HD2 International Business

Synes du, det er interessant at analysere og håndtere internationale forretningsprocesser? Og ser du dig selv i en ledelsesmæssig-, analytisk- eller specialistfunktion i internationale virksomheder eller organisationer, der samarbejder med udlandet? Så er denne uddannelse relevant for dig.

 

 

HD2 International Business klæder dig på til at løse de udfordringer, virksomheder står over for, når de opererer i både Danmark og internationalt. Uddannelsen giver dig de analytiske og ledelsesmæssige færdigheder, som er nødvendige for nutidens virksomhedsledere, der opererer på den globale scene.

I dag bliver virksomheders drift og strategi påvirket af politik og kultur som aldrig før. På uddannelsen lærer du derfor, hvordan man driver forretning i et komplekst forretningsmiljø, og hvordan man implementerer strategier og håndterer risikoeksponering, når ens virksomhed opererer på flere markeder.

HD2 International Business udbydes både som et traditionelt studium med fremmøde og online, så du nemt kan tilpasse din efteruddannelse til dit travle arbejdsliv.

 

HD2 International Business er opdelt i et første studieår, der består af fire obligatoriske kurser, og et andet studieår, hvor du har mulighed for at specialisere dig.

På fremmødestudiet finder undervisningen sted på tirsdage og torsdage i tidsrummet 17.10-19.45.

HD2 International Business tilbyder dig også muligheden for at gennemføre studiet online. Se mere om det online studium her.

Nedenfor kan du finde en oversigt over studiestrukturen på HD2 International Business.

FØRSTE STUDIEÅR

1. SEMESTER 2. SEMESTER
Business in a global context
10 ECTS  
Strategy implementation
10 ECTS 
Strategy and decision making
5 ECTS  
Risk Management 
5 ECTS

ANDET STUDIEÅR

3. SEMESTER 4. SEMESTER
2 valgfag i alt 10 ECTS  
Praktisk seminar
5 ECTS Fremmøde / Online
Afgangsprojekt                      
15 ECTS Fremmøde / Online
Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

På uddannelsen opbygger du færdigheder, der vil hjælpe dig og din virksomhed i jeres daglige aktiviteter som fx i samarbejdet med kunder, leverandører, offentlige myndigheder og medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde. Disse færdigheder vil spænde fra blødere sociale kompetencer til hårdere analytiske færdigheder.

Du vil fx i forhold til de blødere sociale kompetencer lære at forstå, identificere og anerkende kulturelle forskelle på arbejdspladsen. Dette vil hjælpe dig med at kommunikere vellykket og samarbejde i et kulturelt mangfoldigt team. Du vil også udvikle de kompetencer til at tilpasse sig og tænke kritisk, der er nødvendige for at lede din organisation igennem både gode og turbulente tider.

Med hensyn til hårde analytiske færdigheder lærer du at analysere de økonomiske, politiske og kulturelle betingelser i en virksomhed; at formulere og implementere forretningsstrategier for både den globale og lokale drift; at vurdere og forberede internationaliseringsstrategier for virksomheder og at identificere og evaluere risikoeksponeringen forbundet med aktiviteter på flere markeder.

Hvilke færdigheder opnår du i løbet af uddannelsen:

På HD2 International Business lærer du at: analysere de økonomiske, institutionelle og kulturelle forhold og tendenser, der har relevans for virksomheder i en global kontekst; formulere og implementere forretningsstrategier for både den globale og lokale drift; vurdere og formulere internationaliseringsstrategier for virksomheder; identificere og vurdere risikoeksponering forbundet med international investering; foretage markedsanalyser og planlægge forretningsstrategier målrettet mulige udenlandske markeder; anvende viden om kulturelle forskelle til at løse udfordringer i store organisationer og organisere, gennemføre og evaluere internationale projekter.

Undervejs får du mulighed for afprøve disse færdigheder i praksis med dybdegående casestudier og øvelser fra erfarne undervisere.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

Vi er løbende i dialog med virksomheder om at udvikle vores uddannelse, så den matcher deres behov. Derfor giver denne uddannelse dig praktisk viden og færdigheder, der giver din virksomhed mulighed for erfare værdien af dine nyerhvervede kompetencer ved at overdrage flere ansvarsområder til dig.

Du vil desuden få mulighed for at arbejde fokuseret med en bred vifte af problemstillinger og emner, der vil berige dig med ny viden, og hvoraf nogle kan være særligt relevante for dig og din virksomhed.

HD i International Business giver dig mulighed for fleksibilitet
 

På HD2 International Business er vores mål at levere fleksibel undervisning, der giver dig de bedste betingelser for at kombinere din uddannelse med en international karriere.

HD2 International Business udbydes både som et traditionelt studium med fremmøde og online. Onlinestudiet giver dig mulighed for at forene studiet med et travlt arbejdsliv, da du både kan vælge at gennemføre hele uddannelsen online eller gennemføre et enkelt fag ad gangen online.

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til HD2 International Business, er du meget velkommen til at henvende dig til studieansvarlige Evis Sinani es.egb@cbs.dk eller til studieadministrator Andrea Blaabjerg-Mølbæk (hdib@cbs.dk).

 

Faktaboks

  • Number of students: 126 students
  • Average age: 30 year 
  • Gender distribution: 25 % women and 75 % men 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram