HD 2.del Marketing Management

Fag

HD 2. del Marketing Management er et to-årigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt

 

HD 2. del Marketing Management er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske fag, og et andet studieår, hvor du specialiserer dig.

Første studieår

På 1. semester inddrages markedsføringsplanlægning på forbrugermarkedet (B2C) og på det professionelle marked (B2B), mens faget Anvendt markedsanalyse specielt sigter på at få markedsanalyser knyttet til afsætningsøkonomiske ledelsesproblemer.

På 2. semester gennemgås en række udvalgte afsætningsøkonomiske kernediscipliner som international strategisk markedsplanlægning, markedsbaseret produktudvikling/innovation, strategisk markedskommunikation, herunder international branding. I fagene på 2. semester inddrages det internationale perspektiv.

1. semester 2. semester

Markedsføring på forbrugermarkeder (B2C) 5 ECTS

Strategisk markedsledelse, produktudvikling og innovation 10 ECTS

Markedsføring på professionelle markeder (B2B) 5 ECTS

 

Anvendt markedsanalyse 5 ECTS

International markedskommunikation & branding 5 ECTS

Andet studieår

På 3. semester skal du vælge valgfag, hvorefter semesteret afsluttes med et praktisk seminar, som vil være problemidentifikation i bred forstand samt foreløbige markedsanalyser på makro- og på mesoplan og kan dermed opfattes som et proseminar til det efterfølgende afgangsprojekt på 4.semester.

Det 4. semester er forbeholdt Afgangsprojektet, som enten kan være udarbejdelse af en markedsføringsplan, en strategisk markedsplan eller en kombination af begge typer for en udvalgt virksomhed.

3. semester 4. semester
2 valgfag i alt 10 ECTS Afgangsprojekt 15 ECTS
Praktisk seminar 5 ECTS  

Valgfag

Du skal vælge 2 valgfag fx:

Du kan også vælge mellem valgfag på de andre HD studier.

Undervisning 

Da undervisningen er den samme inden for den enkelte undervisningsuge, har du mulighed for frit at vælge mellem undervisning mandag/torsdag og hver tredje weekend. 

Undervisningen omfatter dialogforelæsninger, øvelseslektioner, workshops, seminararbejder med opponentskaber, mini-cases (gruppearbejder) med plenumdrøftelser, inddragelse af deltagernes egne erfaringer og akutelle/konkrete praktiske afsætningsøkonomiske problemstilligner samt udarbejdelse af et afgangsprojekt med vejledning.

Der vil være tale om meget differentierede læringsforløb fra individuel træning med multimedie undervisningsprogrammer til den meget intensive dialog og diskussion med med studerende over seminararbejder, cases m.v. Den tætte underviserkontakt er med til at sikre en personlig, faglig sparring gennem hele forløbet.

Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen.

Weekendundervisning 

Nu kan du også læse HD 2. del i Marketing Management som weekendundervisning hver 3. uge. Det giver dig muligheden for at skifte mellem aften- og weekendundervisning, som kan være med til at gøre det lettere for dig med et fuldtidsjob.

Det at du kan skifte mellem undervisningstidspunkterne, giver dig også muligheden for, at du kan få indhentet eventuel manglende undervisning grundet f.eks. rejseaktivitet i enten hverdagen eller weekenden. På denne måde kan du kombinere undervisningen med en erhvervskarriere, uden at du behøver at vælge mellem dit studium og dit arbejde.

Sidst opdateret: HD Markedsføring // 10/10/2019

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 160 studerende
  • Gennemsnitsalder: 32 år 
  • Kønsfordeling: 38 % kvinder og 62 % mænd (v/ 2014 Optaget)

 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram