HD2 Økonomistyring og Performance Management

Vil du gerne udvikle dine kompetencer indenfor drift, udvikling og implementering af økonomistyring- og ledelsestiltag? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen henvender sig til linjemedarbejdere, mellemledere, konsulenter, controllere og økonomiansvarlige, der arbejder med design, udvikling og implementering af økonomistyrings- og performance management systemer.

 
HD2 Økonomistyring og Performance Management har afsæt i fagområderne økonomistyring, organisation og performance management. Derudover er der bl.a. mulighed for at fordybe sig i områder såsom Projektledelse, Lean og Økonomistyring samt Ledelsespsykologi.

Studiet er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske kurser og et andet studieår, hvor du specialiserer dig. På første år udbydes undervisningen både som almindelig aftenundervisning med fremmøde på campus, eller som weekendundervisning på campus kombineret med online elementer. På andet år afhænger undervisningstidspunkterne af hvilke kurser man vælger.

Første studieår

Nedenstående struktur er for studerende som starter i efteråret 2022. For selvstændige kurser se her

1. semester (Efterår 202)

I Virksomhedens økonomiske styring ligger fokus både på at opnå kompetencer til at designe økonomisystemer samt til at forstå, hvordan disse kan bruges til at implementere virksomhedernes målsætninger og strategier.

I Organisation og Ledelse sættes der fokus på, hvordan du kan anskue og forstå forskellige måder at organisere og lede aktiviteter på, ved at se virksomheder som processuelle, åbne systemer i relation til deres omgivelser.

For undervisningstidspunkter for 1. semester i efteråret 2022, se semesterkalendere under praktisk information i infoboksen ude til venstre på siden.

2. semester (Forår 2022)

I Performance Management sættes fokus på hvordan målinger og evalueringer motiverer og koordinerer ansatte. Især er der fokus på, hvordan koblingen mellem målinger og incitamenter påvirker motivationen.

I Business Project ØP får de studerende mulighed for at arbejde med en konkret problemstilling, der relaterer sig til specialiseringens problemfelter.

1.semester 2.semester

Virksomhedens økonomiske styring 10 ECTS

Performance Management 10 ECTS              

Organisation og Ledelse 5 ECTS 

Business Project ØP 5 ECTS 

Andet studieår

3. semester (Efterår 2022)

Her har du mulighed for at specialisere dig yderligere via valgfag. Du skal vælge to-tre valgfagfag til i alt 15 ECTS. Du skal minimum have 5 ECTS valgfag fra HD-ØP.

4. semester (Forår 2023)

4. semester er forbeholdt Afgangsprojektet. Du skal kunne udvise analytisk evne, evne til at strukturere opgaven samt kunne udvælge og anvende hensigtsmæssige teorier og modeller på en relevant problemstilling. Endelig skal du kunne formidle analysen og resultaterne heraf.

3.semester 4.semester

Valgfag -  i alt 15 ECTS

Afgangsprojekt  15 ECTS

Valgfag

Valgfag på 10 ECTS:

og på 5 ECTS:

Du kan også vælge mellem valgfag på de andre HD studier, dog max. 10 ECTS. Valgfag oprettes kun såfremt der er tilmeldinger nok.

Som HD dimittend fra CBS har du mulighed for at videreuddanne dig på både cand.merc. og cand.merc.aud.-studiet eller på MBA og MPA samt andre relevante Masteruddannelser.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 
Uddannelsen giver de studerende kompetencer indenfor design, drift, løbende udvikling og implementering af økonomistyrings- og performance managementsystemer. Der udvikles færdigheder i, at designe systemerne så de understøtter både implementeringen af organisationernes strategi og medarbejdernes motivation.
Konkret bibringer studiet de studerende viden om:


  • Økonomistyring
  • Performance Management
  • Organisation og ledelsesteori
  • Forandringsledelse
I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:
 
  • at kunne designe økonomi- og performance management systemer.
  • at kunne forstå den organisatoriske kontekst, som systemerne implementeres i.
  • at kunne lede den forandring og implementering, der skal medvirke til at sikre implementeringen og løbende udvikling af systemerne.
Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder
 

Med en HD2 i Økonomistyring og Performance Management kan du varetage en bred række af stillinger. Du får karrieremuligheder i private såvel som offentlige virksomheder. Uddannelsen giver mulighed for både at gøre karriere i for eksempel en økonomi- eller planlægningsfunktion og i en mere tværgående position. Generelt har nyuddannede sjældent problemer med at få job og er ansat i en række forskellige positioner.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 30/06/2022

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 130
  • Gennemsnitsalder: 32

 

 

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram