HD2 International Business

International Business online studium

Online studiet er for dig, der har udfordringer ved at være fysisk tilstede til undervisning på CBS. Det kan være, fordi du bor langt fra CBS, har et travlt arbejdsliv eller ikke kan forene arbejde og familie med et almindeligt studie.

ER DU INTERESSERET I AT LÆSE HD2 SOM ONLINE FORLØB?

Den 7. maj blev der afholdt webinar om online forløb på HD2 International Business.
Find optagelsen her og hør mere om hvordan online studieformen fungerer.

 
 

HD2 International Business online studium giver dig mulighed for at styrke dine kompetencer inden for centrale områder af ledelse i internationale virksomheder, men ønsker at studere, når du har tid og mulighed for det. HD på CBS tilbyder som de eneste i landet et online studium i International Business på HD-uddannelsen.

 

FØRSTE STUDIEÅR

1. SEMESTER 2. SEMESTER
Business in a global context
10 ECTS  
Strategy implementation
10 ECTS 
Strategy and decision making
5 ECTS  
Risk Management 
5 ECTS

ANDET STUDIEÅR

3. SEMESTER 4. SEMESTER
2 valgfag i alt 10 ECTS  
Praktisk seminar
5 ECTS Fremmøde / Online
Afgangsprojekt                      
15 ECTS Fremmøde / Online
 
Fleksibelt onlinestudium med plads til arbejde og familieliv

HD2 International Business henvender sig til dig, der gerne vil videreuddanne dig ved siden af dit arbejde, men ønsker en særlig høj grad af fleksibilitet. Ved at tage HD2 International Business som online studium får du en unik mulighed for at kunne tilrettelægge uddannelsesforløbet så det bedst muligt kan harmonere med dit familie-, fritid- eller arbejdsliv.

Online forelæsninger der optages og lægges op digitalt betyder at du altid har adgang til undervisningen; uanset om du sidder i Danmark eller i udlandet.

Der er intet behov for fysisk tilstedeværelse i forbindelse med undervisning eller udprøvninger forbundet med studiet*

*Undtaget er dog det mundtlige forsvar af den afsluttende hovedopgave. Denne kan dog gennemføres virtuelt efter CBS gældende regler for fjerneksaminationer.

Onlinelæringsmiljø

Undervisning. På HD i International Business online har du mulighed for at deltage i ugentlige virtuelle forelæsninger. Forelæsningerne gennemføres via Adobe Connect og giver dig mulighed for aktivt at engagere dig i undervisningen. De virtuelle forelæsninger på det online studium finder sted på mandage fra kl. 17.00 og streames så du efterfølgende har mulighed for at tilgå dem. Du er som studerende på online også altid velkommen til at deltage i forelæsninger der afholdes på fremmøde studiet.

Arbejdsform. Det online studium er karakteriseret ved en projektorienteret tilgang. Du får mulighed for løbende at arbejde med studiets temaer gennem den ugentlige Peergrade opgave. Peergrade opgaven bygger på et peer to peer review system der er med til at skabe et interaktivt studiemiljø og sikrer dig en høj grad af løbende personlig feedback.

Udprøvninger. På det online studium er udprøvninger overvejende projektbaserede og giver dig fleksibilitet til at arbejde med temaer eller problemstillinger der er særligt relevante for dig. Der er i forbindelse med projektbaserede opgaver tilknyttet vejledning.

Studiemateriale. På HD i International business er det enkelt at tilgå studiematerialet. Gennem virtuelle pensumlister og links på CBS online platform Learn kan du tilgå hovedparten af studiematerialet direkte; herunder blandt andet artikler, undervisningsvideoer, opgaver og quizzer mv.
Jobfunktion

Studiet henvender sig til dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer i at håndtere internationale forretningsprocesser, samt ønsker at udfylde ledelsesmæssige, analytiske eller specialistfunktioner i internationale virksomheder og organisationer f.eks. eksportchef, regional salgschef, datterselskabsdirektør, konsulent/erhvervsrådgiver m.fl.

 

Sidst opdateret: HD Markedsføring // 04/06/2020

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram