HD2 Økonomistyring og Performance Management

Fag

HD2 Økonomistyring og Performance Management er et to-årigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt

HD2 Økonomistyring og Performance Management er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske fag og et andet studieår, hvor du specialiserer dig. På første år udbydes undervisningen både som aften- og weekendundervisning. På andet år afhænger undervisningstidspunkterne af hvilke fag man vælger.

Første studieår

Nedenstående struktur er for studerende som starter i efteråret 2020. For enkeltfag se her

1. semester (Efterår 2020)

I Økonomistyring ligger fokus både på at opnå kompetencer til at designe økonomisystemer samt til at forstå, hvordan disse kan bruges til at implementere virksomhedernes målsætninger og strategier.

I Organisation og Ledelse sættes der fokus på, hvordan du kan anskue og forstå forskellige måder at organisere og lede aktiviteter på, ved at se virksomheder som processuelle, åbne systemer i relation til deres omgivelser.

For undervisningstidspunkter for 1. semester i efteråret 2020, se semesterkalendere under praktisk information her.

2. semester (Forår 2021)

I Performance Management sættes fokus på hvordan målinger og evalueringer motiverer og koordinerer ansatte. Især er der fokus på, hvordan koblingen mellem målinger og incitamener påvirker motivationen.

I Business Project får de studerende mulighed for at arbejde med en konkret problemstilling, der relaterer sig til specialiseringens problemfelter.

1.semester 2.semester

Økonomistyring 10 ECTS 

Performance Management 10 ECTS              

Organisation og Ledelse 5 ECTS 

Business Project 5 ECTS 

Andet studieår

3. semester (Efterår 2021)

Her har du mulighed for at specialisere dig yderligere via valgfag. Du skal vælge to-tre valgfagfag til i alt 15 ECTS. Du skal minimum have 5 valgfag fra HD-ØP.

4. semester (Forår 2022)

4. semester er forbeholdt Afgangsprojektet. Du skal kunne udvise analytisk evne, evne til at strukturere opgaven samt kunne udvælge og anvende hensigtsmæssige teorier og modeller på en relevant problemstilling. Endelig skal du kunne formidle analysen og resultaterne heraf.

3.semester 4.semester

Valgfag -  i alt 15 ECTS

Afgangsprojekt  15 ECTS

Valgfag

Valgfag på 10 ECTS:

og på 5 ECTS:

Du kan også vælge mellem valgfag på de andre HD studier, dog max. 10 ECTS. Valgfag oprettes kun såfremt der er tilmeldinger nok.

Sidst opdateret: HD Markedsføring // 09/01/2020

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 130
  • Gennemsnitsalder: 32

 

 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram