HD Enkeltfag

Har du lyst til at tilegne dig nye kompetencer eller opkvalificere dem, du allerede har? Med et udvalg på ca. 100 enkeltfag har du mulighed for at vælge lige netop de fag, der giver mening for dig. Alle HD-fag (både obligatoriske og valgfag) udbydes som enkeltfag. Du kan også læse en hel HD-uddannelse som enkeltfag, uden det koster ekstra.

Enkeltfag på HD

Enkeltfag på HD

Styrk din faglige profil med enkeltfag

Har du brug for et fagligt boost inden for et specifikt område, så er vores enkeltfagsløsning relevant for dig. Du har mulighed for at vælge et eller flere fag fra HD-uddannelsen og læse dem samtidig eller i forlængelse af hinanden. Vi udbyder desuden nogle enkeltfag online.

Du kan anvende enkeltfagene som en specifik opkvalificering af din faglighed eller som adgang til yderligere uddannelse indenfor dit felt.

Enkeltfagene er, ligesom i den samlede HD-uddannelse, tildelt ECTS-point, hvilket gør det muligt at meritoverføre til andre udbydere af samme uddannelse eller (i et begrænset omfang) beslægtede uddannelser.

Har du en meget travl hverdag med karriere, familie, sport og fritid, kan enkeltfagsløsningen også bruges til at dele HD-uddannelsen op i et tempo, der passer til dig. I nogle perioder af livet har man mere tid og overskud, og med enkeltfag bestemmer du selv, hvor hurtigt du vil tage uddannelsen. Med enkeltfag på HD kan du skrue op eller ned for antallet af fag, når det passer dig.

 

Enkeltfag på HD-uddannelserne

Under undervisningsdage i tabellen nedenfor: Hvis der står flere dage adskilt med ordet 'og', betyder det, at det både er eksempelvis tirsdag og torsdag. Er dagene adskilt med ordet 'eller', så betyder det eksempelvis, at det enten er tirsdag eller torsdag. For uddybning kontakt pågældende HD-sekretariat.

Perioden for undervisningen, der er angivet, er udelukkende undervisningsperioden. Eksamen ligger altså efter den anførte periode - gerne et par uger efter endt undervisning.

Herunder finder du oversigten over de enkeltfag vi udbyder på HD. Enkeltfagene er opdelt i erhvervsøkonomiske kategorier:

Erhvervsøkonomi


Enkeltfag Periode undervisningsdage tidspunkt

Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse
HD1

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Virksomhedens økonomiske planlægning
HD1

 

Forårssemester 2021

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
HD1

Studieåret 2021/2022

Mere info følger


Mere info følger

Samfundsøkonomi
HD1

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Design af undersøgelser og analyser 
HD1

 

Forårssemester 2021

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Erhvervsøkonomisk metode
HD1

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Business Research Methods (undervises på engelsk)
HD1

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Offentlig økonomi
HD1

 

Forårssemester 2021

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger
Organisation, ledelse og strategi


Enkeltfag Periode undervisningsdage Tidspunkt

Organisering i teori og praksis
HD1

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Virksomhedens økonomiske organisering
HD1

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Økonomisk teori og organisationsdesign
HD1

Studieåret 2021/2022 Mere info følger Mere info følger

International
ledelse og
strategi

HD 2.del Int. Business


Tilmeldingsfrist: 20. marts 2019

Uge 13-18 Tirsdage
og torsdage eller online
17.10-19.45

Organisation og Ledelse - Grundmodul

HD 2.del Org. & Ledelse


Tilmeldingsfrist: 21. august 2019

Uge 36, 40, 44, 49 Fredage
og lørdage
 
8.00-16.05
og
8.55-16.05

Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling

HD 2.del Org. & Ledelse


Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

Uge 34, 38, 43, 47 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05
og
11.40-16.05

HR-ledelse
og udvikling

HD 2.del Org. & Ledelse


Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

Uge 34, 38, 43, 47 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05
og
11.40-16.05

Organisationsforandring
og innovation

HD 2.del Org. & Ledelse


Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

Uge 34, 38, 43, 47 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05
og
11.40-16.50

Projektledelse
og projektorganisation

HD 2.del Org. & Ledelse


Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

Uge 34, 38, 43, 47  Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05
og
11.40-16.05

Organisation
og ledelse
- Dynamikker
og dilemmaer
 **)


HD 2.del Org. & Ledelse


Tilmeldingsfrist: 17. januar 2020

Uge 6, 10, 14, 18  Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05

Personalejura i
virksomhedens
dagligdag

HD 2.del Org. & Ledelse


Tilmeldingsfrist: 11. august 2019

Uge 32, 35, 36, 39 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05

Motivationsteori,
præstations-
og belønnings-
ledelse

HD 2.del Org. & Ledelse


Tilmeldingsfrist: 16. august 2019

Uge 33, 35, 37, 39 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05

Coaching - et værktøj
fra ledelseskassen

HD 2.del Org. & Ledelse


Tilmeldingsfrist: 16. august 2019

Uge 33, 35, 37, 39

Fredage
og lørdage

8.00-16.05
og
8.55-16.05

Accounting information
systems

HD 2.del Regn. & Øko.styring

Tilmeldingsfrist: 11. august 2019

Uge 33-38 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45

Management
Control Systems
 *)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Tilmeldingsfrist: 

28. september 2019
 

Uge 40-41
+ uge 43-50 
Mandage
og onsdage
17.10-20.40

Strategisk
Ledelse

HD 2.del Regn. & Øko.styring

 

Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2019

Uge 44-49

Tirsdage og torsdage
eller lørdage
og enkelte tirsdage og torsdage

17.10-20.40
eller
8.55-14.15

Videregående
strategisk ledelse
 *)
HD 2.del Regn. & Øko.styring


Tilmeldingsfrist: 17. juni 2019

Oprettes ikke i 2019    

Business Project
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

Application deadline: 12. December 2019

From December
to June
3 workshops
 
18.05-20.40

Global Supply 
Chain Management

(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

Application deadline: 1. February 2020
Last time the course is available will be in the spring 2020

Week 7-11
 
Wednesdays
and Saturdays
08.55-11.30
and
18.05 - 20.40

Strategic Procurement
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

Application deadline12. September 2020
Last time the course is available will be in the autumn 2020

Weeks 37-41
+ Weeks 43-44
Thursdays 18.05-20.40
(weeks 37-40)
and
17.10-20.40
(weeks 41, 43-44)

Supplier Relationship Management
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

Application deadline: 29. August 2020
Last time the course is available will be in the autumn 2020

Weeks 35 - 47 Blended Learning -Lørdage
(Online and Blended Learning)

Saturday 1 and 15  september
and  Saturday 29 september 2018.
PDF iconNegotiation & Relationship Management
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the spring 2021

Weeks TBA TBA TBA
PDF iconInternational Sourcing & Strategic Procurement
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the autumn 2021

Weeks TBA TBA TBA
PDF iconGlobal Supply Chain Strategy
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the autumn 2020

Weeks TBA TBA TBA

Action
Learning
Projek
t **)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

Uge 2
+ uge 14
Vejledning
efter aftale
Efter aftale

Forandringer - ledelse og læreprocesser **)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Ej oprettet i 2019

Uge 35, 39, 41, 44 Fredage 08.00-13.20
(uge 35)
og 
08.00-15.10
(uge 39, 41 og 44)

Neuropsykologi - 
Ledelse, udvikling
og innovation

HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

 

Tilmeldingsfrist: 12. august 2019 -

OBS! INGEN LEDIGE PLADSER

Uge 35-41 Tirsdage 17.10-20.40

Organisation og Ledelse
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

Uge 34-40 Torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller 
8.55-14.15

Lean og Økonomistyring
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

Uge 36, 38, 40 og 41 Lørdage 8.55 - 14.15

Projektledelse
og projektstyring **)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse


Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

OBS! INGEN LEDIGE PLADSER

Uge 35-37
+ uge 39-41
+ uge 43
Onsdage
og lørdage
17.10-19.45
og
8.55-14.15

Strategisk ledelse
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Tilmeldingsfrist: 12. augst 2019

Uge 1-9 Tirsdage og torsdage
eller lørdage
17.10-19.45
eller
8.55-14.15

 

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information. 
**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD 2. dels uddannelse. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da den pågældende HD 2. dels uddannelse her
***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels uddannelse.
****) Kun for studerende på HD 2. del 
Regnskab & Økonomistyring, HD 2. del Supply Chain Management og HD 2. del Økonomistyring & Procesledelse.

Jura

Enkeltfag periode undervisningsdage Tidspunkt

Erhvervsret
HD1

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Strategisk erhvervsret
HD1

Studieåret 2021/2022 Mere info følger Mere info følger
 

Forvaltningsret
HD1

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Udvidet erhvervsret
HD1

 

Forårssemester 2021

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Personbeskatning og Retlig regulering
HD 2.del Fin. Rådgivning

 

Kører i foråret 2021

     

Personalejura i
virksomhedens dagligdag

HD 2.del, Org. & Ledelse

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2019

Uge 32, 35, 36, 39 Fredage
og lørdage
8.00-16.00
og
9.00-16-00
Supply Chain Management


Enkeltfag Periode  undervisningsdage tidspunkt

Supply Chain
Management  
HD1

 

​Forårssemester 2021

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Virksomhe-
dens interna-
tionalisering
HD 2.del Int. Business

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2019

Uge 43-49 Tirsdage
og torsdage eller online
17.10-19.45

Business
Project 

(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

Application Deadline: 2.December 2019

From December 
to June
3 workshops
 
18.05-20.40

IT and new business models for SCM & logistics
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

Application Deadline: 18. September 2020
Last time the course is available will be in the autumn 2020

 

Weeks 39-41 and 43- 47 Wednesday 18.05-20.40

PDF iconOperations & Logistics Planning
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the autumn 2020

Weeks TBA TBA TBA
 
PDF iconCircular Economy
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the autumn 2020

Weeksn TBA TBA TBA
PDF iconGlobal Supply Chain Strategy
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the autumn 2020

Weeks TBA TBA TBA

Global
Supply Chain
Management

(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

Application Deadline: 1 February 2020
Last time the course is available will be in the spring 2020

Week 7-11 Wednesdays
and Saturdays
18:05-20:40
and
08:55-11:30
 

Strategic Procurement
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

Application Deadline: 12. September 2020
Last time the course is available will be in the autumn 2020

weeks 37-41
+ weeks 43-44
Thursdays 18.05-20.40
(week 37-40)
and
17.10-20.40
(week 41, 43-44)

Supplier
Relationship Management

(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

Application Deadline: 29. August 2020
Last time the course is available will be in the autumn 2020
 

Weeks  35 - 47 Blended Learning -Saturdays
(online and Blended Learning)

Saturday 1 and 15  september
and  Saturday 29 september 2018.

Supply Chain Accounting
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

Application Deadline: 12. December 2019
Last time the course is available will be in the spring 2020

 

Weeks 2-5 Wednesdays
and Saturdays
18:05-20-40
and
08:55-11:30
PDF iconNegotiation & Relationship Management
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the spring 2021

Weeks TBA TBA TBA

PDF iconThe Digital Supply Chain
taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the spring 2021

Weeks TBA TBA TBA
PDF iconInternational Sourcing & Strategic Procurement
taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the autumn 2021

Weeks TBA TBA TBA
PDF iconBusiness Intelligence & Data Analytics
taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the autumn 2021

Weeks TBA TBA TBA

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information.
**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD 2. dels uddannelse. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da det pågældende HD 2. dels uddannelse her.
***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels uddannelse.

Statistik


Enkeltfag Periode undervisningsdage tidspunkt

Business Intelligence
HD1

 

Forårssemester 2021

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Dataanalyse II
HD1

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Anvendt markeds-
analyse

HD 2.del, Marketing Management

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2019

Uge 46-50 Mandage,
torsdage,
lørdage og én søndag
17.10-19.45
eller
08.55-14.15
Marketing og branding


Enkeltfag Periode undervisningsdage tidspunkt

Markedsledelse
HD1

 

​Forårssemester 2021

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

International
markedsanalyse
og markedsføring

HD 2.del Int. Business

Tilmeldingsfrist: 9. januar 2019

Uge 3-6
+ uge 8-9

Tirsdage
og torsdage eller online
17.10-19.45

International
markeds-
kommunikation
& branding

HD 2.del, Marketing Management

Tilmeldingsfrist: 25. april 2019

Uge 15 - 25

Mandage
og torsdage
eller lørdage

17.10-19.45
eller
Lørdage 08.55-14.15/15.10

Markeds-
føring på
forbruger-
markeder (B2C)

HD 2.del, Marketing Management

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2019

Uge 34-38 Mandage
og torsdage
og enkelte lørdage og søndage
17.10-19.45
eller
08.55-14.15

Markeds-
føring på det
profes-
sionelle
marked
 (B2B)
HD 2.del, Marketing Management

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2019

Uge 40-41
+ uge 43-44
Mandage
og torsdage
og enkelte lørdage og søndage
17.10-19.45
eller
08.55-14.15

Online
promotion-
strategi

HD 2.del, Marketing Management

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2019

Uge 35-41 Torsdage 17.10-20.30

Sales Ma-
nagement

HD 2.del, Marketing Management

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2019

Uge 40 - 41
+ uge 43-47
Mandage 17.10-20.25

Strategisk
Brand Ma-
nagement

HD 2.del, Marketing Management

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2019

Uge 40-41
+ uge 43-47
Lørdage 08.55-12.25

Strategisk
markedsledelse,
produktudvikling
& innovation

HD 2.del, Marketing Management

Tilmeldingsfrist: 24. januar 2019

Uge 3-6
+ uge 7-8
+ uge 9-15
Mandage
og torsdage
eller lørdage
17.10-19.45
eller
08.55-14.15

Supplier Relationship Management
(taught in English)
HD 2. del, Supply Chain Management

Application Deadline: 29. August 2020
Last time the course is available will be in the autumn 2020

 

Weeks 35 - 47 Blended Learning - Saturdays
(online and Blended Learning)

Saturday 1 and 15  september
and  Saturday 29 september 2018.

PDF iconNegotiation & Relationship Management
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the spring 2021

Weeks TBA TBA TBA
Servicemanagement i et kunderejseperspektiv

HD 2.del, Marketing Management

Oprettes ikke i efterårssemesteret 2019

     

**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD 2. dels uddannelse. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da den pågældende HD 2. dels uddannelse her.
***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels uddannelse.

Globalisering


Enkeltfag PERIODE undervisningsdage tidspunkt

International økonomi og business
HD1

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

International
forhandling

HD 2.del International Business

Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

Uge 34-40 Lørdage
eller online
09.50-12.25

International
ledelse og strategi

HD 2.del International Business

Tilmeldingsfrist: 16. marts 2020

Uge 13-18 Tirsdage
og torsdage
eller online
17.10-19.45

International
markedsanalyse
og markedsføring

HD 2.del International Business

Tilmeldingsfrist: 6. januar 2020

Uge 3-6
+ uge 8-9
Tirsdage
og torsdage
eller online
17.10-19.45

International
projektledelse

HD 2.del International Business

Tilmeldingsfrist: 16. september 2019

Uge 39-46 Torsdage eller online      

Virksomhedens
internationale
omgivelser

HD 2.del International Business

Tilmeldingsfrist: 19. august 2019

Uge 35-40 Tirsdage
og torsdage
eller online
17.10-19.45

Virksomhedens
internationalisering

HD 2.del International Business

Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2019

Uge 43-49

Tirsdage
og torsdage
eller online

17.10-19.45

Business Project
(taught in English)
HD 2. del, Supply Chain Management

Application Deadline: 2. December 2019

From December
to June
3 workshops 18.05-20.40

Strategic Procurement
(taught in English)
HD 2. del, Supply Chain Management

Application Deadline: 12. September 2020
Last time the course is available will be in the autumn 2020

