HD2 Finansiering

Vil du gerne oparbejde et analytisk og teoretisk grundlag, som du kan trække på i dit arbejde med finansielle problemstillinger? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen tages typisk af medarbejdere eller ledere inden for den finansielle sektor f.eks. bank, realkredit, forsikring, pension eller andre, der træffer finansielle dispositioner og beslutninger.

 

HD2 Finansiering er rettet mod finansiel planlægning og beslutningstagning i virksomheder, hvilket tjener ved vurdering af virksomhedernes værdi og ved deres drift og kapitalfremskaffelse. Videre analyseres regnskabsmæssige hensyn og skattemæssige rammer. De finansielle fordringer indtager en central position i studiet igennem fag som Fixed Income, Portfolio Analysis og Derivatives.

En HD2 Finansiering giver dig indsigt i finansiel analyse på et højt teoretisk og praktisk plan. Studiet er forankret i den finansielle viden og forskning ved Institut for Finansiering i samarbejde med velestimerede forskere og respekterede praktikere. Herigennem er studiet baseret på og bliver løbende tilpasset udviklingen i den finansielle teori og tilført nye forskningsresultater på det finansielle område samtidig med, at de undervisningspædagogiske egenskaber vægtes højt.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

De studerende på HD2 Finansiering opnår kompetencer indenfor såvel Corporate Finance, investeringsteori som risikoanalyse. På Corporate Finance siden udmøntes disse kompetencer i en række kvalifikationer, hvor de studerende bliver i stand til at analysere konkrete finansielle problemstillinger som bl.a. rentabilitetsanalyser under usikkerhed og skat, virksomhedens kapitalstruktur, dividendepolitik, fusioner og virksomhedsopkøb. På investeringssiden får de studerende kvalifikationer indenfor porteføljeteori, investering i aktier og obligationer, afdækning af risici ved brug af afledte produkter og Risk Management. Hertil kommer, at den studerende bliver kvalificeret til at kunne foretage statistiske analyser af markedsdata på såvel makro- som mikroniveau, ligesom de studerende får en detaljeret indsigt i hele det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder. Den studerende skal kunne identificere egne læringsbehov og egen læring.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

• Analysere konkrete finansielle problemstillinger som bl.a. rentabilitetsanalyser under usikkerhed og skat, virksomhedens kapitalstruktur, udbyttepolitik, fusioner og virksomhedsopkøb.

• Afdække risici ved brug af afledte produkter.

• Kunne foretage statistiske analyser af markedsdata på både mikro- og makroniveau.

• Finde rundt i hele det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

 

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder eksempelvis i en finansiel virksomhed eller en virksomheds finansafdeling. Der udvikles konstant nye finansielle produkter og nye metoder til at analysere dem. Samtidig bliver praktiske finansielle problemstillinger mere og mere komplekse. HD2 Finansiering bringer dig på forkant med denne udvikling og gør dig i stand til at løse de udfordringer, det medfører.

 

 

Sidst opdateret: // 02/03/2020

Faktaboks

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram

Supplerende kurser