HD2 International Business

Synes du, det er interessant at analysere og håndtere internationale forretningsprocesser? Og ser du dig selv i en ledelsesmæssig-, analytisk- eller specialistfunktion i internationale virksomheder eller organisationer, der samarbejder med udlandet? Så er denne uddannelse relevant for dig.

 

 

 

HD2 International Business (HD IB) forbereder dig på at håndtere de udfordringer, som virksomheder står over for i danske og globale operationer.

Det kan være meget lønsomt at operere på tværs af landegrænser, men det er ikke uden faldgruber. Reglerne forbundet med bilateral/multilateral handel kan være mere komplicerede og forvirrende end for lokal handel. På grund af hastige forandringer i det globale økonomiske landskab og deraf følgende nye muligheder er det vigtigt at studere business fra et internationalt perspektiv for alle jer, der har interesse for at arbejde på tværs af landegrænser og med forskellige kulturer.

Viden om international business er ikke kun nyttig i den private sektor, men også i den offentlige sektor. International business og offentlig politik går som regel hånd i hånd. For at formulere offentlig politik skal du for eksempel forstå hvad konteksten, som erhvervslivet opererer i betyder. Du skal forstå vigtigheden af ​​institutioner, kultur og strategi for virksomheder.

HD IB hjælper dig også med at få et globalt mindset, som giver dig en bedre forståelse af verden omkring dig og et værktøj til at håndtere udfordringer og udviklinger i erhvervslivet og samfundet generelt. Uddannelsen giver dig muligheden for at træffe informerede beslutninger der samtænker en række etiske, økonomiske og sociale problemstillinger. 

HD2 International Business udbydes både som et traditionelt studium med fremmøde og online, så du nemt kan tilpasse din efteruddannelse til dit travle arbejdsliv.

HD2 International Business er opdelt i et første studieår, der består af fire obligatoriske kurser, og et andet studieår, hvor du har mulighed for at specialisere dig.

På fremmødestudiet finder undervisningen sted på tirsdage og torsdage i tidsrummet 17.10-19.45.

HD2 International Business tilbyder dig også muligheden for at gennemføre studiet online. Se mere om det online studium her.

Nedenfor kan du finde en oversigt over studiestrukturen på HD2 International Business.

FØRSTE STUDIEÅR

1. SEMESTER 2. SEMESTER
Business in a global context
10 ECTS  
Strategy implementation
10 ECTS 
Strategy and decision making
5 ECTS  
Risk Management 
5 ECTS

ANDET STUDIEÅR

3. SEMESTER 4. SEMESTER
2 valgfag i alt 10 ECTS  
Practical seminar
5 ECTS Fremmøde / Online
Final Project (Afgangsprojektet)
15 ECTS Fremmøde / Online
Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

På HD2 International Business lærer du at:

  • analysere de økonomiske, institutionelle og kulturelle forhold og tendenser, der har relevans for virksomheder i en global kontekst.
  • formulere og implementere forretningsstrategier for både den globale og lokale drift.
  • vurdere og formulere internationaliseringsstrategier for virksomheder.
  • identificere og gennemføre risikoeksponering forbundet med international investering.
  • foretage markedsanalyser og planlægge forretningsstrategier målrettet mulige udenlandske markeder.
  • anvende viden om kulturelle forskelle til internationale forretningsforhandlinger.
  • gennemføre og evaluere internationale projekter.

Hvilke færdigheder opnår du i løbet af uddannelsen:

På HD2 International Business lærer du at: analysere de økonomiske, institutionelle og kulturelle forhold og tendenser, der har relevans for virksomheder i en global kontekst; formulere og implementere forretningsstrategier for både den globale og lokale drift; vurdere og formulere internationaliseringsstrategier for virksomheder; identificere og vurdere risikoeksponering forbundet med international investering; foretage markedsanalyser og planlægge forretningsstrategier målrettet mulige udenlandske markeder; anvende viden om kulturelle forskelle til at løse udfordringer i store organisationer og organisere, gennemføre og evaluere internationale projekter.

Undervejs får du mulighed for afprøve disse færdigheder i praksis med dybdegående casestudier og øvelser fra erfarne undervisere.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

Vi er løbende i dialog med virksomheder om at udvikle vores uddannelse, så den matcher deres behov. Derfor giver denne uddannelse dig praktisk viden og færdigheder, der giver din virksomhed mulighed for erfare værdien af dine nyerhvervede kompetencer ved at overdrage flere ansvarsområder til dig.

Du vil desuden få mulighed for at arbejde fokuseret med en bred vifte af problemstillinger og emner, der vil berige dig med ny viden, og hvoraf nogle kan være særligt relevante for dig og din virksomhed.

HD i International Business giver dig mulighed for fleksibilitet
 

På HD2 International Business er vores mål at levere fleksibel undervisning, der giver dig de bedste betingelser for at kombinere din uddannelse med en international karriere.

HD2 International Business udbydes både som et traditionelt studium med fremmødeundervisning, og som onlineforløb. Onlinestudiet giver dig mulighed for at forene studiet med et travlt arbejdsliv, da du både kan vælge at gennemføre hele uddannelsen online eller gennemføre et enkelt fag ad gangen online.

 


Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til HD2 International Business, er du meget velkommen til at henvende dig til studieadministrationen på hdib@cbs.dk, eller til studieansvarlig Evis Sinani es.egb@cbs.dk.

 

Faktaboks

  • Number of students: 126 students
  • Average age: 30 year 
  • Gender distribution: 25% women and 75% men 

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram