HD2 Økonomistyring og Performance Management

Vil du gerne udvikle dine kompetencer indenfor drift, udvikling og implementering af økonomistyring- og ledelsestiltag? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen henvender sig til linjemedarbejdere, mellemledere, konsulenter, controllere og økonomiansvarlige, der arbejder med design, udvikling og implementering af økonomistyrings- og performance management systemer.

HD2 Økonomistyring og Performance Management har afsæt i fagområderne økonomistyring, organisation og performance management med forretningsmodeller og forretningsprocesser som tværgående temaer. Derudover er der bl.a. mulighed for at fordybe sig i områder såsom Projektledelse, Lean og Økonomistyring samt Ledelsespsykologi.

Som HD dimittend fra CBS har du mulighed for at videreuddanne dig på både cand.merc. og cand.merc.aud.-studiet eller på MBA og MPA samt andre relevante Masteruddannelser.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 

Uddannelsen giver dig kompetencer til at planlægge, udføre og kontrollere økonomistyrings- og ledelsestiltag. Her får du blandt andet færdigheder i at arbejde med forandringsprocesser ud fra en problem-/løsningsorienteret og teambaseret tilgang. I tilknytning hertil giver uddannelsen dig viden om, hvilken betydning virksomheders overordnede forretningsstrategier har, og hvordan de udvikles, implementeres og eksekveres i forhold til din virksomheds økonomi.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:
 

• Varetage ledende, udviklende og formidlende funktioner indenfor administration, økonomistyring og ledelse i private og offentlige virksomheder.

• Analysere forskellige økonomistyring- og ledelsessystemer og værktøjer til at understøtte den opgave, som du skal løse.

• Analysere behovet for integration og koordination af forretningsunderstøttende processer og systemer på et grundlag af høj faglighed.

• Lede den forandring og implementering, der skal medvirke til at nå de fastsatte forretningsmål og/eller mere overordnede strategiske mål.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder
 

Med en HD2 i Økonomistyring og Performance Management kan du varetage en bred række af stillinger. Du får karrieremuligheder i private såvel som offentlige virksomheder. Uddannelsen giver mulighed for både at gøre karriere i for eksempel en økonomi- eller planlægningsfunktion og i en mere tværgående position. Generelt har nyuddannede sjældent problemer med at få job og er ansat i en række forskellige positioner.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 21/11/2019

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 130
  • Gennemsnitsalder: 32

 

 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram