HD2 Finansiel Rådgivning

Fag

HD 2. del Finansiel Rådgivning er et toårigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt. Mange af fagene på HD 2. del benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen mellem undervisningsaktiviteter med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

 

HD 2. del Finansiel Rådgivning er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske fag og valgfag, og et andet studieår, hvor du specialiserer dig.

Første studieår

1.semester
I Fixed Income behandler vi rentebregreber og -teori, de forskellige typer obligationer og deres risikomål. Portfolio Analysis introducerer til investeringsteorien og sammensætning af porteføljer under hensyn til afkast, risici og diversifikation. Selskabsskat og Regnskabsanalyse består af to dele. Selskabsskat behandler beskatningen af selskaber, hvor Regnskabsanalyse behandler regnskabets indhold og regnskabsanalyse.

2. semester
Finansielle virksomheders produkter og services indeholder tre primære emneområder: Boligøkonomi, Frie midler og Pensionsøkonomi. For hvert af disse emneområder beskrives de centrale forhold og karakteristika, der har betydning for beslutninger og rådgivning indenfor disse emneområder. Personbeskatning og Retlig regulering består af to dele. Personbeskatning behandler beskatningen af privat personer, hvor Retlig regulering gennemgår den del af reguleringen, der har betydning for rådgivningen i finansielle virksomheder og det tilhørende ansvar.

1.semester 2.semester

Fixed Income
5 ECTS

Finansielle virksomheders produkter og services
10 ECTS

Portfolio Analysis
5 ECTS

Personbeskatning og Retlig regulering
5 ECTS

Selskabsskat og Regnskabsanalyse
5 ECTS

 

Andet studieår

Fagene på 3. semester er valgfag, hvoraf du skal vælge tre, mens 4. semester er forbeholdt Afgangsprojektet, hvor du skal udvise analytisk evne, kunne strukturere opgaven hensigtsmæssigt samt kunne udvælge og anvende teorier og modeller på en relevant problemstilling.

3.semester 4.semester

3 valgfag
15 ECTS

Afgangsprojekt
15 ECTS

Valgfag - 3. semester

Du skal vælge 3 valgfag blandt følgende valgfag:

Undervisning

På uddannelsen bliver du introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til den finansielle sektors problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og bliver rustet til at identificere og løse problemer inden for den finansielle sektor.

Vi benytter Canvas, som er en IT baseret undervisningsplatform, i undervisningen. Studiet er dog ikke et virtuelt studium.

Forventninger til de studerende

HD 2. del Finansiel Rådgivning er et krævende deltidsstudium, og du skal være indstillet på at bruge ca. 15 timer om ugen på undervisning, forberedelse, opgaveløsning, gruppearbejde, eksamen osv.

Sidst opdateret: // 06/01/2020

Faktaboks

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram