HD1

Online forløb

HD1 online forløb er for dig, der ønsker en udfordrende erhvervsøkonomisk efteruddannelse, men har vanskeligt ved at være fysisk tilstede til undervisning på CBS.

Slider

 

HD1 online forløb giver dig fleksibilitet i både arbejdslivet og privatlivet. Læs her artiklen om Kasper der har læst HD1 online fra New Zealand.

Online undervisning giver dig...

  • fleksibilitet (undervisning uafhængigt af tid og rum)
  • mobilitet i arbejdslivet (med mulighed for uddannelse ved siden af)
  • interaktion og feedback i undervisningen (fra medstuderende og undervisere)
  • faglighed og effektive pædagogiske metoder

Online undervisning kræver - som ved fremmøde undervisning - aktiv deltagelse i undervisningen og samarbejde i grupper, samt tid til at læse pensum, løse opgaver osv. Du får dog en varierende og ambitiøs online undervisning i form af online læringsredskaber, øvelsesopgaver, små læringsfilm og ikke mindst online møder, hvor pensum bliver drøftet, og øvelser bliver gennemgået med mulighed for at stille spørgsmål via chat. Har du ikke muligheden for at deltage i forelæsningen den pågældende dag, kan du se den filmede forelæsning på et andet tidspunkt.  

 

Online forløb - Sommeroptag 2022
 

Studiestart og Intro

Intro afholdes i uge 34, og undervisningen begynder derefter i uge 35. 

Den samlede uddannelse

Ved at vælge den samlede uddannelse (samlet forløb) tilmelder du dig et forløb der tager 2 år på deltid og som har den faglige progression som studiet er tilrettelagt efter.
Tilmelder du dig den samlede uddannelse skal du regne med at bruge omkring 20 timer ugentligt på din uddannelse.

Den samlede uddannelse i efterårssemesteret starter op omkring 1. september og udbydes med online undervisning på følgende dage:

  • Mandag & onsdag - undervisning om aftenen kl. 17.10
  • Tirsdag & torsdag - undervisning om aftenen kl. 17.10
  • Mandag & onsdag - undervisning om aftenen kl. 19.55

Semesterplan

Semesterplanen indeholder oversigt over undervisningen (online møder), andre væsentlige aktiviteter samt eksamensdatoer.

PDF iconSemesterplan for efterårssemesteret 2022

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen til HD1 i efterårssemesteret 2022 er den 15. juni 2022.

Kurser

Er du interesseret i at tage HD1 over kortere eller længere tid end de normerede to år, har du mulighed for at læse HD som kurser. Ved at tilmelde dig kurser vælger du selv, hvordan du sammensætter din uddannelse og i hvilket tempo. 

Kurser kan også være løsningen, hvis du søger en eller flere specifikke kompetencer, og kun har interesse for nogle af kurserne.

Læs mere under Kurser.

Online forløb - Vinteroptag 2023


Studiestart og Intro

Intro afholdes i uge 4, og undervisningen begynder derefter i uge 5. 

Samlet forløb

Ved at vælge den samlede uddannelse (samlet forløb) tilmelder du dig et forløb der tager 2 år på deltid og som har den faglige progression som studiet er tilrettelagt efter.
Tilmelder du dig den samlede uddannelse skal du regne med at bruge omkring 20 timer ugentligt på din uddannelse.

Den samlede uddannelse i forårssemesteret starter op omkring 1. februar.

Semesterplan

Semesterplanen indeholder oversigt over undervisningen (online møder), andre væsentlige aktiviteter samt eksamensdatoer.

Semesterplanen for HD1 i forårssemesteret 2023 kommer til efteråret.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen til HD1 i forårssemesteret ligger medio januar.

Kurser

Er du interesseret i at tage HD1 over kortere eller længere tid end de normerede to år, har du mulighed for at læse HD som kurser. Ved at tilmelde dig kurser vælger du selv, hvordan du sammensætter din uddannelse og i hvilket tempo. 

Kurser kan også være løsningen, hvis du søger en eller flere specifikke kompetencer, og kun har interesse for nogle af kurserne.

Læs mere under Kurser.

Online undervisning

Studieaktiviteterne foregår via internettet på CBS Canvas, som er CBS’ online undervisningsportal. Ud over adgang til en variation af læringsredskaber og øvelser, vil der være en høj frekvens af online møder og ugentlige aktiviteter.

Undervisningen finder sted på fastlagte dage, find undervisningsdage og tidspunkter på semesterplanen længere oppe. Undervisningen på onlineholdene bliver optaget og kan derfor ses når som helst, hvis det eksempelvis pga. tidsforskel ikke er muligt at følge undervisningen på det fastlagte tidspunkt.

Til hvert kursus er der tilknyttet en fast underviser, og du vil løbende modtage systematisk ’feed back’ på dine opgavebesvarelser, samt have mulighed for at stille spørgsmål til både underviser og dine medstuderende.

Eksamen på online forløb

På HD1 afholdes eksamen via flere former. Der er både skriftlige (af varierende form) og mundtlige eksamener på HD1 online. Vær opmærksom på at eksamenerne (mundtlige og skriftlige stedprøver) på HD1 som udgangspunkt afholdes med fremmøde på CBS.

Online studerende, der er bosat i udlandet, vil have mulighed for at afholde mundtlige eksamener som online eksamen.
Ved skriftlige stedprøver er der mulighed for afholdelse på en dansk repræsentation eller samarbejdsuniversitet (OBS: Denne mulighed kan kun benyttes når CBS har godkendt sted for afholdelse samt tilsyn. Eventuel udgift herfor afholdes af den studerende selv. 

Liste over CBS' samarbejdsuniversiteter.

Kontakt studiesekretariatet for HD1 for yderligere information.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 23/05/2022

Kontakt HD1

HD1 sekretariatet
Dalgas Have 15, 2V019
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2750
E-mail: hd1@cbs.dk

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram