HD2 Organisation og Ledelse

Fag

HD 2.del Organisation og Ledelse er et to-årigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt

 

HD 2.del Organisation og Ledelse er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske fag, og et andet studieår, hvor du specialiserer dig.

Mange af fagene på HD 2. del benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen mellem undervisningsaktiviteter med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

Første studieår

Du introduceres for en række af de grundlæggende træk ved organisationer – struktur, kultur, beslutninger, de menneskelige ressourcer og ledelse.

På 1.semester fokuserer undervisningen på en organisatorisk virkelighed, der antages at være præget af velordnede strukturer og styrbarhed.

På 2.semester er opmærksomheden rettet mod en række af de dynamikker og dilemmaer, som ledere står i, når omgivelserne er omskiftelige og vanskelige at styre.

1.semester 2.semester

Organisation og Ledelse: Grundmodul 15 ECTS

 

Organisation og Ledelse: Dynamikker og dilemmaer 15 ECTS

 

Andet studieår

På 2.studieår skal du fordybe dig i de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, der opstår, når den organisatoriske virkelighed kendetegnes ved kompleksitet, tvetydighed og usikkerhed.

Studiets 3.semester er forbeholdt valgfag, både specialeringsmodul og suppleringsmodul, mens 4.semester er forbeholdt afgangsprojektet inden for din specialisering, hvor du skal udvise analytisk evne, kunne strukturere opgaven hensigtsmæssigt samt kunne udvælge og anvende teorier og modeller på en relevant problemstilling.

3.semester 4.semester
1 valgfag Specialiseringsmodul 10 ECTS

Afgangsprojekt 15 ECTS

 

 

1 valgfag Suppleringsmodul 5 ECTS  

Valgfag

Specialeringsmodul
Her kan du fordybe dig mere intensivt i det fagområde, du har valgt at specialisere dig indenfor (specialiseringsfag):

Suppleringsmodul
Og så skal du vælge et valgfag (suppleringsfag), fx:

Du kan også vælge mellem valgfag på de andre HD studier.

Sidst opdateret: // 21/11/2019

Faktaboks

 

 

Litteratur for efteråret

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram