HD 2.del International Business

Deltagerform

HD2 International Business udbydes både som fremmødestudium og som online studium.

 

På HD2 International Business har du mulighed for at gennemføre studiet som et fremmøde eller et online studium. Det er også muligt at skifte mellem fremmøde og det online studium undervejs i studieforløbet.

Fremmøde studium

Fremmødestudiet på HD2 International Business er problemorienteret og bygget op omkring en kombination af forelæsninger, dialog, gruppearbejde og case-baseret undervisning. Studiet har en høj forskningsdækning og inddrager gæsteforelæsere fra erhvervslivet så du er sikret et relevant indhold med den nyeste viden indenfor området.

Undervisningen på fremmødestudiet finder sted to aftner ugentligt; tirsdag og torsdag i tidsrummet 17.10 til 19.45.

Online studium

En international karriere kan medføre omfattende rejseaktivitet eller langevarende udstationeringer. Derfor tilbyder HD2 International Business dig muligheden for at gennemføre studiet virtuelt.

På det online studium har du mulighed for at gennemføre studiet uden at du fysisk har behov for at være tilstede. Igennem en kombination af virtuelle forelæsninger og videomateriale, dialog og coaching, online opgaver og projektbaserede udprøvninger; tilbyder det online studium dig en helt særlig grad af fleksibilitet på tid og sted.

Forelæsninger på det online studium finder sted hver mandag aften fra kl. 17.00 og streames så du har mulighed for at tilgå dem efterfølgende.

Sidst opdateret: // 27/02/2020

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram