HD Enkeltfag

Har du lyst til at tilegne dig nye kompetencer eller opkvalificere dem, du allerede har? Med et udvalg på ca. 100 enkeltfag har du mulighed for at vælge lige netop de fag, der giver mening for dig. Alle HD-fag (både obligatoriske og valgfag) udbydes som enkeltfag. Du kan også læse en hel HD-uddannelse som enkeltfag, uden det koster ekstra.

Enkeltfag

Har du brug for et fagligt boost inden for et specifikt område, så er vores enkeltfagsløsning relevant for dig. Du har mulighed for at vælge et eller flere fag fra HD-uddannelsen og læse dem samtidig eller i forlængelse af hinanden.

Vi udbyder desuden nogle enkeltfag online. Fagene på både HD 1. del og HD 2. del er helt oplagte for dig, som ønsker at zoome ind og fokusere på et bestemt område i din efteruddannelse indenfor et bestemt erhvervsøkonomisk felt eller som ønsker at zoome ud og give dine karrieremuligheder et bredere fokus ved at kombinere enkeltfag fra de forskellige HD-uddannelser. Du kan læse mere om tilmelding her, hvor du også kan tilmelde dig.

Styrk din faglige profil med enkeltfag

Du kan anvende enkeltfagene som en specifik opkvalificering af din faglighed eller som adgang til yderligere uddannelse indenfor dit felt.

Enkeltfagene er, ligesom i den samlede HD-uddannelse, tildelt ECTS-point, hvilket gør det muligt at meritoverføre til andre udbydere af samme uddannelse eller (i et begrænset omfang) beslægtede uddannelser.

Har du en meget travl hverdag med karriere, familie, sport og fritid, kan enkeltfagsløsningen også bruges til at dele HD-uddannelsen op i et tempo, der passer til dig. I nogle perioder af livet har man mere tid og overskud, og med enkeltfag bestemmer du selv, hvor hurtigt du vil tage uddannelsen. Med enkeltfag på HD kan du skrue op eller ned for antallet af fag, når det passer dig.

Hvem kan optages?

Optagskravene til enkeltfag varierer alt efter om du ønsker at læse enkeltfag fra HD 1. del eller HD 2. del. Enkeltfag udbudt på HD 1.del kræver således opfyldelse af kravene til optag på HD 1.del og enkeltfag på HD 2.del kræver opfyldelse af kravene til optag på HD 2.del. Du finder en detaljeret oversigt over adgangskravene til HD 1. del og HD 2. del her. 

Hvis du har generelle spørgsmål til tilmelding, kan du kontakte HD Tilmelding.

Hvis du har specifikke spørgsmål til en særlig HD uddannelse, kan du kontakte det enkelte HD studiesekretariat.

Enkeltfag med en kandidatuddannelse

Du har mulighed for at tilmelde et eller flere HD 2. dels-enkeltfag med en hvilken som helst kandidatuddannelse. Du kan vælge mellem hele vores enkeltfagsudbud, men hvis du ønsker at tage en hel HD 2. dels-uddannelse på baggrund af din kandidatuddannelse, skal du leve op til de generelle adgangskrav.

Vigtigt! Kravet om to års relevant erhvervserfaring er stadig et adgangskrav til at læse HD 2. dels-enkeltfag.

Tilmelding til enkeltfag på HD-uddannelserne

Du tilmelder dig HD enkeltfag via vores Ansøgningsportal. Du kan tilmelde dig enkeltfag helt op til undervisningen starter på det pågældende fag. I nedenstående oversigt over enkeltfagene kan du se, hvilken måned undervisningen starter for det ønskede fag. 

Vi gør opmærksom på, at der tages forbehold for fag, der ikke oprettes grundet for få tilmeldinger. Tillige tages der forbehold for fag, der er lukket for tilmelding, idet de er fyldt op. 

Enkeltfag på HD-uddannelserne:

Under undervisningsdage i tabellen nedenfor: Hvis der står flere dage adskilt med ordet 'og', betyder det, at det både er eksempelvis tirsdag og torsdag. Er dagene adskilt med ordet 'eller', så betyder det eksempelvis, at det enten er tirsdag eller torsdag. For uddybning kontakt pågældende HD-sekretariat.

Perioden for undervisningen, der er angivet, er udelukkende undervisningsperioden. Eksamen ligger altså efter den anførte periode - gerne et par uger efter endt undervisning.

Herunder finder du oversigten over de enkeltfag vi udbyder på HD. Enkeltfagene er opdelt i erhvervsøkonomiske kategorier:

Erhvervsøkonomi


Enkeltfag Periode undervisningsdage tidspunkt

Erhvervsøkonomi
HD 1.del

Uge 36-41
+ uge 43-46
+ uge 48-50
+ uge 1-6
+ uge 8-17

Onsdag,
torsdag,
lørdag
eller online

17.10-20.40
eller
08:00-16:05

Samfundsøkonomi
HD 1.del

Uge 47-51
+ uge 2-6
+ uge 8-17
+ uge 20

Mandag, tirsdag,
lørdag
eller online

17.10-20.40
eller
08:00-16:05
 

Business Research Methods
HD 1. del

Uge 31 - 33 Lørdag og søndag 9.50 - 15.10

Erhvervsøkonomisk
metode 

HD 1.del

Uge 48-51
+ uge 2
+ uge 4-6
+ uge 8
Mandag,
tirsdag, lørdag
eller online
17.10-20.40
eller 
08:00-16:05

International
økonomi &
business
 *)
HD 1.del

Uge 35-41
+ uge 43
Onsdag
eller torsdag
17.10-20.40

Offentlig
økonomi
 *)
HD 1.del

Uge 2-6
+ uge 8-10
Onsdag 17.10-20.40

*) Bygger videre på et andet fag på HD 1. del. Klik på faget for mere information. 
 

Organisation, ledelse og strategi


Enkeltfag Periode undervisningsdage Tidspunkt

Innovation *)
(english)
HD 1.del

Uge 35-41
+ 43
Onsdag 17.10-20.40
Entrepreneurship *)
(english)
HD 1. del
Uge 2-6
+ 8-10
Onsdag 17.10-20.40

Strategi *)
HD 1.del

Uge 35-41
+ 43
Onsdag,
torsdag,
lørdag
eller online
17.10-20.40
eller
11.40-15.10 (kan variere)

International
ledelse og
strategi

HD 2.del Int. Business

Uge 13-18 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45

International
projektledelse

HD 2.del Int. Business
(Udbydes kun som onlinefag i 2017)

Uge 35-41 Lørdage           

Organisation
og ledelse
- grundmodul

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 34-35
+ uge 40, 44, 48
Fredage
og lørdage
og en enkelt torsdag
8.00-16.05
og
8.55-16.05

Strategisk
ledelse og
virksomheds-
udvikling

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 34, 38, 43, 47 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05
og
11.40-16.05

HR-ledelse
og udvikling

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 34, 38, 43, 47 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05
og
11.40-16.05

Organisationsforandring
og innovation

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 34, 38, 43, 47 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05
og
11.40-16.50
Projektledelse
og projektorganisation

HD 2.del Org. & Ledelse
Uge 34, 38, 43, 47  Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05
og
11.40-16.05

Organisation
og ledelse
- Dynamikker
og dilemmaer
 **)
HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 2, 5, 9, 14 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05

Personalejura i
virksomhedens
dagligdag

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 33, 37, 41, 45 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05
Motivationsteori,
præstations-
og belønnings-
ledelse

HD 2.del Org. & Ledelse
Uge 33, 37, 41, 45 Fredage
og lørdage
8.00-16.05
og
8.55-16.05

Coaching - et værktøj
fra ledelseskassen

HD 2.del Org. & Ledelse

Uge 33, 37, 41, 45

Fredage
og lørdage

8.00-16.05
og
8.55-16.05
Accounting information
systems
 ****)
HD 2.del Regn. & Øko.styring
Uge 33-38 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45
Management
Control Systems
 *) ***)
HD 2.del Regn. & Øko.styring
Uge 40-41
+ uge 43-50 
Mandage
og onsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
9.00-14.00
Strategisk
Ledelse

HD 2.del Regn. & Øko.styring
Uge 44-49

Tirsdage og torsdage
eller lørdage
og enkelte tirsdage og torsdage

17.10-20.40
eller
8.55-14.15

Videregående
strategisk ledelse
 *)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 33-37 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45
Business Project
(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
From December
to June
2 workshops
 
18.05-20.40
Global Supply 
Chain Management

(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management

 
Week 6
+ weeks 8-11
Wednesdays
and Saturdays
08.55-11.30
and
18.05 - 20.40
Strategic Procurement
(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
Weeks 37-41
+ Weeks 43-44
Thursdays 18.05-20.40
(weeks 37-40)
and
17.10-20.40
(weeks 41, 43-44)
Supplier Relationship Management
(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
Weeks 35 - 47 Blended Learning -Lørdage
(Online and Blended Learning)

Saturday 1 and 15  september
and  Saturday 29 september 2018.

Action
Learning
Projek
t **)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Uge 2
+ uge 14
Vejledning
efter aftale
Efter aftale
Business Transfor-
mation Strategies

HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 35-41 Tirsdage 17.10-20.40
IT Ledelse (oprettes ikke i 2017)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 35-41 Torsdage 17.10-20.40

Forandringer - ledelse og læreprocesser **)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Uge 35, 39, 41, 44 Fredage 08.00-13.20
(uge 35)
og 
08.00-15.10
(uge 39, 41 og 44)
Neuropsykologi - 
Ledelse, udvikling
og innovation

HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 35-41 Tirsdage 17.10-20.40
Organisation og Ledelse
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 34-40 Torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller 
8.55-14.15
Lean og Økonomistyring
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
 
Uge 36, 38, 40 og 41 Lørdage 8.55 - 14.15
Projektledelse
og projektstyring
 **)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 35-37
+ uge 39-41
+ uge 43
Onsdage
og lørdage
17.10-19.45
og
8.55-14.15
Strategisk ledelse
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
Uge 1-9 Tirsdage og torsdage
eller lørdage
17.10-19.45
eller
8.55-14.15

Innovation People & Network
HD 2.del IM

Week 36
+ 40, 44, 49
+ 1, 5, 9, 14 
Thursdays 17.30-20.30
Strategy and Leadership for Innovation 
HD 2.del IM
Week 47 24/11-26/11

9.00-18.00

Core Lecture in Management and 
Economics of Innovation
HD 2.del IM

Week 35-44 Mondays 17.00-20.30
Management, Organization and Marketing
of Innovation

HD 2.del IM
Week 7-8
+ 12
23/2-25/2 and 23/3-25/3  

 

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information. 
**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD 2. dels uddannelse. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da den pågældende HD 2. dels uddannelse her
***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels uddannelse.
****) Kun for studerende på HD 2. del 
Regnskab & Økonomistyring, HD 2. del Supply Chain Management og HD 2. del Økonomistyring & Procesledelse.

Jura

Enkeltfag periode undervisningsdage Tidspunkt

Erhvervsret 
HD 1.del

Uge 36-41
+ uge 43-46
Mandag, tirsdag,
lørdag
eller online
17.10-20.40
eller
08:00-16:05

Udvidet erhvervsret *)
HD 1.del

Uge 2-6
+ uge 8-10
Onsdag,
torsdag,
lørdag
eller online
17.10-20.40
eller 
11:40-15:10 (kan variere)

Skatteret og retlig regulering
HD 2.del Fin. Rådgivning

Tilmeldingsfrist: 23. august 2018

Uge 35-41
+ uge 43-51
Mandage,
onsdage og
enkelte lørdage
17.10-18.50,
19.00-20.40
og 
8.55-11.30

Kreditret og kreditvurdering
HD 2.del Fin. Rådgivning

Tilmeldingsfrist: 23. august 2018

Uge 35-41
+ uge 43-51
Mandage
og torsdage

17.10-18.50
eller 
19.00-20.40

Personalejura i
virksomhedens dagligdag

HD 2.del Org. & Ledelse
Uge 33, 37, 41, 45 Fredage
og lørdage
8.00-16.00
og
9.00-16-00

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information. 

Supply Chain Management


Enkeltfag Periode  undervisningsdage tidspunkt
Supply Chain
Management
 *)
HD 1.del
Uge 2-6
+ uge 8-10
Onsdag
eller torsdag
17.10-20.40
Virksomhe-
dens interna-
tionalisering

HD 2.del Int. Business
Uge 43-49 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45
Business
Project 

(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
From December 
to June
2 workshops
 
18.05-20.40

IT and new business models for SCM & logistics
(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management

Weeks 39-41 and 43- 47 Wednesday 18.05-20.40

Operations og
Supply Chain
Management

(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management

Weeks 36-41
+ weeks 43-45
Mondays,
Wednesdays
and Saturdays
18.05-20.40
and
8.55-11:30
Global
Supply Chain
Management

(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
Week 6
+ weeks 8-11
Wednesdays
and Saturdays
18:05-20:40
and
08:55-11:30
 

Strategic Procurement
(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management

weeks 37-41
+ weeks 43-44
Thursdays 18.05-20.40
(week 37-40)
and
17.10-20.40
(week 41, 43-44)
Supplier
Relationship Management

(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
Weeks  35 - 47 Blended Learning -Saturdays
(online and Blended Learning)

Saturday 1 and 15  september
and  Saturday 29 september 2018.

Supply Chain Accounting
(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
Weeks 1-5 Wednesdays
and Saturdays
18:05-20-40
and
08:55-11:30

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information.
**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD 2. dels uddannelse. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da det pågældende HD 2. dels uddannelse her.
***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels uddannelse.

Statistik


Enkeltfag Periode undervisningsdage tidspunkt
Dataanalyse
HD 1.del
Uge 36-41
+ uge 43-45
Mandag,
tirsdag, lørdag
eller online
17.10-20.40 eller
08:00-16:05
Dataanalyse II *)
HD 1.del

Uge 35-41
+ 43

Torsdag 17.10-20.40
Anvendt markeds-
analyse

HD 2.del MM
Uge 46-50 Mandage,
torsdage,
lørdage og én søndag
17.10-19.45
eller
08.55-14.15

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information.

Marketing og branding


Enkeltfag Periode undervisningsdage tidspunkt
Markedsledelse
HD 1.del
Uge 2-6
+ uge 8-10
Tirsdag
eller
onsdag
17.10-20.40
International
markedsanalyse
og markedsføring

HD 2.del Int. Business

Uge 3-6
+ uge 8-9

Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45
Business-to-
Business
markeds-
ledelse
 **) ***)
HD 2.del MM
Uge 33
+ uge 35-37
Lørdage 08.55-15.10
Global Market
Management
 ***)
HD 2.del MM
(Oprettes ikke i 2017)

Uge 38 - 41
+ 43 - 46

-Tirsdage 17.10 - 19.45
International
markeds-
kommunikation
& branding

HD 2.del MM
Uge 15 - 25

Mandage
og torsdage
eller lørdage

17.10-19.45
eller
Lørdage 08.55-14.15/15.10
Markeds-
føring på
forbruger-
markeder (B2C)

HD 2.del MM
Uge 34-38 Mandage
og torsdage
og enkelte lørdage og søndage
17.10-19.45
eller
08.55-14.15
Markeds-
føring på
profes-
sionelle
markeder (B2B)

HD 2.del MM
Uge 40-41
+ uge 43-44
Mandage
og torsdage
og enkelte lørdage og søndage
17.10-19.45
eller
08.55-14.15
Online
promotion-
strategi

HD 2.del MM
Uge 35-41 Torsdage 17.10-20.30
Sales Ma-
nagement

HD 2.del MM
Uge 40 - 41
+ uge 43-47
Mandage 17.10-20.25
Strategisk
Brand Ma-
nagement

HD 2.del MM
Uge 40-41
+ uge 43-47
Lørdage 08.55-12.25
Strategisk
markedsledelse,
produktudvikling
& innovation

HD 2.del MM
Uge 3-6
+ uge 7-8
+ uge 9-15
Mandage
og torsdage
eller lørdage
17.10-19.45
eller
08.55-14.15
Supplier Relationship Management
(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
Weeks 35 - 47 Blended Learning - Saturdays
(online and Blended Learning)

Saturday 1 and 15  september
and  Saturday 29 september 2018.

**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD 2. dels uddannelse. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da den pågældende HD 2. dels uddannelse her.
***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels uddannelse.

Globalisering


Enkeltfag PERIODE undervisningsdage tidspunkt
Emerging Markets
HD 2.del Int. Business
(Udbydes kun som onlinefag i 2017)
Uge 35-41 Online   
International
forhandling

HD 2.del Int. Business
Uge 34-40 Lørdage
eller online
09.50-12.25
International
ledelse og strategi

HD 2.del Int. Business
Uge 13-18 Tirsdage
og torsdage
eller online
17.10-19.45
International
markedsanalyse
og markedsføring

HD 2.del Int. Business
Uge 3-6
+ uge 8-9
Tirsdage
og torsdage
eller online
17.10-19.45
International
projektledelse

HD 2.del Int. Business
(Udbydes kun som onlinefag i 2017)
Uge 35-41 Online      
Virksomhedens
internationale
omgivelser

HD 2.del Int. Business
Uge 35-40 Tirsdage
og torsdage
eller online
17.10-19.45
Virksomhedens
internationalisering

HD 2.del Int. Business
Uge 43-49

Tirsdage
og torsdage
eller online

17.10-19.45
Business Project
(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
From December
to June
2 workshops 18.05-20.40
Strategic Procurement
(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
Weeks 37-41
+ weeks 43-44
Thursdays 18.05-20.40
(weeks 37-40)
and
17.10-20.40
(weeks 41, 43-44)
Supplier Relationship Management
(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
Weeks 35 - 47 Blended Learning - Saturdays
(online and Blended Learning)
Saturday 1 and 15  september
and  Saturday 29 september 2018.

***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels uddannelse.

Regnskab, skat og økonomistyring


Enkeltfag PERIODE undervisningsdage tidspunkt

Skat og
Regnskabsanalyse

HD 2.del Finansiering

Uge 3-12
+ uge 16

Mandage
og tirsdage
og onsdage

17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Skatteret og
retlig regulering

HD 2.del Fin. Rådgivning

Tilmeldingsfrist: 23. august 2018

Uge 35-41
+ uge 43-51

Mandage,
onsdage
og enkelte 
lørdage

19.00-20.40
og
17.10-18.50
og
08.55-11.30

Accounting
information
systems
****)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 33-38 Tirsdage og torsdage 17.10-20.40

Eksternt regnskab
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 33-43 Tirsdage og torsdage
eller
Lørdage og tirsdage 

17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Erhvervsbeskatning *) ***)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 40-41
+ uge 43-50
Tirsdage og torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Management
Control Systems
 *) ***)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 40-41
+ uge 43-50
Mandage og onsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Regnskabs-
analyse og
værdiansættelse
 *) ***)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 40-50 Tirsdage og torsdage 17.10-19.45

Skat
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 16-23 Tirsdage og torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Transfer pricing i
multinationale
koncerner

HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 33-38 Tirsdage og torsdage 17:10-20.40

Økonomistyring
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 4-13 (hverdag)

Uge 3-13 (lørdag)

Tirsdage og torsdage
eller lørdage
17.10-20.40
eller
08.55-14.15

Økonomistyring
i politisk styrede
organisationer 

HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 33-38 Mandage og onsdage 17.10-19.45
Business
Project

(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
From December
to June
2 workshops 18.05-20.40
Supply Chain Accounting
(taught in English)
Graduate Diploma in Supply Chain Management
Weeks  1-5 Wednesdays and
Saturdays
18:05-20:40
og
08:55-11:30
 

Action
Learning
Project
 **) ***)
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Uge 2
+ uge 14
Vejledning
efter aftale
Efter aftale

Performance
Management

HD 2.del Øko. & Pro.ledelse
 

Uge 36, 39, 41 og 44 Fredage 8.00-14.15/15.10

Økonomistyring
HD 2.del Øko. & Pro.ledelse

Uge 35-41
+ uge 43-44
+ uge 46-48
Tirsdage og
en enkelt torsdag 
eller fredage
og lørdage
17.10-20.40
eller 
08.00-15.10
og 08.55-13.20

*) Bygger videre på et andet fag. Klik på faget for mere information. 
**) Kræver 1. semester eller 1. år bestået på den pågældende HD 2. dels uddannelse. Herudover kan være specifikke fag, som skal være bestået. For information om dette kontakt da den pågældende HD 2. dels uddannelse her
***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels uddannelse.
****) Kun for studerende på  HD 2.del Regnskab & Øko.styringHD 2.del Supply Chain Management og HD 2.del Øko.styring & Procesledelse.

Finansiering og investering


Enkeltfag PERIODE Undervisningsdage Tidspunkt

Avanceret
Fixed Income
og Derivater

Uge 35, 37, 39,

41, 43, 45, 46, 48,

49, 50

Lørdag

8.55-12.25

og

12.35-16.05
(i uge 46+50)

Avanceret
porteføljeteori

(oprettes ikke i efteråret 2017)
HD 2.del Finansiering

Efterår -- --

Boligøkonomi
og finansiering

HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50
Mandage
og torsdage

17.10-18.50
og
19.00-20.40

Corporate Finance
HD 2.del Finansiering

Uge 3-12
+ uge 15
Mandage
og onsdage
17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Derivatives
HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50
Mandage,
tirsdage
og onsdage
17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Fixed income
HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50
+ 51
Mandage,
tirsdage
og onsdage
17.10-18.50
eller
19.00-20.40

Mergers &
Acquisitions
and Valuation

HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-45
+ uge 46-50
Tirsdage

19.00-20.40
og
17.10-20.40

 

Portfolio Analysis
HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50
Mandage,
tirsdage,
onsdage
og lørdage
17.10-18.50,
19.00-20.40
og
08.55-12.25

Private equity
HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50
Tirsdag, onsdage
og torsdage
17.10-18.50
og
19.00-20.40

Risikostyring i finan-
sielle virksomheder

HD 2.del Finansiering

Uge 35-41
+ uge 43-50

Mandage
og torsdage

17.10-18.50
og
19.00-20.40

Behavioural Finance 
HD 2.del Fin. Rådgivning

Tilmeldingsfrist: 23. august 2018

     

Den finansielle
virksomheds
risikostyring

HD 2.del Fin. Rådgivning

Tilmeldingsfrist: 17. januar 2019

Uge 5-6
+ uge 8-11

+ uge 13-15
+ uge 17-22

mandage,
og onsdage
+ torsdag i uge 22
 

17.10-18.50
og
19.00-20.40

Finansielle kriser
og krak

HD 2.del Fin. Rådgivning

Tilmeldingsfrist: 23. august 2018

Uge 35-41
+ uge 43-50
Tirsdage
og torsdage
17.10-18.50

Finansielle virksom-
heders produkter
og services

HD 2.del Fin. Rådgivning

Tilmeldingsfrist: 17. januar 2019

Uge 4-6
+ uge 8-21

Mandage og
tirsdage samt
enkelte onsdage
 

17.10-18.50
og
19.00-20.40
eller
17.10-20.40
 

International Finance
HD 2.del Fin. Rådgivning

(oprettes ikke i E18)

   

 

Investeringsrådgivning
HD 2.del Fin. Rådgivning

Tilmeldingsfrist: 23. august 2018

Uge 35-41
+ uge 43-51

Mandage,
onsdage
og lørdage

17.10-20.40
og
08.55-11.30
og
19.00-20.40

Kreditret og
kreditvurdering

HD 2.del Fin. Rådgivning

Tilmeldingsfrist: 23. august 2018

Uge 35-41
+ uge 43-51
Mandage
og torsdage
17.10-18.50
eller 
19.00-20.40

Ledelse af finan-
siel virksomhed

HD 2.del Fin. Rådgivning

Tilmeldingsfrist: 23. august 2018

Uge 35-41
+ uge 43-51
Onsdage
og lørdage
19.00-20.40
og
08.55-12.25

International finansiering:
Grundlag i teori og praksis

HD 2.del Int. Business
(Oprettes ikke i 2017)

Uge 35-41 Tirsdage  17.10-19.45

Corporate finance ****)
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 33-38 Lørdage og
én torsdag
08.55-14.15
og
17.10-20.40

Risk and Financial Planning
HD 2.del Regn. & Øko.styring

Uge 33-38 Tirsdage
og torsdage
17.10-19.45
Management Control and
Financing of Innovation

HD 2.del IM
Week 15-16
+ 18
20/4-21/4 and 4/5-5/5  

***) Kun for studerende på den pågældende HD 2. dels uddannelse.
****) Kun for studerende på HD 2. del Finansiering, HD 2.del Finansiel Rådgivning og  HD 2. del Regnskab & Økonomistyring.

 

Hvis du er interesseret i det Afsluttende projekt på HD 1. del eller Afgangsprojektet på en af HD 2. dels uddannelserne kan du læse mere under den specifikke uddannelse eller kontakte dit studiesekretariat.

Priser for enkeltfag på HD

Du finder enkeltfagspriserne for hhv. HD 1.del og HD 2.del under menupunktet Priser.

Oversigterne er med forbehold for fejl, mangler og ændringer. Fagene bliver oprettet under forudsætning af, at der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte.

 
Sidst opdateret: HD 1.del // 23/03/2018

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem alt fra interviews og gode råd samt links og relevante artikler.