HD1

Online forløb

HD1 online forløb er for dig, der ønsker en udfordrende erhvervsøkonomisk efteruddannelse, men har vanskeligt ved at være fysisk tilstede til undervisning på CBS. Det kan være, fordi du bor langt fra CBS, har et travlt arbejdsliv eller ikke kan forene arbejde og familie med fremmøde undervisning.

Slider

Er du interesseret i at læse HD1 som online forløb?

Den 6. maj blev der afholdt webinar om HD1 online forløb.
Find optagelsen her og hør mere om hvordan online studieformen fungerer.

 
 

HD1 online forløb giver dig undervisning uafhængig af tid og rum og dermed fleksibilitet i arbejdslivet. Læs her artiklen om Kasper der har læst HD1 online fra New Zealand.

Online undervisning giver dig...

  • fleksibilitet (undervisning uafhængigt af tid og rum)
  • mobilitet i arbejdslivet (med mulighed for uddannelse ved siden af)
  • interaktion og feedback i undervisningen (fra medstuderende og undervisere)
  • faglighed og effektive pædagogiske metoder

Online undervisning kræver - som ved fremmøde undervisning - aktiv deltagelse i undervisningen og samarbejde i grupper, samt tid til at læse pensum, løse opgaver osv. Du får dog en varierende og ambitiøs online undervisning i form af online læringsredskaber, øvelsesopgaver, små læringsfilm og ikke mindst online møder, hvor pensum bliver drøftet, og øvelser bliver gennemgået med mulighed for at stille spørgsmål via chat. Har du ikke muligheden for at deltage i forelæsningen den pågældende dag, kan du se den filmede forelæsning på et andet tidspunkt.  

En fleksibel uddannelse

HD1 er normeret til to år på deltid, men du har også mulighed for at tage HD1 som online selvstændige kurser og vælge netop det, der passer til din udvikling og karriere. HD1 er en fleksibel uddannelse, som du selv kan sammensætte, så det matcher dine behov.

 

Undervisning

Studieaktiviteterne foregår via internettet på CBScanvas, som er CBS’ online undervisningsportal. Ud over adgang til en variation af læringsredskaber og øvelser, vil der være en høj frekvens af online møder via Adobe Connect og ugentlige aktiviteter. Undervisningen finder sted på fastlagte dage fra kl. 20 (kan variere). Dagene fremgår af årsplanen. Til hvert kursus er der tilknyttet en fast underviser, og du vil løbende modtage systematisk ’feed back’ på dine opgavebesvarelser, samt have mulighed for at stille spørgsmål til både underviser og dine medstuderende.

Ved uddannelsens start vil der være introaften på CBS, hvor du kan møde dine medstuderende og blive introduceret til de online platforme, der bruges til online undervisningen på CBS. Derudover foregår al undervisning online.

Ved starten af hvert kursus afholder underviseren et online ’kick-off’, hvor du bliver introduceret til kurset og kommende læringsaktiviteter. 

Årsplan

Årsplanen indeholder oversigt over undervisningen (online møder), andre væsentlige aktiviteter samt eksamensdatoer for indeværende studieår.

PDF iconÅrsplan for studieåret 2020/2021

Samlet forløb online 
Du kan gennemføre HD1 online på de normerede to år, hvis du følger et samlet forløb. Derved får du optimale muligheder for et stort fagligt udbytte, da kursernes rækkefølge og progression er gensidigt tilpassede.
Enkelte valgfag udbydes med undervisning online.
Kurser

Fleksibel HD1
Er du interesseret i at tage HD1 over kortere eller længere tid end de normerede to år, har du mulighed for at læse HD som selvstændige kurser. Du kan derved selv sammensætte din uddannelse, så det passer dig og din hverdag. Se forslag til sammensætningen af HD1 forløb her. De gælder fremmøde såvel som onlinehold.

Selvstændige kurser kan også være løsningen, hvis du søger en eller flere specifikke kompetencer, og kun har interesse for nogle af kurserne.

Vigtigt vedrørende online valgfag

Enkelte valgfag udbydes med online undervisning. Som onlinestuderende er det stadig muligt at tilmelde sig de andre valgfag på HD1, de vil dog skulle tages med fremmødeundervisning.

Eksamen i udlandet

Der er både skriftlige og mundtlige eksamener på HD1 online. De fleste eksamener afholdes med fremmøde på CBS.

Online studerende, der er bosat i udlandet, vil have mulighed for eksamination over nettet ved mundtlige eksaminer (OBS! med godkendt tilsyn. Eventuel udgift herfor afholdes af den studerende selv). Ved skriftlige stedprøver er der mulighed for afholdelse på en dansk repræsentation eller samarbejdsuniversitet (OBS! med godkendt tilsyn. Eventuel udgift herfor afholdes af den studerende selv).

Bemærk, denne mulighed kan kun benyttes, når CBS har godkendt sted for afholdelse samt tilsyn.

Kontakt venligst studiesekretariatet for HD1 for yderligere information.

Skift mellem fremmøde og onlinehold

Det er muligt at skifte til fremmødestudiet, ligesom fremmødestuderende kan skifte til onlinehold. Det kan være nødvendigt, hvis du i en periode fx skal udstationeres.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være udfordringer med at finde en studiegruppe, hvis du skifter sent i undervisningsforløbet.

 

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 23/09/2020

Kontakt HD1

HD1 sekretariatet
Dalgas Have 15, 2V019
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2750
E-mail: hd1@cbs.dk

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram