Kurser


 

Første semester på HD2 Business udbydes i efterårssemesteret 2021.

På faget Driftsoptimering kan du tilmelde dig undervisning på følgende dage: 

  • Tirsdag - undervisning om aftenen kl. 17.10 - 20.40 + tre lørdage kl. 08.00 - 16.05

På faget Markedsledelse og kundebehov kan du tilmelde dig undervisning på følgende dage:

  • Tirsdag & torsdag - undervisning om aftenen kl. 17.10 - 20.40

 

Studiestruktur på HD2 Business

1. semester

2. semester

Driftsoptimering (10 ECTS) Forretningsudvikling (10 ECTS)

Markedsforståelse og kundebehov (5 ECTS)

Business Project (5 ECTS)

3. semester

4. semester

Valgfag*  (i alt 15 ECTS)                  Afgangsprojekt (15 ECTS)

* Du skal vælge valgfag på op til 15 ECTS fra udbuddet af valgfag på HD2.

Kursusbeskrivelser af alle fag kommer hurtigst muligt.

 

Markedsforståelse og kundebehov  

Alle beslutningstagere i alle virksomheder er nødt til at forstå den verden, der er omkring dem og deres virksomheder. I dette fag får du styrket dine evner til at forstå, hvordan en organisation kan agere i sit marked og i forhold til sine kunder.

Driftsoptimering

Det er altid vigtigt at have et blik for virksomhedens omverden og fremtid, men det er også altid vigtigt at sørge for, at man har en god virksomhed nu og her. I dette fag er der fokus på at gøre dig i stand til at arbejde med relevante data og konvertere disse data til indsigtsfulde analyser og styringsredskaber relateret til virksomhedens værdiskabelse.

Forretningsudvikling

En god virksomhed med en god forståelse af dens rolle i samfundet er det stærkeste udgangspunkt for en sund og bæredygtig forretning. Men det meste ændrer sig, og det skal din virksomhed også. Ikke følge udviklingen, men præge den. Dette fag handler om, hvordan det gøres, og hvordan det organiseres, så du kan være med til at træffe gode beslutninger, som går på tværs af hele organisationen.

Business Project

Hele uddannelsen tager hensyn til den studerendes job, men i dette fag er der mulighed for at tage din uddannelse til jobbet i stedet for dit job til uddannelsen. Formålet er at skrive en rapport, der bygger på de indsigter, du har fået i de andre fag. Der er fokus på at identificere, formulere og analyse en relevant praktisk problemstilling og samtidig omsætte den til handling.

 

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 30/06/2021