HD2 Business

Ønsker du at opnå kompetencer, som du kan anvende på tværs af din virksomheds eller organisations forskellige afdelinger? En HD2 Business giver dig værktøjerne til at anvende en mere helhedsorienteret tilgang, der binder en virksomheds forskellige enheder og fagligheder sammen, og derved styrke driften og forretningsudviklingen.

Åben for tilmelding

HD2 Business er for dig der vil have et bredt udsyn og arbejde helhedsorienteret med driften af en virksomhed, en organisation eller i en offentlig myndighed.

Dette helhedsblik fordrer en helt særlig sammensætning. Der skal være en grundig dækning af de klassiske funktioner i en virksomhed, og som bygger oven på den viden du allerede har. Og mere konkret er der fokus på de erhvervsøkonomiske discipliner, som samler trådene fra alle de specialiserede discipliner, hvad enten disse eksisterer internt i virksomheden eller sources, og som fører frem til beslutninger. Det sidste er vigtigt, for med en HD2 Business bliver man en professionel beslutningstager; en der forstår at stille de rigtige spørgsmål og bede om de relevante informationer, og en der forstår at handle på dette grundlag.

Hvordan skal virksomhedens omverden forstås, hvordan optimeres virksomheden nu og her, og hvordan skal virksomheden udvikles og gøres klar til fremtiden. Med andre ord: Hvad er en god og konkret strategi?

Uddannelsen er bygget op omkring to dimensioner: Nutid/fremtid og virksomhed/samfund. Hvert obligatorisk fag beskæftiger sig med en kombination af disse, og på den måde skabes der undervejs et nuanceret blik på virksomhedens rolle i sig selv og som en del af samfundet såvel som på samfundets betydning for virksomheden. For at træffe gode beslutninger skal man kende til sig selv og så til virksomheden og dens omgivelser. Hvad der er relevant for en god beslutning varierer derfor, men der er en vis struktur i denne variation, og den bliver man introduceret til. Formålet er som sagt, at man med en HD2 Business bliver en professionel (og profitabel) beslutningstager. 1. år afsluttes med en projektopgave, og der er mulighed for, under akademisk vejledning, at efterprøve eller eksperimentere med nogle af de indsigter der er opnået undervejs. Når uddannelsen er gennemført, kan man sige, at man har et akademisk kørekort til at drive virksomhed.

Med en HD2 Business bliver man en værdifuld medarbejder eller kommende leder, der kan være med til at understøtte værdifulde virksomheder til fordel for alle interessenter i og omkring virksomheden (herunder ikke mindst samfundet).

HD2 Business er et to-årigt uddannelsesforløb, som afsluttes med et afgangsprojekt, hvor du går i dybden med et selvvalgt emne enten i din egen eller en medstuderendes virksomhed.

Du kan tilmelde dig et samlet forløb på to år eller følge et enkelt kursus ad gangen.
 

Se mere om uddannelsens opbygning og studiestruktur herunder.

Studiestruktur - Sommeroptag

Første studieår
 

1. semester

2. semester

Driftsoptimering (10 ECTS) Forretningsudvikling (10 ECTS)
Virksomhedens strategiske landskab  (5 ECTS) Business Project (5 ECTS)

 

Andet studieår
 

3. semester

4. semester

Valgfag* (i alt 15 ECTS)     Afgangsprojekt (15 ECTS)

*Som studerende på samlet forløb skal du vælge valgfag for i alt 15 ECTS fra valgfagsudbuddet på HD2.

Det samlede forløb på HD2 Business udbydes med følgende undervisning:
Aftenhold - tirsdag og/eller torsdag kl. 17.10 - 20.40 (+ evt. udvalgte lørdage fra kl. 08.00 - 16.05)


Læs mere om de enkelte kurser under Kurser.

Studiestruktur - Vinteroptag

Første studieår

 

1. semester

2. semester

Driftsoptimering (10 ECTS)

Forretningsudvikling (10 ECTS)

Virksomhedens strategiske landskab  (5 ECTS)

Business Project (5 ECTS)Andet studieår

 

3. semester

4. semester

Valgfag* (i alt 15 ECTS)     Afgangsprojekt (15 ECTS)

*Som studerende på samlet forløb skal du vælge valgfag for i alt 15 ECTS fra valgfagsudbuddet på HD2.

Det samlede forløb udbydes med følgende undervisning:
Aftenhold - tirsdag og/eller torsdag kl. 17.10 - 20.40 (+ evt. udvalgte lørdage fra kl. 08.00 - 16.05)

Læs mere om de enkelte kurser under Kurser.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

På HD2 Business opnår du kompetencer, som gør dig i stand til at varetage en bred opgaveløsning i din virksomhed eller organisation.

HD2 Business sigter efter at opbygge kompetencer, der kvalificerer dig til at kunne indgå i tvær-funktionelle samarbejder med såvel specialister som generalister på både strategisk, taktisk og operativt niveau.

Konkret bibringer HD2 Business de studerende viden om og kompetencer indenfor:

 • Jeres marked og kunders behov
 • Virksomhedens økonomistyring og regnskab
 • Corporate Finance, investering og risikoanalyse
 • Strategi og innovation

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

 • Forstå din virksomhed eller organisation endnu bredere og dybere og dermed få forretningsforståelse fra A-Z
 • Analysere informationer og træffe beslutninger, som går på tværs af organisationen
 • Finde og fastholde kunder og leverandører
 • Tiltrække og styre ressourcer

Kort sagt, så bliver du en professionel beslutningstager; der forstår at stille de rigtige spørgsmål og bede om de relevante informationer, og forstår at handle på dette grundlag.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

 • Din virksomhed får en professionel beslutningstager, som har forståelse og blik for hele organisationen
 • Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.
 • Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.
 • Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.
 • Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

 

 

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 22/09/2022