HD2 Salg og Marketing

Vil du gerne bidrage til og lede commercial excellence? Vil du gøre din forretning bæredygtig og opnå øget omsætning og indtjening? Denne uddannelse vil give dig det fornødne afsæt og gøre dig i stand til at drive rentable aktiviteter indenfor marketing, salg og forretningsudvikling. Vi tilbyder dig relevante værktøjer forankret i ny forskning og praktisk case-baseret læring. Du bliver i stand til at sikre, at marketing og salg i virksomheden driver forretningen fremad, og du vil på systematisk vis kunne håndtere udfordringerne i det daglige på den mest effektive måde.

 

Det moderne salg og marketing anerkender kompleksitet og dermed integrationen mellem dem.

Derfor understreger vi integreret for at sige, at vi ikke automatisk opdeler fag på den traditionelle måde som fx i enten marketing eller salg, ledelse eller implementering, online eller offline, B2B eller B2C, national eller international. Uanset teori eller praksis tror vi på CBS på, at det handler om, at god teori også er god praksis.

Udfordringen er imidlertid at forstå årsagssammenhænge. Derfor bliver meget af det, vi gør, eksperimenterende i sin natur, og vi er nødt til at opbygge modeller og metoder, der giver os systematisk læring og stadigt øger effektiviteten i, hvorfor vi gør det, og hvordan vi gør det.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 

Uddannelsen giver dig brede kompetencer indenfor markedsledelse på forskellige markeder: Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) og Business to Government (B2G). Du bliver i stand til at arbejde med markedsføring på et strategisk og taktisk niveau, som kan anvendes i alle typer af virksomheder både nationalt og internationalt. Du får bl.a. kompetencer indenfor ledelse, salg, key account management, trade marketing, service marketing, markedskommunikation og branding samt innovation og produktudvikling.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:
 

• Lede virksomhedens salgs- og marketing-aktiviteter internt på tværs af funktioner i forhold til virksomhedens eksterne samarbejdspartnere.

• Reflektere over og formidle afsætningsøkonomiske problemstillinger og løsningsforslag til andre funktionsområder i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv på taktisk/strategisk niveau.

• Gennemføre økonomiske konsekvensberegninger i forbindelse med koordineringer og ledelse af udviklingsprojekter på tværs af virksomhedens funktionsområder og internationale aftagermarkeder.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Undervisningen udbydes i weekender og på hverdagsaftener, hvilket gør det muligt at koordinere uddannelsen med et travlt arbejdsliv.

Nyhed: Weekendundervisning hver 3. uge
 

For at gøre det lettere for dig at læse en HD 2. del i Marketing Management ved siden af et travlt fuldtidsjob, tilbyder vi dig nu weekendundervisning hver 3. uge. Det gør, at du kan tage uddannelsen i weekenden, men det giver også dig, der læser på aftenhold mulighed for at indhente eventuelt fravær pga. f.eks. rejseaktivitet i weekenden. Det er nemlig muligt at skifte mellem aften- og weekendundervisning.

 

Vil du vide mere?

Har du administrative/praktiske spørgsmål om HD-MM?

Kontakt os på hdmm@cbs.dk

Har du supplerende faglige og indholdsmæssige spørgsmål specifikt til HD-MM?

Send en mail direkte til den studieansvarlige Claus Varnes (cv.marktg@cbs.dk), som vil kontakte dig asap.

Se præsentationen af HDMM fra Åbent Hus den 30. april 2019 PDF iconher

Sidst opdateret: HD 1.del // 02/03/2020

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 160 studerende
  • Gennemsnitsalder: 32 år 
  • Kønsfordeling: 38 % kvinder og 62 % mænd (v/ 2014 Optaget)

 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram