Adgangskrav

Nedenfor kan du finde information om adgangskravene til HD1. Opfylder du ikke adgangskravene kan du søge om dispensation for adgangskravene.

Adgangskrav til HD1

For at blive optaget på HD1 skal du have en gymnasial uddannelse eller noget tilsvarende.

Følgende gymnasiale uddannelser er adgangsgivende til HD1, uanset om du ønsker at deltage på et fremmødehold, eller om du søger ind som online studerende.

 • Studentereksamen - STX
 • Højere handelseksamen - HHX
 • Højere teknisk eksamen - HTX
 • Højere forberedelseseksamen - HF
 • Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen - EUX
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede - GIF
 • Færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Eksamener fra Duborgskolen og AP Møller Skolen.
 • International studentereksamen (DFB, IB, EB, OIB)
 • Relevant uddannelse på mindst samme niveau

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte krav, kan søge om optagelse på dispensation på baggrund af en konkret, individuel vurdering af de uddannelsesmæssige forudsætninger og erhvervserfaring. Du finder ansøgningsblanketten om dispensation for adgangskrav under fanen "Opfylder du ikke adgangskravene?".

Matematikkundskaber

Det tidligere adgangskrav om Matematik på niveau B er frafaldet. Men vi anbefaler stærkt, at du tilegner dig matematikkundskaber på lignende niveau for at kunne følge undervisningen på HD1.

Du kan teste dine matematikkundskaber ved at tage vores matematiktest her.

NB: ved optagelse på HD1 er der ikke krav om erhvervserfaring.

Sprogkundskaber

HD Uddannelserne er i udgangspunktet dansksprogede uddannelser, så undervisningen foregår primært på dansk. Dog kan store dele af pensum være på engelsk, og det stiller krav til dit engelskniveau. Hvis du vurderer, at du har brug for en genopfriskning af dine engelskkompetencer, kan det være relevant at tage engelskundervisning svarende til minimum gymnasialt niveau A.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Dispensation for adgangskrav 

Hvis du ikke opfylder kravet om adgangsgivende eksamen til HD1, kan du eventuelt søge dispensation. Vi ser på dine kundskaber inden for dansk, engelsk og matematik, og på om der er noget i din erhvervserfaring, der kan kompensere for det manglende formelle adgangskrav, som er en gymnasial uddannelse.

PDF iconBlanket til dispensationsansøgning

Dispensationsblanketten sender du sammen med relevant dokumentation som bilag i én samlet PDF-fil til HD Tilmelding når du ansøger om optagelse på HD1.

Husk dokumentationen!

Det er muligt at få vurderet din samlede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til HD1 uddannelsens indhold.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 12/05/2022

Kontakt HD1

HD1 sekretariatet
Dalgas Have 15, 2V019
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2750
E-mail: hd1@cbs.dk

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram