HD1

Kurser

Er du interesseret i at tage HD1 over længere tid end de normerede to år, kan du tilmelde dig kurser. Kurser kan også være en mulighed, hvis du har brug for en faglig opkvalificering inden for et bestemt emne. Eller hvis du ganske enkelt har brug for at kunne blande tilmeldingsformerne online og on campus.

Med kurser på HD1 kan du sammensætte din uddannelse, som det passer bedst netop for dig, både med hensyn til tempo og tilmeldingsform, idet du kan blande on campus og online kurser.

Kurser egner sig også til dig som har brug for en faglig opkvalificering inden for et bestemt område. 

Kurser 2022  

 

Find tilmeldingsfrister, undervisningsdage og tidspunkter under Kurser

Find Semesterplan hvor du kan se antal lektioner pr. uge fordelt over hele semesteret samt dato for eksamenerne.

 

Efterårssemester 2022

1. semester
Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse
Organisering i teori og praksis
2. semester
Virksomhedens økonomiske planlægning
Business Intelligence
Design af undersøgelser og analyser
3. semester
Strategisk erhvervsret
Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
Økonomisk teori og organisationsdesign
4. semester
Valgfag (se nedenfor)
Afsluttende projekt

 

Valgfagsudbud - efterårssemester 2022

Bæredygtig udvikling

Supply Chain Management

Strategisk erhvervsret II

Markedsledelse

 

Se HD1 studiestruktur

Mangler du Design af undersøgelser og analyser?

Hvis du mangler at supplere din adgangsgivende uddannelse med Design af undersøgelser og analyser har du følgende muligheder:

Design af undersøgelser og analyser -  efterårssemester 2022: Undervisning i uge 44 - 51 2022

Design af undersøgelser og analyser - fast track: En fast track version af Design af undersøgelser og analyser. Undervisningen ligger lørdag og søndag i uge 31, 32 og 33 2022. 
Den ordinære eksamen afholdes i slutningen af august, og syge-/omprøven afholdes i slutningen af september. 

Find tilmeldingsfrister, undervisningsdage og tidspunkter under Kurser

 

HD1 er normeret til to år på deltid. 
Ønsker du at tage uddannelsen over længere eller kortere tid kan du følge anbefalingerne nedenfor.

HD1 på 1 år

Vi anbefaler følgende kursussammensætning, hvis du ønsker at tage HD1 på 1 år:


1. semester

2. semester

Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Strategisk erhvervsret
Organisering i teori og praksis Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
Virksomhedens økonomiske planlægning Økonomisk teori og organisationsdesign
Business Intelligence Valgfag
Design af undersøgelser og analyser Afsluttende projekt

Hvis du vælger at læse HD1 på 1 år, skal du gøre dig klart, at arbejdsbelastningen svarer til et fuldtidsstudium, som du skal finde tid og overskud til, udover dit arbejdsliv, familieliv og sociale liv. 

Du skal vælge hvilke tilmeldingsformer du ønsker. Du kan eksempelvis vælge at kombinere kurser med on campus undervisning og kurser med online undervisning.

Det er dit eget ansvar at strukturere et muligt studieforløb i forhold til afvikling af undervisning og eksamen.

HD1 på 3 år

Vi anbefaler følgende kursussammensætning, hvis du ønsker at tage kurserne fordelt over 3 år:
 

1. år

2. år

3. år

Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Organisering i teori og praksis Strategisk erhvervsret
Virksomhedens økonomiske planlægning Økonomisk teori og organisationsdesign Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
Design af undersøgelser og analyser Business Intelligence Valgfag
    Afsluttende projekt
HD1 på 4 år

Vi anbefaler følgende kursussammensætning, hvis du ønsker at tage kurserne fordelt over 4 år:


1. år

2. år

3. år

4. år

Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse Organisering i teori og praksis Strategisk erhvervsret Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
Virksomhedens økonomiske planlægning Business Intelligence Valgfag Økonomisk teori og organisationsdesign

 
  Design af undersøgelser og analyser Afsluttende projekt

 

 
Sidst opdateret: HD 1.del // 22/06/2022

Kontakt HD1

HD1 sekretariatet
Dalgas Have 15, 2V019
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2750
E-mail: hd1@cbs.dk

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram