HD Adgangskrav

Her kan du læse mere om adgangskravene til HD1 og HD2 - og om dine muligheder hvis du ikke opfylder kravene


Adgangskrav

Adgangskrav

Adgangskrav til HD1 og HD2

Nedenfor finder du en oversigt over de eksamener, der er adgangsgivende til hhv. HD1 og HD2, og hvad du kan gøre, hvis du ikke opfylder adgangskravene og derfor skal søge om dispensation.

Klik her for at tilmelde dig HD.

Adgangskrav til HD1
Nedenstående uddannelser er adgangsgivende til HD1:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen (eux)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (gif)
 • Færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Eksamener fra Duborg-skolen og AP Møller Skolen
 • International studentereksamen (DFB, IB, EB, OIB)
 • Relevant uddannelse på minimum samme niveau

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte krav, kan søge om optagelse på dispensation for adgangskrav til HD1 på baggrund af en konkret, individuel vurdering af de uddannelsesmæssige forudsætninger og erhvervserfaring. Du finder ansøgningsblanketten om dispensation for adgangskrav under overskriften 'Opfylder du ikke adgangskravene?'.

NB: ved optagelse på HD1 er der ikke krav om erhvervserfaring.

Adgangskrav til HD2

Ved optag på HD2 skal du opfylde begge nedenstående krav:

 • En direkte adgangsgivende uddannelse
 • Minimum to års relevant erhvervserfaring (definitionen af to års relevant erhvervserfaring finder du længere nede på siden.)

Direkte adgangsgivende uddannelser til HD2:

 • HD1
 • Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning (Bemærk: Kun gældende for profilering i Bank og Realkredit eller Revision).
 • Erhvervsakademiuddannelsen som Financial Controller (Business Controller) 
 • Erhvervsakademiuddannelsen som Finansøkonom
 • Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA)
 • Professionsbachelor i Finans (Finansbachelor)

Der findes mange andre uddannelser og kombinationsmuligheder, hvor du med supplering af et eller flere kurser også kan opnå adgang til HD2. (Se evt. længere ned på siden.)

Ydermere kan du med en kandidatuddannelse + minimum to års relevant erhvervserfaring ligeledes opnå adgang til HD2.

Du kan søge om dispensation for den adgangsgivende uddannelse, hvis du har en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund. Se under punktet 'Opfylder du ikke adgangskravene?'.

Opfylder du kun kravet om minimum to års relevant erhvervserfaring, så har du mulighed for at tilmelde dig enkelte kurser på HD2. Dog vil du ikke have mulighed for at tilmelde dig Afgangsprojektet på HD2, og du vil dermed ikke kunne færdiggøre din HD2 uddannelse uden at opfylde adgangskravet om adgangsgivende uddannelse.

OBS! Vær opmærksom på at adgangskravene til HD2 kan ændre sig fra år til år.

Matematik- og sprogkundskaber


Matematikkundskaber

Det tidligere adgangskrav om matematik på B-niveau er frafaldet. Men vi anbefaler stærkt, at du tilegner dig matematikkundskaber på tilsvarende niveau for at kunne følge undervisningen på HD1.

Er du i tvivl om dit matematikniveau, så kan du teste dine matematikkundskaber ved at tage vores matematiktest her. Du vil her møde eksempler på den type af matematik, som vil blive brugt i undervisningen, og på den måde finde ud af, om du har behov for supplering.

Sprogkundskaber

De fleste HD-uddannelser på CBS er dansksprogede uddannelser, så undervisningen foregår primært på dansk. Dog skal du være indstillet på, at en del af det erhvervsøkonomiske pensum er på engelsk, og at enkelte kurser på HD1 bliver undervist på engelsk. Desuden er HD2 Supply Chain Management og HD2 International Business fuldt engelsksprogede uddannelser.

Hvis du vurderer, at du har brug for en opgradering eller genopfriskning af dine engelskkompetencer, kan det være relevant at tage suppleriende undervisning i engelsk svarende til gymnasialt A-niveau.

 

Opfylder du ikke adgangskravene?

Har du ikke en direkte adgangsgivende uddannelse og/eller minimum to års relevant erhvervserfaring, så kan du overveje, om du skal søge en ansøgning om dispensation for adgangskrav (DISP) eller en realkompetencevurdering (RKV).

Vi kan enten vurdere din samlede uddannelsesbaggrund (DISP) eller vurdere om du har opnået relevante kompetencer via din uddannelse og erhvervserfaring (RKV). Vi laver en individuel og faglig vurdering, og ser om du samlet set opfylder adgangskravet til HD2, eller om du evt. skal supplere med et eller flere fag.

Dispensation for adgangskrav


Dispensation for adgangskrav til HD1

Du kan søge om dispensation for adgangskrav til HD1, hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, men samlet set har andre uddannelser og kompetencer, som svarer til en gymnasial uddannelse.

Vi kigger selvfølgelig på din ansøgning som helhed, men vil især have fokus på dine evner inden for matematik, dansk og engelsk.
 

Dispensation for adgangskrav til HD2

Du kan søge om dispensation for adgangskrav til HD2, hvis du har en anden uddannelsesbaggrund end de direkte adgangsgivende uddannelser, som tilsvarer indholdet på en HD1.

Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, kan den muligvis give adgang, hvis den indeholder tilsvarende niveau, indhold og omfang inden for følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomiske kompetencer svarende til HD1
 • Kompetencer i erhvervsøkonomisk metode svarende til HD1
 • Basale færdigheder i samfunds- og globaløkonomi samt erhvervsret
 • Basale færdigheder i dataanalyse (erhvervsøkonomisk statistik), herunder viden om usikkerhedsbegrebets betydning i økonomi
 • Et større projekt svarende til det Afsluttende projekt på HD1

-------------

Krav til ansøgning og dokumentation

 • Korrekt udfyldt denne PDF iconblanket til dispensationsansøgning
 • Eksamensbeviser samt karakteroversigt indeholdende ECTS (officiel dokumentation), da vi skal kunne vurdere indhold, niveau og omgang.
 • CV (gælder ikke som dokumentation, men giver et godt overblik)
 • Husk at sende blanketten sammen med diverse bilag i én samlet PDF-fil til hdtilmelding@cbs.dk

Bemærk! I en ansøgning om dispensation for adgangskrav til HD2 kigger vi udelukkende på din beståede og færdiggjorte uddannelsesbaggrund.

-------------

Spørgsmål og tvivl?

Har du spørgsmål til ansøgning om dispensation for adgangskrav, så skal du være velkommen til at kontakte os i HD Tilmelding.

Men vi opfordrer dig til, at sætte dig rigtig godt ind i tingene, så derfor er det vigtigt at læse vejledningerne. Din ansøgning vil ikke blive vurderet før, at den er udfyldt korrekt. Det er dit ansvar og kan have betydning for udfaldet.

 

Realkompetencevurdering

Har du ikke en adgangsgivende uddannelse til HD2, men har opnået kompetencer, viden og færdigheder, som svarer til en adgangsgivende eksamen (dvs. en hel HD1), så kan du ansøger om en realkompetencevurdering.

Du kan ligeledes ansøge om realkompetencevurdering, hvis du ikke har minimum to års relevant erhvervserfaring opnået under eller efter din adgangsgivende uddannelse, eller hvis du ønsker et kompetence- eller uddannelsesbevis for HD1 eller HD2.

Du kan læse mere om de forskellige muligheder herunder.

-------------

Realkompetencevurdering  -  Adgangsgivende uddannelse (adgangsbevis til HD2)

Har du igennem flere års erhvervs-, forenings- og bestyrelsesarbejde opnået kompetencer, som dem man tilegner sig igennem en HD1-uddannelse, så har du mulighed for at ansøge om realkompetencevurdering.

Det er muligt at få vurderet dine samlede kompetencer, viden og færdigheder fra både uddannelse og erhvervserfaring i forhold til HD-uddannelsens indhold, og derigennem muligvis opfylde adgangskravene til HD2.

Det er vigtigt, at du viser og beskriver, at du har opnået tilsvarende kompetencer, samt hvordan, for fagområderne angivet på ansøgningsblanketten, samt vedlægger relevant dokumentation som belæg herfor.

Læs derfor vejledningen på ansøgningsblanketten grundigt.

Krav til ansøgning og dokumentation

-------------

Realkompetencevurdering  -  Erhvervserfaring (adgangsbevis til HD2)

Har du ikke opnået minimum to års relevant erhvervserfaring under eller efter din adgangsgivende uddannelse, men har relevant erhvervserfaring fra før du påbegyndte din adgangsgivende uddannelse, så kan du ansøge om realkompetencevurdering.

Du skal vedlægge korrekt og gyldig dokumentation med din ansøgningsblanket, og så kan vi medregne evt. relevant erhvervserfaring, som er opnået før din adgangsgivende uddannelse. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i retningslinjerne for de to års relevant erhvervserfaring. (Se overskriften ’To års relevant erhvervserfaring’.)

Husk på, at du samlet set skal have minimum to års relevant erhvervserfaring, som svarer til i alt 24 måneder. Det er ikke muligt, at ”mangle” måneder ift. adgangskravet.

Krav til ansøgning og dokumentation

 • Korrekt udfyldt ansøgningsblanket
 • Dokumentation for alle de påførte ansættelsesforhold
  • Det er utrolig vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad der er korrekt dokumentation. Læs derfor definitionen på to års relevant erhvervserfaring grundigt. (Se overskriften ’To års relevant erhvervserfaring’.)
 • CV (gælder ikke som dokumentation, men giver et godt overblik)
 • Ansøgningsblanket til realkompetencevurdering
 • Husk at sende blanketten sammen med diverse bilag i én samlet PDF-fil til hdtilmelding@cbs.dk

-------------

Realkompetencevurdering   -   kompetence- eller uddannelsesbevis

Ønsker du et kompetence- eller et uddannelsesbevis, der viser, at du har færdigheder svarende til dele af eller en hel HD1 eller HD2, så skal du søge en realkompetencevurdering.

Vigtigt - Gebyr for vurdering ifm. kompetence- eller uddannelsesbevis

Ønsker du at få anerkendt dine kompetencer i form af enten et kompetencebevis eller et helt uddannelsesbevis, så skal du være opmærksom på, at det koster kr. 317 pr. ECTS-point at få lavet vurderingen.

Det vil sige, at det eksempelvis koster kr. 3.170 at får vurderet dine kompetencer ift. HD1-faget 'Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse', da fagets omfang er på 10 ECTS-point.

Bemærk! Gebyret til denne vurdering refunderes ikke, uanset om du opnår en godkendelse eller ej.

Tag kontakt til hdtilmelding@cbs.dk hvis du har interesse i et kompetence- eller uddannelsesbevis.

-------------

Spørgsmål og tvivl?

Har du spørgsmål til ansøgning om realkompetencevurdering, så skal du være velkommen til at kontakte os i HD Tilmelding.

Men vi opfordrer dig til, at sætte dig rigtig godt ind i tingene, så derfor er det vigtigt at læse vejledningerne. Din ansøgning vil ikke blive vurderet før, at den er udfyldt korrekt. Det er dit ansvar og kan have betydning for udfaldet.

To års relevant erhvervserfaring

De minimum to års relevant erhvervserfaring er et adgangskrav til HD2 på linje med en adgangsgivende uddannelse. Det er derfor ikke muligt at "mangle" relevant erhvervserfaring, og heller ikke muligt at få dispensation fra dette adgangskrav.

Skal du ansøge om realkompetencevurdering for erhvervserfaring, så er det meget vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvad der vil kunne tælle med som gyldig og retvisende erhvervserfaring, samt hvordan du skal dokumentere dette.
 

Definitionen på minimum to års relevant erhvervserfaring:

 • Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter eller sideløbende med adgangsgivende eksamen*, så erhvervserfaring forud for den adgangsgivende eksamen medregnes normalt ikke. Erhvervserfaringen tæller frem til studiestart på HD2-uddannelsen.
 • De minimum to års relevant erhvervserfaring kan består af både fuldtids- og deltidsarbejde.
 • Deltidsarbejde defineres ved minimum 15 timer i gennemsnit om ugen. Ansættelser under 15 timer i gennemsnit om ugen medregnes derfor ikke.
 • Vi beregner erhvervserfaring på baggrund af måneders fuldtids-/deltidsarbejde. Man kan ikke anvende et årsgennemsnit af det samlet timeantal.
 • Erfaringen kan godt sammenstykkes af flere ansættelsesforhold.
 • Relevant erhvervserfaring indebærer, at der er tale om beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner. Elevuddannelser og praktikperioder, der foregår under eller efter den adgangsgivende eksamen, kan medregnes.
 • Selvstændigt arbejde kan godt medregnes som gyldig erhvervserfaring. Se mere under 'dokumentation af erhvervserfaring'.

* Har du ikke opnået to års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen, men har meget relevant erhvervserfaring fra tidligere, så skal du søge om en realkompetencevurdering for erhvervserfaring. Dog er stadig et krav, at man samlet set har to års relevant erhvervserfaring under de ovenstående beskrevet krav.
 

Dokumentation af erhvervserfaring

Når du dokumenterer din erhvervserfaring, er det dit ansvar at vi får de rette oplysninger. Som udgangspunkt skal vi i dokumentationen altid kunne se følgende:

 • Den fulde ansættelsesperiode du har været ansat, dvs. både start og slutning pr. ansættelsesperiode.
 • Det gennemsnitlige antal timer pr. uge.
 • En beskrivelse af ansættelsens indhold.

Din erhvervserfaring kan du dokumentere via en arbejdsgivererklæring (PDF) fra din nuværende arbejdsgiver eller i form af en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, lønsedler (første + sidste) eller lignende. 

Her kan du se en lille vejledning til, hvad der kan anvendes som gyldig dokumentation.

 


Adgangsgivende uddannelser til HD2, såfremt der suppleres med ekstrakurser

Her kan du finde en liste over de uddannelser, der giver adgang til HD2, forudsat at du supplerer med et eller flere kurser. Under hver uddannelse kan du finde information om, hvilke kurser du skal supplere med.

Fremgår din uddannelse ikke af listen, skal du som udgangspunkt søge om dispensation for adgangskrav eller realkompetencevurdering. Hvis du er i tvivl kan du altid tage kontakt til HD Tilmelding og få hjælp.

OBS! Vær opmærksom på at adgangskravene til HD2 kan ændre sig fra år til år.

Akademiuddannelser - Merkantil, ledelse og administration

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Supplering afhænger af, hvilken profilering af Finansiel Rådgivning du har læst.

 • Bank og realkredit: Ingen suppleringskrav
 • Revision: Ingen suppleringskrav
 • Ejendomsmægler: Følgende kurser skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil. Alternativt kan der suppleres med det i parentesen angivne HD1 kursus:
  • Virksomhedens investering og finansiering eller Ejendoms- og skatteregnskab (Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse)
  • Data, marked og afsætning eller Analyse og regnskab (Business Intelligence)
 • Ejendomsadministration: Følgende kurser skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil. Alternativt kan der suppleres med det i parentesen angivne HD1 kursus:
  • Data, marked og afsætning eller Analyse og regnskab (Business Intelligence)
Gældende for alle øvrige Akademiuddannelser 

Følgende kurser* skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil. Alternativt kan der suppleres med det i parentesen angivne HD1 kursus:

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse)
 • Global økonomi (Virksomhedens økonomiske og politiske omverden)
 • Erhvervsret (Strategisk erhvervsret)
 • Statistik (Business Intelligence)
 • Erhvervsøkonomisk metode (Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track

*Fagene skal som udgangspunkt være tilsvarende i indhold, niveau og omfang (ECTS).

 

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelsen som Administrationsøkonom
Kerneområderne Økonomi (15 ECTS), Samfund (15 ECTS), Jura (15 ECTS) samt valgfaget Anvendt Statistik skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil. Alternativt kan der suppleres med Business Intelligence på HD1 som erstatning for Anvendt Statistik.

Ydermere skal der suppleres med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende):

 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track

Erhvervsakademiuddannelsen som Handelsøkonom
Du skal supplere med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende):

 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse
 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
 • Strategisk erhvervsret
 • Business Intelligence
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track

Erhvervsakademiuddannelsen som Logistikøkonom
Der skal suppleres med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende):

 • Strategisk erhvervsret
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track

Erhvervsakademiuddannelsen som Serviceøkonom
Uddannelsen er adgangsgivende såfremt der suppleres med følgende kurser på HD1 (eller tilsvarende):

 • Erhvervsøkonomi og forretningsforståelse
 • Virksomhedens økonomiske og politiske omverden
 • Strategisk erhvervsret
 • Business Intelligence
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track

Erhvervsakademiuddannelsen som Markedsføringsøkonom

Kurset 'Statistik' skal være bestået som valgfag i forbindelse med uddannelsen som Markedsføringsøkonom*. Alternativt kan der suppleres med kurset Business Intelligence på HD1.

Ydermere skal der suppleres med følgende kursus på HD1 (eller tilsvarende):

 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track

*Er uddannelsen som Markedsføringsøkonom gennemført på studieordningen gældende fra 2014 eller tidligere, så er kravet som statistik dækket gennem selve uddannelsen. Der er således ikke behov for at supplere med statistik.

 

Øvrige

Eksamineret Speditør
Der skal suppleres med kurserne Global økonomi og Afsluttende projekt på en akademiuddannelse samt tre suppleringsfag på HD1: 
 • Strategisk erhvervsret
 • Business Intelligence
 • Design af undersøgelser og analyser eller Design af undersøgelser og analyser - Fast track
 

Arbejdsgivererklæring

Hvis du bliver bedt om at dokumentere din erhvervserfaring, kan du anvende denne arbejdsgivererklæring eller lønsedler.

Arbejdsgivererklæring HD2 (PDF)

Følg Os

Følg os på Facebook og LinkedIn, hvor du kan få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende og tidligere HD-studerende, gode råd fra studievejlederen til hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram