HD1

Merit

 

Merit er ønsket om fritagelse for et eller flere kurser på baggrund af bestået uddannelseselementer, der svarer til pågældende fag. Merit beror på en individuel vurdering og vurderes i forhold til omfang (ECTS), niveau og indhold. Ved en meritansøgning skal du kunne dokumentere for de kurser, som skal ligge til grund for meritten ud fra førnævnte vurderingsgrundlag, samt kursusbeskrivelser, studieordning, pensumlister etc.

Du kan først søge om merit, når du er indskrevet på uddannelsen. 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram