HD2 International Business

Synes du, det er interessant at analysere og håndtere internationale forretningsprocesser? Ser du dig selv i en ledelsesmæssig, analytisk eller specialistfunktion i internationale virksomheder eller organisationer, der samarbejder med udlandet? Så er denne uddannelse relevant for dig.

 

 

Om uddannelsen

HD2 International Business forbereder dig på at håndtere de udfordringer, som virksomheder står over for i danske og globale operationer.

Det kan være lønsomt at operere på tværs af landegrænser, men det er ikke uden faldgruber. Reglerne forbundet med bilateral/multilateral handel kan være mere komplicerede og forvirrende end for lokal handel. For dig der har interesse i at arbejde på tværs af landegrænser og kulturer er det - på grund af hastige forandringer i det globale økonomiske landskab og deraf følgende nye muligheder og udfordringer - vigtigt at studere forretning fra et internationalt perspektiv.

Viden om international forretning er ikke kun nyttig i den private sektor, men også i den offentlige. International forretning og offentlig politik går som regel hånd i hånd. For at formulere offentlig politik skal du for eksempel forstå, hvad konteksten, som erhvervslivet opererer i, betyder. Du skal forstå vigtigheden af ​​institutioner, kultur og strategi for virksomheder.

HD2 International Business hjælper dig med at få et globalt mindset, som giver dig en bedre forståelse af verden omkring dig og et værktøj til at håndtere udfordringer og udviklinger i erhvervslivet og samfundet generelt. Uddannelsen giver dig den ballast, der skal til for at træffe informerede beslutninger, der samtænker en række etiske, økonomiske og sociale problemstillinger. 

Undervisningsformer

HD2 International Business udbydes både som fremmøde- og onlinestudie, så du nemt kan tilpasse din efteruddannelse et travlt arbejdsliv. Se mere om onlinestudiet her.

HD2 International Business er opdelt i et første studieår, der består af fire obligatoriske kurser, og et andet studieår, hvor du har mulighed for at specialisere dig. Bliv klogere på strukturen herunder.

Struktur - Sommeroptag
Første studieår
 

1. semester (efterår)

2. semester (forår)

Business in a Global Context (10 ECTS) 
Fremmøde / Online 
Strategy Implementation (10 ECTS)
Fremmøde / Online
Strategy and Decision Making (5 ECTS)
Fremmøde / Online
Risk Management (5 ECTS)
Fremmøde / Online

 

Andet studieår
 

3. semester (efterår)

4. semester (forår)

1-2 valgfag 
(i alt 10 ECTS)
 
Practical Seminar (5 ECTS)
Fremmøde / Online
Final Project (15 ECTS) 
Fremmøde / Online

Struktur - Vinteroptag

OBS: Udbuddet af valgfag ved studiestart om vinteren er mindre end udbuddet ved studiestart om sommeren. I foråret udbydes der således meget få online valgfag og valgfag på engelsk. Hvis du ønsker et større udbud af valgfag, anbefaler vi, at du starter om sommeren.

Første studieår
 

1. semester (forår)

2. semester (efterår)

Risk Management (5 ECTS) 
Fremmøde / Online

Business in a Global Context (10 ECTS)
Fremmøde / Online 

1-2 valgfag 
(i alt 10 ECTS)

Strategy and Decision Making (5 ECTS) 
Fremmøde / Online

 

Andet studieår
 

3. semester (forår)

4. semester (efterår)

Strategy Implementation (10 ECTS)
Fremmøde / Online
 
Practical Seminar (5 ECTS)
Fremmøde / Online
Final Project (15 ECTS) 
Fremmøde / Online

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

På HD2 International Business lærer du at:

 • analysere de økonomiske, institutionelle og kulturelle forhold og tendenser, der har relevans for virksomheder i en global kontekst.
 • formulere og implementere forretningsstrategier for både den globale og lokale drift.
 • vurdere og formulere internationaliseringsstrategier for virksomheder.
 • identificere og gennemføre risikoeksponering forbundet med international investering.
 • foretage markedsanalyser og planlægge forretningsstrategier målrettet mulige udenlandske markeder.
 • anvende viden om kulturelle forskelle til internationale forretningsforhandlinger.
 • gennemføre og evaluere internationale projekter.

Hvilke færdigheder opnår du i løbet af uddannelsen:

Med en HD2 International Business får du følgende færdigheder:
 • Du bliver i stand til at udfylde en tværgående rolle i din organisation med fokus på forretningsforståelse og organisationens strategi.
 • Du bliver en professionel medspiller på tværs af funktioner i et internationalt marked.
 • Du får indsigt i de politiske, økonomiske, institutionelle forskelle på forskellige markeder og i forskellige lande samt en forståelse for, hvad dette kan betyde for forretningen og for valg af løsning.
 • Du får indsigt i de udfordringer, som kan opstå i mødet mellem forskellige kulturer og sprog samt hvordan dette kan påvirke en organisations strategi, strukturer og performance.
 • Du får en forståelse for vigtigheden af at koordinere og ensrette aktiviteter på tværs af markeder, forretningsenheder og forretningsstrategier.
 • Du får kendskab til risikoberegning og dens indvirkning på en organisations aktiviteter og strategier.
Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 • Vi er løbende i dialog med virksomheder om at udvikle vores uddannelse, så den matcher markedets behov.
 • Uddannelsen giver dig praktiske færdigheder, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.
 • Din virksomhed kan drage nytte af dine nyerhvervede kompetencer ved at overdrage flere ansvarsområder til dig.
 • Du opnår løbende ny viden gennem fokuseret arbejde med problemstillinger, som kan være relevante for dig og din virksomhed.
HD2 International Business giver mulighed for fleksibilitet
 

På HD2 International Business er vores mål at levere fleksibel undervisning, der giver dig de bedste betingelser for at kombinere din uddannelse med en - evt. international - karriere. Derfor udbydes uddannelsen både som fremmødestudie og onlineforløb. Særligt onlineforløbet giver mulighed for at forene studie med et travlt arbejds- og/eller familieliv. 


Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til HD2 International Business, er du velkommen til at kontakte studieadministrationen på hdib@cbs.dk eller til studieansvarlig Evis Sinani es.egb@cbs.dk

 

Faktaboks

 • Number of students: 126 students
 • Average age: 30 year 
 • Gender distribution: 25% women and 75% men 

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram