HD1

Vil du gerne kombinere din erhvervserfaring med et anerkendt erhvervsøkonomisk fundament på et højt fagligt niveau? Så er denne uddannelse relevant for dig. HD1 er en praksisnær uddannelse, som giver dig adgang til vores ti HD2-uddannelser. HD1 og HD2 giver tilsammen adgang til yderligere uddannelse på kandidatniveau.

HD1 er en fleksibel erhvervsøkonomisk uddannelse, som er normeret til to år på deltid (samlet forløb).

Du kan tilpasse HD1-uddannelsen dine behov og dit job, idet vi udbyder HD1 på følgende måder:

Studiestruktur

HD1 består af 60 ECTS-point fordelt på fire semestre.
Nedenfor kan du se hvordan fagene fordeler sig på de fire semestre der udgør den samlede uddannelse.

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Erhvervsøkonomi 
og forretningsforståelse

10 ECTS

Virksomhedens økonomiske planlægning

5 ECTS

Strategisk erhvervsret

5 ECTS

Valgfag

5 ECTS

Organisering i teori og praksis

5 ECTS

Business
Intelligence

5 ECTS

Virksomhedens økonomiske og
politiske omverden

5 ECTS

Afsluttende Projekt

10 ECTS

Design af undersøgelser
og analyser

5 ECTS

Økonomisk teori og organisationsdesign

5 ECTS


Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 

Uddannelsen giver dig en dybere forståelse af erhvervsøkonomiske problemstillinger direkte koblet til din arbejdsplads. Du får kendskab til samfundsøkonomi, de juridiske rammer i din virksomhed, indsigt i dataanalyse og metoder til at udarbejde professionelle løsningsforslag til aktuelle problemstillinger i din virksomhed. 

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

 

• Identificere virksomhedens adfærd, strategi og konkurrenceforhold på forskellige markeder.

• Arbejde med mikro- og makroøkonomiske forbrugsteorier og modeller.

• Udarbejde sandsynlighedsberegninger og analysere statiske markedsforhold.

• Redegøre for virksomheders og personers retsstilling og identificere erhvervsretlige problemstillinger.

• Vurdere rentabilitet samt risiko i investeringer.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Læs videre på HD2

Med en HD1 vil du få et fundamentalt erhvervsøkonomisk grundlag, der kvalificerer dig til at læse en af vores ti HD2 uddannelser, hvor du kan specialisere dig inden for lige præcis dit interesseområde. En HD1 og HD2 svarer tilsammen til en uddannelse på bachelorniveau og giver adgang til at læse en uddannelse på kandidatniveau f.eks. en Master- eller kandidatuddannelse.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 31/10/2022