Weeks 37-41
+ weeks 43-44
Thursdays 18.05-20.40
(weeks 37-40)
and
17.10-20.40
(weeks 41, 43-44)

Supplier Relationship Management
(taught in English)
HD 2. del, Supply Chain Management

Application Deadline: 29. August 2020
Last time the course is available will be in the autumn 2020

Weeks 35 - 47 Blended Learning - Saturdays
(online and Blended Learning)
Saturday 1 and 15  september
and  Saturday 29 september 2018.
PDF iconNegotiation & Relationship Management
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the spring 2021

Weeks TBA TBA TBA
PDF iconInternational Sourcing & Strategic Procurement
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the autumn 2021

Weeks TBA TBA TBA

***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels uddannelse.

Regnskab, skat og økonomistyring


Enkeltfag PERIODE undervisningsdage tidspunkt

Skat og
Regnskabsanalyse

HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 9. januar 2020

Uge 3-12
+ uge 16

Mandage
og tirsdage
og onsdage

17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Selskabsskat og Regnskabsanalyse
HD 2.del Finansiering

Kører i efteråret 2020

     

Personbeskatning og Retlig regulering
HD 2.del Fin. Rådgivning

 

Kører i foråret 2021

 

 

 

Accounting
information
systems

HD 2.del Regn. & Øko.styring

 

Tilmeldingsfrist: 11. august 2019

Uge 33-38 Tirsdage og torsdage 17.10-20.40

Eksternt regnskab
HD 2.del Regn. & Øko.styring

 

Tilmeldingsfrist: 11. august 2019

Uge 33-43 Tirsdage og torsdage
eller lørdage

17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Erhvervsbeskatning *)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

 

Tilmeldingsfrist: 29. september 2019

Uge 40-41
+ uge 43-50
Tirsdage og torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Management
Control Systems
 *)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

 

Tilmeldingsfrist: 28. september 2019

Uge 40-41
+ uge 43-50
Mandage og onsdage 17.10-20.40

Regnskabs-
analyse og
værdiansættelse
 *)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

 

Tilmeldingsfrist: 29. september 2019

Uge 40-50 Tirsdage og torsdage 17.10-19.45

Skat
HD 2.del Regn. & Øko.styring

 

Tilmeldingsfrist: 13. april 2020

Uge 16-23 Tirsdage og torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Transfer pricing i
multinationale
koncerner

HD 2.del Regn. & Øko.styring

 

Tilmeldingsfrist: 11. august 2019

Uge 33-38 Tirsdage og torsdage 17:10-20.40

Økonomistyring
HD 2.del Regn. & Øko.styring

 

Tilmeldingsfrist: 16. januar 2020

Uge 4-13 (hverdag)

Uge 3-13 (lørdag)

Tirsdage og torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Business
Project

(taught in English)
HD 2. del, Supply Chain Management

Application Deadline: 2. December 2019

From December
to June
3 workshops 18.05-20.40

Supply Chain Accounting
(taught in English)
HD 2. del, Supply Chain Management

Application Deadline: 12. December 2019
Last time the course is available will be in the spring 2020

 

Weeks  2-5 Wednesdays and
Saturdays
18:05-20:40
og
08:55-11:30
 
PDF iconCircular Economy
(taught in English)
HD 2.del, Supply Chain Management

New course - starts in the autumn 2020

     

Action
Learning
Project
 **) ***)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

 

Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

Uge 2
+ uge 14
Vejledning
efter aftale
Efter aftale

Performance
Management

HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

 

Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

- Forudsætter bestået første år af HD-ØP

Uge 36, 39, 41 og 44 Fredage 8.00-14.15/15.10

Økonomistyring
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

 

Tilmeldingsfrist: 12. august 2019

Uge 35-41
+ uge 43-44
+ uge 46-48
Tirsdage og
en enkelt torsdag 
eller fredage
og lørdage
17.10-20.40
eller 
08.00-15.10
og 08.55-13.20
Pricing Management
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Ej oprettet i 2019

     

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information. 
**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD2-uddannelse. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da den pågældende HD2-uddannelse her
***) Kun for studerende på den pågældende HD2-uddannelse.
****) Kun for studerende på  HD2 Regnskab & Øko.styringHD2 Supply Chain Management og HD2 Øko.styring & Procesledelse.

Finansiering og investering


Enkeltfag PERIODE Undervisningsdage Tidspunkt

Avanceret
Fixed Income
og Derivater

HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 2. september 2019

Uge

36, 37, 39, 41,

43, 45-46,

48-50
 

Lørdage

Se kursusbeskrivelse
under 'Yderligere oplysninger'

Avanceret
porteføljeteori

HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 22. august 2019

Uge

35, 37-41,

43-50

 

Onsdage og lørdage


 

Se kursusbeskrivelse
under 'Yderligere oplysninger'

 

Boligøkonomi
og finansiering

HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 22. august 2019

Uge 35-39, 41,
43-50

Mandage
og torsdage

Se kursusbeskrivelse
under 'Yderligere oplysninger'

 

Corporate Finance
HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 9. januar 2020

Uge 3-12
+ uge 15
Mandage
og onsdage
17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Derivatives
HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 5. september 2019

Uge 37-41,

43-50

Mandage (forelæsninger),
tirsdage (øvelser fra uge 41)
og onsdage (forelæsninger)
17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Derivatives og Risk Management
HD 2.del Finansiering

Kører i foråret 2021

     

Fixed Income
HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 22. august 2019

Uge 35-36, 38-41,

43-51

Mandage (forelæsninger),
tirsdage (øvelser fra uge 40)
og onsdage (forelæsninger)
17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Mergers &
Acquisitions
and Valuation

HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 29. august 2019

Uge 36-41,

43-50
 

 

Tirsdage og

en enkelt lørdag

 

Se kursusbeskrivelse
under 'Yderligere oplysninger'
 

Portfolio Analysis
HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 22. august 2019

Uge 35-36, 38-41,

43-50

Mandage (forelæsninger),
tirsdage (øvelser i uge 47/48),
onsdage (forelæsninger)
og lørdage (uge 40/41 og 45/46)
17.10-18.50,
19.00-20.40
og
08.55-12.25

Private Equity
HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 22. august 2019

Uge 35-36, 38,

40-41, 43-50

Mandage, tirsdage,

onsdage og torsdage

Se kursusbeskrivelse
under 'Yderligere oplysninger'

Risikostyring i finan-
sielle virksomheder

HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 22. august 2019

Uge 35, 37-41,

43-46, 48-49

Mandage, tirsdage
og torsdage

Se kursusbeskrivelse
under 'Yderligere oplysninger'

Behavioural Finance 
HD 2.del Fin. Rådgivning

 

Tilmeldingsfrist: 19. august 2019

Uge 36-38
+ uge 41
+ uge 43-46
+ uge 49

Onsdage Se kursusbeskrivelse
under 'Yderligere oplysninger'

Finansielle virksom-
heders produkter
og services

HD 2.del Fin. Rådgivning

 

Tilmeldingsfrist: 13. januar 2020

 

 


Uge 4-6
+ uge 8-21

Mandage, tirsdage,

enkelte onsdage
 

17.10-18.50

19.00-20.40

17.10-20.40


 

Ledelse af finan-
siel virksomhed

HD 2.del Fin. Rådgivning

 

Tilmeldingsfrist: 19. august 2019

Uge 35-41
+ uge 43-44
+ uge 46-47
+ uge 50

Tirsdage
og lørdage
Se kursusbeskrivelse
under 'Yderligere oplysninger'

International finansiering:
Grundlag i teori og praksis
HD 2.del Int. Business


Tilmeldingsfrist: 17. juni 2019

Uge 35-41 Tirsdage  17.10-19.45

Corporate finance
HD 2.del Regn. & Øko.styring

 

Tilmeldingsfrist: 15. august 2019

Uge 33-38 Lørdage og
én torsdag
08.55-14.15
og
17.10-20.40

Risk and Financial Planning
HD 2.del Regn. & Øko.styring

 

Tilmeldingsfrist: 11. august 2019

Uge 33-38 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45
Compliance i den finansielle sektor
HD 2.del Finansiering

 

Tilmeldingsfrist: 7. oktober 2019

Uge 41, 43, 45,

47-48, 50

Tirsdage

og torsdage

Se kursusbeskrivelse
under 'Yderligere oplysninger'

***) Kun for studerende på den pågældende HD2-uddannelse.
****) Kun for studerende på HD2 Finansiering, HD2 Finansiel Rådgivning og  HD2 Regnskab & Økonomistyring.

Digitalisering

Se præsentationen af vores nye digitaliseringsfag:

Digitalisering af Professionelles Kompetencer:


 

Foundations of Blockchain and Cryptocurrencies:

 

Data analytics with Python:

 

Big Data and Decision-Making: 

Digital Tranformation of Business 

ENKELTFAG PERIODE UNDERVISNINGSDAGE TIDSPUNKT

Digital Business (undervises på engelsk)
HD1

 

Tilmeldingsfrist:17 juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Data Analytics with Python (undervises på engelsk)
HD1

 

Forårssemester 2021

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

Digitalisering af professionelles kompetencer

 

LUKKET FOR TILMELDING

Uge 4-6+8-10 Fredag 12.35-16.15

Foundations of Blockchain and Cryptocurrencies
(taught in English)

 

LUKKET FOR TILMELDING

Week 12-15 Søndag 08.55-14.15

Big Data and Decision-Making

 

LUKKET FOR TILMELDING

Week 43-46 Søndag 08.55-16:05

Digital Transformation of Business

 

LUKKET FOR TILMELDING

Week 35-38 Lørdag 08.55-16.05

Innovation og Entrepreneurship

Enkeltfag periode UndervisningsdagE Tidspunkt

Innovation (undervises på engelsk)
HD1

 

Tilmeldingsfrist: 17. juni 2020

Studieåret 2020/2021 Mere info følger Mere info følger

 

Innovation People & Network
HD 2. del, Innovation Management

 

Udbydes ikke 2019/2020

     

 

Strategy and Leadership for Innovation 
HD 2. del, Innovation Management

 

Udbydes ikke i 2019/2020

     

 

Core Lecture in Management and 
Economics of Innovation

HD 2. del, Innovation Management

 

Udbydes ikke i 2019/2020

     

 

Management, Organization and Marketing
of Innovation

HD 2. del, Innovation Management

 

Application Deadline: 13 March 2020

Week 12 20.-22 March  

Management Control and

Financing of Innovation
HD 2. del, Innovation Management

 

Udbydes ikke i 2019/2020

     

 

Entrepreneurship (undervises på engelsk)
HD1

 

​Forårssemester 2021

Studieåret 2020/2021 Mere info følger
Mere info følger
Projekt
Hvis du er interesseret i det Afsluttende projekt på HD1 eller Afgangsprojektet på en af HD2-uddannelserne kan du læse mere under den specifikke uddannelse eller kontakte dit studiesekretariat.

Enkeltfag med en kandidatuddannelse

Du har mulighed for at tilmelde et eller flere HD2 enkeltfag med en hvilken som helst kandidatuddannelse. Du kan vælge mellem hele vores enkeltfagsudbud, men hvis du ønsker at tage en hel HD2-uddannelse på baggrund af din kandidatuddannelse, skal du leve op til de generelle adgangskrav.

Vigtigt! Kravet om to års relevant erhvervserfaring er stadig et adgangskrav til at læse HD2-enkeltfag.

 

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 17/01/2020