HD2 Organisation og Ledelse

Vil du gerne blive bedre til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer, som f.eks. at skabe udvikling, innovation og forbedring i din organisation? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen henvender sig til ledere med personaleansvar, medarbejdere med ledelsesopgaver som f.eks. projektledelse eller faglig ledelse, medarbejdere, der er interesserede i at få en form for ledelsesopgaver, og medarbejdere, der arbejder med udvikling og innovation.

HD2 Organisation og Ledelse tilbyder undervisning på højt, internationalt niveau for nuværende og fremtidige ledere. Uddannelsen giver et generelt analytisk og metodisk løft til at kunne sætte nye, herunder internationale, perspektiver på ledelse og organisation. En HD-uddannelse i Organisation og Ledelse sætter dig i stand til at tage beslutninger og drage handlinger baseret på analyse, viden og erfaringer. Du får en bred indføring i organisationsteori samtidig med, at du får mulighed for at specialisere dig inden for et nøjere afgrænset fagområde. Her kan du læse lidt mere om vores specialiseringer:

 

Undervisning og studiestruktur

HD2 Organisation og Ledelse er et to-årigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt

HD2 Organisation og Ledelse er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske kurser, og et andet studieår, hvor du specialiserer dig.

Mange af kurserne på HD2 benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen mellem undervisningsaktiviteter med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

HD2 Organisation og Ledelser, har i modsætning til de fleste HD2 uddannelser på CBS, kun Sommeroptag. Dvs. at vi kun starter nye hold op i september måned.

FØRSTE STUDIEÅR

Du introduceres for en række af de grundlæggende træk ved organisationer – struktur, kultur, beslutninger, de menneskelige ressourcer og ledelse.

På 1.semester fokuserer undervisningen på en organisatorisk virkelighed, der antages at være præget af velordnede strukturer og styrbarhed.

På 2.semester er opmærksomheden rettet mod en række af de dynamikker og dilemmaer, som ledere står i, når omgivelserne er omskiftelige og vanskelige at styre.

1.SEMESTER 2.SEMESTER

Organisationer i praksis 15 ECTS

 

Organisationer i forandring 15 ECTS

 

ANDET STUDIEÅR

På 2.studieår skal du fordybe dig i de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer, der opstår, når den organisatoriske virkelighed kendetegnes ved kompleksitet, tvetydighed og usikkerhed.

Studiets 3.semester er forbeholdt valgfag, både specialeringsmodul og suppleringsmodul, mens 4.semester er forbeholdt afgangsprojektet inden for din specialisering, hvor du skal udvise analytisk evne, kunne strukturere opgaven hensigtsmæssigt samt kunne udvælge og anvende teorier og modeller på en relevant problemstilling.

3.SEMESTER 4.SEMESTER
1 valgfag Specialiseringsmodul 10 ECTS

Afgangsprojekt 15 ECTS

 

 

1 valgfag Suppleringsmodul 5 ECTS  

VALGFAG

Specialeringsmodul
Her kan du fordybe dig mere intensivt i det fagområde, du har valgt at specialisere dig indenfor (specialiseringskursus):

Suppleringsmodul
Og så skal du vælge et valgfag (suppleringskursus), fx:

Du kan også vælge mellem valgfag på de andre HD studier.

 

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
HD i Organisation og Ledelse vil udvikle din forståelse for ledelsesudfordringerne, men giver dig samtidig ideer til, hvordan disse kan håndteres. Med en HD i Organisation og Ledelse fra CBS bliver din faglige viden suppleret med en bred organisatorisk og ledelsesmæssig kompetence. Kombinationen af at være i stand til at analysere organisatoriske problemstillinger, identificere vigtige udfordringer og opstille operationelle handlingstiltag gør, at du med en HD i Organisation og Ledelse bliver en vigtig kvalificeret sparringspartner for virksomhedens øverste chefer enten i rollen som intern konsulent, ledende stabsmedarbejder, projektansvarlig eller funktionsområdechef.

Uddannelsen er opbygget således, at den både sikrer dig en bredde og en høj grad af specialisering. Du får en bred indføring i organisationsteorien samtidig med at du får mulighed for at specialisere dig inden for et nøjere afgrænset fagområde.

 

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:
 

• Genkende og orientere dig i et komplekst organisatorisk landskab.

• Trække på en dybere faglig viden om, hvordan organisatoriske fænomener, tilstande og udfordringer kan forstås, håndteres og ledes.

• Løse organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og problemer.

• Identificere muligheder og skabe ressourcer til at udnytte dem og bidrage til din organisations fremdrift.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Dine karrieremuligheder:

Med en HD2 uddannelse i Organisation og Ledelse, suppleres din faglige viden med en bred organisatorisk og ledelsesmæssig kompetence. Kombinationen af at være i stand til at analysere organisatoriske problemstillinger, identificere udfordringer og opstille operationelle handlingstiltag gør, at du med uddannelsen vil blive en vigtig kvalificeret sparringspartner for virksomhedens øverste chefer enten i rollen som intern konsulent, ledende samarbejdspartner, projektansvarlig eller funktionsområdechef.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 19/09/2022

Faktaboks

 

 

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram