HD2 Regnskab og Økonomistyring

Vil du gerne løse komplicerede problemstillinger i forbindelse med virksomheders økonomistyring og eksterne rapportering på strategisk, taktisk og operativt niveau? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen læses typisk af konsultenter eller revisorer og andre, der varetager arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, og som har et ønske om at bestride ledelsesstillinger i handels-, industri- og servicevirksomheder.

HD(R) er en uddannelse, der giver faglige kvalifikationer på et højt specialiseret niveau med henblik på at kunne deltage i løsningen af komplekse problemstillinger i praksis vedrørende virksomheders økonomiske styring og rapportering. Der er fokus på at udvikle kompetencer hos de studerende, der på praktiske problemstillinger gør dem i stand til at forholde sig refleksivt til teori, modeller og metoders anvendelighed og udsagnskraft.

Beskrivelse af HD(R)’s primære målgrupper:

HD(R) primære målgrupper er personer inden for arbejdsområder, der forudsætter faglig viden i relation til virksomheders regnskaber og økonomistyring. Dette kan enten være som ansatte i en virksomheds økonomi- og finansfunktion, f.eks. økonomimedarbejdere/chefer og controllere eller som eksterne interessenter i forhold til virksomheden, f.eks. konsulenter, finansanalytikere og revisorer.

En særlig målgruppe er desuden personer, der ønsker en uddannelse som revisor. Her er HD(R) adgangsgivende uddannelse til cand.merc.aud. studiet (revisorkandidatstudiet), der er en uddannelsesmæssige forudsætning for at blive statsautoriseret revisor.
 

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 
Den studerende opnår kompetencer, der gør vedkommende i stand til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, som konsulent eller revisor.

Herudover vil den studerende opnå kompetencer, der kvalificerer vedkommende til at kunne indgå i tvær-funktionelle samarbejder med såvel eksterne specialister som personer i andre funktioner i en organisation med henblik på løsning af økonomistyrings- og regnskabsmæssige problemstillinger på strategisk, taktisk og operativt niveau.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

• Identificere, formulere, analysere og løse økonomiske problemstillinger på ledelsesniveau.

• Benytte erhvervsøkonomiske teorier og modeller i forbindelse med økonomistyring og regnskabsmæssige problemstillinger.

• Bruge økonomiske styringsværktøjer.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Læs videre til (statsautoriseret) revisor

Med en HD2 i Regnskab og Økonomistyring får du adgang til cand.merc.aud. (revisorkandidat), som bl.a. er en uddannelsesmæssig forudsætning for at blive statsautoriseret revisor.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 20/11/2019

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 400 studerende
  • Gennemsnitsalder: 28 år
  • Kønsfordeling: 40 % kvinder og 60 % mænd

 

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.

Link to HD's facebook Link to HD's LinkedIn Link to HD's instagram