HD2 Finansiel Rådgivning

Vil du gerne rådgive kunder inden for investering, finansiering, pension, bolig eller forsikring? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen henvender sig til ansatte i den finansielle sektor og andre, der rådgiver eller kunne tænke sig at rådgive private og mindre erhvervskunder. HD2 Finansiel Rådgivning er et toårigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt. Mange af kurserne på HD2 benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen mellem undervisningsaktiviteter med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

 

HD2 Finansiel Rådgivning er en finansiel videreuddannelse, der tilfører dig direkte anvendelig og erhvervsrelevant viden på et teoretisk højt plan. Studiet er bygget op om at viderebringe dig faglig indsigt i kundernes beslutningssituation og rammerne herfor, når det gælder investeringer og deres finansiering. Studiet udvikler de analytiske evner og giver et indgående kendskab til fagområdernes relevante metoder. Det gælder ved personers og familiers beslutninger ved investeringer i værdipapirer og andre finansielle produkter som led i pensionsopsparingen, boligkøbet, ved drift af mindre virksomheder og i andre henseender. Et vigtigt element er de mange risici ved beslutningerne. De finansielle virksomheders vilkår, retslige rammer og risikostyringen indgår i studiet, hvor der anlægges en helhedsvurdering på den finansielle rådgivning.

HD2 Finansiel Rådgivning er præget af en udstrakt grad af valgfrihed. De afsluttende semestre består i høj grad af valgfag, hvor man har mulighed for at specialisere sig inden for egne faglige interesse- og arbejdsområder.
Studiestruktur - Sommeroptag

HD2 Finansiel Rådgivning er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske kurser og valgfag, og et andet studieår, hvor du specialiserer dig.

Første studieår

1.semester
I Fixed Income behandler vi rentebegreber og -teori, de forskellige typer obligationer og deres risikomål. Portfolio Analysis introducerer til investeringsteorien og sammensætning af porteføljer under hensyn til afkast, risici og diversifikation. Selskabsskat og Regnskabsanalyse består af to dele. Selskabsskat behandler beskatningen af selskaber, hvor Regnskabsanalyse behandler regnskabets indhold og regnskabsanalyse.

2. semester
Finansielle virksomheders produkter og services indeholder tre primære emneområder: Boligøkonomi, Frie midler og Pensionsøkonomi. For hvert af disse emneområder beskrives de centrale forhold og karakteristika, der har betydning for beslutninger og rådgivning inden for disse emneområder. Personbeskatning og Retlig regulering består af to dele. Personbeskatning behandler beskatningen af privat personer, hvor Retlig regulering gennemgår den del af reguleringen, der har betydning for rådgivningen i finansielle virksomheder og det tilhørende ansvar.

1.semester 2.semester

Fixed Income
5 ECTS

Finansielle virksomheders produkter og services
10 ECTS

Portfolio Analysis
5 ECTS

Personbeskatning og Retlig regulering
5 ECTS

Selskabsskat og Regnskabsanalyse
5 ECTS

 

Andet studieår

Fagene på 3. semester er valgfag, hvoraf du skal vælge tre, mens 4. semester er forbeholdt Afgangsprojektet, hvor du skal udvise analytisk evne, kunne strukturere opgaven hensigtsmæssigt samt kunne udvælge og anvende teorier og modeller på en relevant problemstilling.

3.semester 4.semester

3 valgfag
15 ECTS

Afgangsprojekt
15 ECTS

Valgfag - 3. semester

Du skal vælge 3 valgfag, og du kan bl.a. vælge:

Undervisning

På uddannelsen bliver du introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til den finansielle sektors problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og bliver rustet til at identificere og løse problemer inden for den finansielle sektor.

Vi benytter Canvas, som er en IT baseret undervisningsplatform, i undervisningen. Studiet er dog ikke et virtuelt studium.

Forventninger til de studerende

HD2 Finansiel Rådgivning er et krævende deltidsstudium, og du skal være indstillet på at bruge ca. 15 timer om ugen på undervisning, forberedelse, opgaveløsning, gruppearbejde, eksamen osv.

Studiestruktur - Vinteroptag

HD2 Finansiel Rådgivning er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske kurser og valgfag, og et andet studieår, hvor du specialiserer dig.

OBS OBS OBS: Vinteroptag kører med en anderledes studiestruktur ift. sommeroptag. Vi udbyder ikke hvert semester 2 gange om året. Dvs. at studerende på vinteroptag tager de obligatoriske fag sammen med studerende fra sommeroptag.

Ifm. vinteroptag starter man bl.a. ud med 'Finansielle virksomheders produkter og services', som normalt er et 2. semesterfag, og der vil derfor være et kort crash kursus i starten af januar vedr. det mest relevante fra 1. semesterfagene 'Fixed Income' og 'Portfolio Analysis'.

Valgfagsudbuddet i foråret er anderledes, da de fleste valgfag bliver udbudt i efteråret. 'HD2 Regnskab og Økonomistyring' udbyder nogle valgfag i foråret, og derudover kan man tage obligatoriske fag, der
udbydes som valgfag, fra andre HD2 linjer.

Du skal være opmærksom på, at man som studerende på 'HD2 Finansiel Rådgivning' skal vælge minimum 5 ECTS blandt valgfag/obligatoriske fag udbudt som valgfag fra 'HD2 Finansiering' (HDF) eller 'HD2 Finansiel Rådgivning'. Som studerende på 'HD2 Finansiel Rådgivning' vinteroptag er man derfor begrænset til at vælge
'International Finance' (5 ECTS), 'Corporate Finance' (5 ECTS) eller 'Derivatives og Risk Management' (5 ECTS) fra 'HD2 Finansiering' som et valgfag på 'HD2 Finansiel Rådgivning'.

Hvis man ikke finder de obligatoriske fag
(der bliver udbudt som valgfag) fra 'HD2 Finansiering' interessante, er det muligt at søge dispensation ift. kravet om minimum 5 ECTS blandt valgfag/obligatoriske fag udbudt som valgfag fra 'HD2 Finansiering' eller 'HD2 Finansiel Rådgivning', såfremt man finder et valgfag/obligatorisk fag udbudt som valgfag fra en anden HD2 linje, der ligger indenfor HDF/HDFRs fagområde.

Første studieår

1.semester
Finansielle virksomheders produkter og services indeholder tre primære emneområder: Boligøkonomi, Frie midler og Pensionsøkonomi. For hvert af disse emneområder beskrives de centrale forhold og karakteristika, der har betydning for beslutninger og rådgivning inden for disse emneområder. Personbeskatning og Retlig regulering består af to dele. Personbeskatning behandler beskatningen af privat personer, hvor Retlig regulering gennemgår den del af reguleringen, der har betydning for rådgivningen i finansielle virksomheder og det tilhørende ansvar.

2. semester
I Fixed Income behandler vi rentebegreber og -teori, de forskellige typer obligationer og deres risikomål. Portfolio Analysis introducerer til investeringsteorien og sammensætning af porteføljer under hensyn til afkast, risici og diversifikation. Selskabsskat og Regnskabsanalyse består af to dele. Selskabsskat behandler beskatningen af selskaber, hvor Regnskabsanalyse behandler regnskabets indhold og regnskabsanalyse.

1.semester (forår) 2.semester (efterår)

Finansielle virksomheders produkter og services
10 ECTS

Fixed Income
5 ECTS

Personbeskatning og Retlig regulering
5 ECTS

Portfolio Analysis
5 ECTS

 

Selskabsskat og Regnskabsanalyse
5 ECTS

Andet studieår

Fagene på 3. semester er valgfag, hvoraf du skal vælge tre, mens 4. semester er forbeholdt Afgangsprojektet, hvor du skal udvise analytisk evne, kunne strukturere opgaven hensigtsmæssigt samt kunne udvælge og anvende teorier og modeller på en relevant problemstilling.

3.semester (forår) 4.semester (efterår)

3 valgfag
15 ECTS

Afgangsprojekt
15 ECTS

Valgfag (forår)

  • International Finance (valgfag udbudt af HD2 Finansiering)
  • Valgfag udbudt af 'HD2 Regnskab og Økonomistyring'
  • Obligatoriske fag, der udbydes som valgfag, fra andre HD2 linjer.

Undervisning

På uddannelsen bliver du introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til den finansielle sektors problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og bliver rustet til at identificere og løse problemer inden for den finansielle sektor.

Vi benytter Canvas, som er en IT baseret undervisningsplatform, i undervisningen. Studiet er dog ikke et virtuelt studium.

Forventninger til de studerende

HD2 Finansiel Rådgivning er et krævende deltidsstudium, og du skal være indstillet på at bruge ca. 15 timer om ugen på undervisning, forberedelse, opgaveløsning, gruppearbejde, eksamen osv.

 

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

  • Den studerende skal have kompetencer til at indgå i samarbejde med andre professionelle indenfor og udenfor virksomheden omkring den konkrete problemløsning.
  • Den studerende skal have kompetence til at implementere, evt. i et flerfaset sags- eller projektforløb, den løsningsmodel der aftales med kunden.
  • Den studerende skal have kompetence til at se relevante problemløsninger i et privatkunde-, virksomheds- og samfundsmæssigt perspektiv.
 

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

• Rådgive private og mindre erhvervskunder.

• Varetage specialiserede job- og ledelsesfunktioner inden for investeringsrådgivning i mange forskellige økonomiske områder.

• Løse praksisnære kunderettede opgaver i en finansiel virksomhed, som opfylder både kundens, virksomhedens og samfundets interesser og behov.

 

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

 

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder. Behovet for specialister, der kan vejlede om de mange muligheder inden for investering, finansiering, forsikring og pension, bliver kun større, da vi hele tiden ser nye produkter, løsninger og behov på markedet.

 

 

Sidst opdateret: HD Markedsføring // 21/09/2022

Faktaboks

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram