HD2 Finansiel Rådgivning

Vil du gerne rådgive kunder indenfor investering, finansiering, pension, bolig eller forsikring? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen henvender sig til ansatte i den finansielle sektor og andre, der rådgiver eller kunne tænke sig at rådgive private og mindre erhvervskunder.

 

HD 2. del Finansiel Rådgivning er en finansiel videreuddannelse, der tilfører dig direkte anvendelig og erhvervsrelevant viden på et teoretisk højt plan. Studiet er bygget op om at viderebringe dig faglig indsigt i kundernes beslutningssituation og rammerne herfor, når det gælder investeringer og deres finansiering. Studiet udvikler de analytiske evner og giver et indgående kendskab til fagområdernes relevante metoder. Det gælder ved personers og familiers beslutninger ved investeringer i værdipapirer og andre finansielle produkter som led i pensionsopsparingen, boligkøbet, ved drift af mindre virksomheder og i andre henseender. Et vigtigt element er de mange risici ved beslutningerne. De finansielle virksomheders vilkår, retslige rammer og risikostyringen indgår i studiet, hvor der anlægges en helhedsvurdering på den finansielle rådgivning.

HD 2. del Finansiel Rådgivning er præget af en udstrakt grad af valgfrihed. De afsluttende semestre består i høj grad af valgfag, hvor man har mulighed for at specialisere sig inden for egne faglige interesse- og arbejdsområder.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

  • Den studerende skal have kompetencer til at indgå i samarbejde med andre professionelle indenfor og udenfor virksomheden omkring den konkrete problemløsning.
  • Den studerende skal have kompetence til at implementere, evt. i et flerfaset sags- eller projektforløb, den løsningsmodel der aftales med kunden.
  • Den studerende skal have kompetence til at se relevante problemløsninger i et privatkunde-, virksomheds- og samfundsmæssigt perspektiv.
 

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

• Rådgive private og mindre erhvervskunder.

• Varetage specialiserede job- og ledelsesfunktioner inden for investeringsrådgivning i mange forskellige økonomiske områder.

• Løse praksisnære kunderettede opgaver i en finansiel virksomhed, som opfylder både kundens, virksomhedens og samfundets interesser og behov.

 

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

 

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder. Behovet for specialister, der kan vejlede om de mange muligheder inden for investering, finansiering, forsikring og pension, bliver kun større, da vi hele tiden ser nye produkter, løsninger og behov på markedet.

 

 

Sidst opdateret: HD Markedsføring // 06/01/2020

Faktaboks

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram