennemføre økonomiske konsekvensberegninger i forbindelse med koordineringer og ledelse af udviklingsprojekter på tværs af virksomhedens funktionsområder og internationale aftagermarkeder.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Undervisningen udbydes i weekender og på hverdagsaftener, hvilket gør det muligt at koordinere uddannelsen med et travlt arbejdsliv.

Vil du vide mere?

Har du administrative/praktiske spørgsmål om HDSM?

Kontakt os på hdsm@cbs.dk

Har du supplerende faglige og indholdsmæssige spørgsmål specifikt til HDSM?

Send en mail direkte til den studieansvarlige Claus Varnes (cv.marktg@cbs.dk), som vil kontakte dig asap.

Sidst opdateret: HD 1.del // 23/09/2022

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram