HD2 Organisation og Ledelse

Vil du gerne blive bedre til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer, som f.eks. at skabe udvikling, innovation og forbedring i din organisation? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen henvender sig til ledere med personaleansvar, medarbejdere med ledelsesopgaver som f.eks. projektledelse eller faglig ledelse, medarbejdere, der er interesserede i at få en form for ledelsesopgaver, og medarbejdere, der arbejder med udvikling og innovation.

HD2 Organisation og Ledelse tilbyder undervisning på højt, internationalt niveau for nuværende og fremtidige ledere. Uddannelsen giver et generelt analytisk og metodisk løft til at kunne sætte nye, herunder internationale, perspektiver på ledelse og organisation. En HD-uddannelse i Organisation og Ledelse sætter dig i stand til at tage beslutninger og drage handlinger baseret på analyse, viden og erfaringer. Du får en bred indføring i organisationsteori samtidig med, at du får mulighed for at specialisere dig inden for et nøjere afgrænset fagområde. Her kan du læse lidt mere om vores specialiseringer:

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
HD i Organisation og Ledelse vil udvikle din forståelse for ledelsesudfordringerne, men giver dig samtidig ideer til, hvordan disse kan håndteres. Med en HD i Organisation og Ledelse fra CBS bliver din faglige viden suppleret med en bred organisatorisk og ledelsesmæssig kompetence. Kombinationen af at være i stand til at analysere organisatoriske problemstillinger, identificere vigtige udfordringer og opstille operationelle handlingstiltag gør, at du med en HD i Organisation og Ledelse bliver en vigtig kvalificeret sparringspartner for virksomhedens øverste chefer enten i rollen som intern konsulent, ledende stabsmedarbejder, projektansvarlig eller funktionsområdechef.

Uddannelsen er opbygget således, at den både sikrer dig en bredde og en høj grad af specialisering. Du får en bred indføring i organisationsteorien samtidig med at du får mulighed for at specialisere dig inden for et nøjere afgrænset fagområde.

 

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:
 

• Genkende og orientere dig i et komplekst organisatorisk landskab.

• Trække på en dybere faglig viden om, hvordan organisatoriske fænomener, tilstande og udfordringer kan forstås, håndteres og ledes.

• Løse organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og problemer.

• Identificere muligheder og skabe ressourcer til at udnytte dem og bidrage til din organisations fremdrift.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Dine karrieremuligheder:

Med en HD2 uddannelse i Organisation og Ledelse, suppleres din faglige viden med en bred organisatorisk og ledelsesmæssig kompetence. Kombinationen af at være i stand til at analysere organisatoriske problemstillinger, identificere udfordringer og opstille operationelle handlingstiltag gør, at du med uddannelsen vil blive en vigtig kvalificeret sparringspartner for virksomhedens øverste chefer enten i rollen som intern konsulent, ledende samarbejdspartner, projektansvarlig eller funktionsområdechef.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 02/03/2020

Faktaboks

 

 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram