HD2 International Business

Synes du, det er interessant at analysere og håndtere internationale forretningsprocesser? Og ser du dig selv i en ledelsesmæssig-, analytisk- eller specialistfunktion i internationale virksomheder eller organisationer, der samarbejder med udlandet? Så er denne uddannelse relevant for dig.

HD 2.del International Business gør dig klar til at håndtere globaliseringens udfordringer. Studiet bibringer dig de økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at møde de udfordringer, som den internationale erhvervsleder konfronteres med. Uddannelsen vil kvalificere dig til at udfylde ledelsesmæssige, analytiske og specialistfunktioner i internationale virksomheder og organisationer. Som det mest internationalt orienterede HD-studium i Danmark giver HD 2.del International Business på CBS dig særlige karrierefordele både internationalt og i Danmark.

Du kan læse uddannelsen som et traditionelt fremmødestudium eller som et virtuelt studium foreneligt med udstationeringer og udlandsophold. Dele af undervisningen foregår på engelsk af et internationalt lærerkorps, og programmet er modulopbygget med fleksible til- og fravalg.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

Målet med specialiseringen HD 2. del. i International Business (IB) er, at bibringe den uddannede viden, færdigheder og faglige og personlige kompetencer til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med ledelsesmæssige, stabsfunktionelle og rådgivende roller relateret til virksomheders etablering og aktiviteter i udlandet. Konfronteret med komplekse og uforudsigelige opgaver har den internationale leder behov for et bredt vidensfelt samt evner til at handle selvstændigt og i samarbejde med kunder, leverandører, offentlige myndigheder og medarbejdere med forskelligartede funktionelle og kulturelle baggrunde.

Nogle af de centrale roller den uddannede forventes at udfylde vil være: At vurdere den optimale etableringsstrategi; at gennemføre markedsanalyser og tilrettelægge markedsføringsmæssige tiltag ift. potentielle udenlandske markeder; at tilrettelægge og udvikle virksomhedens globale værdikæde; at analysere den internationale virksomheds produktion og udveksling af viden; at optimere kommunikationen mellem den internationale virksomheds forretningsenheder; at træne medarbejdere i virksomhedens internationale forretningsenheder i virksomhedens processer; at gennemføre salgs- og indkøbsforhandlinger; og at påtage sig operationelt og ledelsesmæssigt ansvar i den internationale virksomheds udenlandske forretningsenheder.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

Analysere økonomiske, institutionelle og kulturelle forhold og tendenser der er relevante for den internationale virksomhed.

Analysere økonomiske forhold og risici forbundet med internationale investeringer og aktiviteter.

Vurdere og tilrettelægge internationaliserings og etableringsstrategier for virksomheder.

Udvikle og tilrettelægge virksomhedens globale værdikæde.

Gennemføre markedsanalyser og tilrettelægge markedsføringsmæssige tiltag målrettet potentielle udenlandske markeder.

Gennemføre internationale salgs og indkøbsforhandlinger.

Udvikle virksomhedens organisation, kommunikation og vidensdeling mellem internationale forretningsenheder.

Træne medarbejdere i virksomhedens internationale forretningsenheder.

Varetage et operationelt og ledelsesmæssigt ansvar i den internationale virksomheds udenlandske forretningsenheder.

Tilrettelægge, udføre og evaluere internationale projekter.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

Din virksomhed vil gennem hele uddannelsens forløb opleve værdien af dine nye tilegnede kompetencer og vil løbende kunne overdrage mere ansvar til dig.

Uddannelsen er praksisnær og giver dig gode muligheder for at arbejde med emner og problemfelter tæt på dig selv og din virksomhed.

Du får tid til at fordybe dig i de problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

HD i International Business tilbyder dig fleksibilitet
 

På HD i International Business er det vores målsætning at kunne levere et fleksibelt undervisningsforløb der giver dig de bedste forudsætninger for at kombinerer uddannelse med en international karriere.

Online. Du har mulighed for at gennemføre studiet som et fuldstændigt virtuelt forløb. Se mere om det online studium her link.

Enkeltfag. Tilsvarende er det også muligt at gennemføre fag udbudt af HD i International Business som enkelt fag. Se mere om enkeltfag her link

 

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til HD 2.del International Business, er du meget velkommen til at henvende dig til den studieansvarlige Evis Sinani es.egb@cbs.dk eller til vores studieadministrator Andrea Blaabjerg-Mølbæk (hdib@cbs.dk).

 

Faktaboks

  • Number of students: 126 students
  • Average age: 30 year 
  • Gender distribution: 25 % women and 75 % men 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram