HD 2.del Regnskab og Økonomistyring

Vil du gerne løse komplicerede problemstillinger i forbindelse med virksomheders økonomistyring og eksterne rapportering på strategisk, taktisk og operativt niveau? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen læses typisk af konsultenter eller revisorer og andre, der varetager arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, og som har et ønske om at bestride ledelsesstillinger i handels-, industri- og servicevirksomheder.

HD 2.del Regnskab og Økonomistyring giver dig faglige kvalifikationer og kompetencer på et højt specialiseret niveau, som er nøje afstemt med virksomhedernes krav og forventninger. Du vil som leder eller specialist blive kvalificeret til at deltage professionelt i den praktiske løsning af komplekse problemstillinger i forbindelse med virksomheders økonomiske styring og rapportering.

Studiet udvikler og forbedrer dine analytiske evner, og du får et indgående kendskab til fagområdernes relevante modeller og metoder. Der er fokus på at anvende den teoretiske viden i praksis, og derfor trænes du i at bruge de økonomiske metoder og løsningsmuligheder på en række cases. Endvidere udvikles dine kompetencer i relation til at forholde dig refleksivt til modeller og metoders anvendelighed og udsagnskraft. Samtidig fremmer de pædagogiske arbejdsformer din evne til at samarbejde, præsentere og styre diskussionsbaserede situationer. Du bliver dermed rustet til at bidrage til en optimal videndeling i virksomheden.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 
Den studerende opnår kompetencer, der gør vedkommende i stand til at varetage løsningen af typiske arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner, som konsulent eller revisor.

Herudover vil den studerende opnå kompetencer, der kvalificerer vedkommende til at kunne indgå i tvær-funktionelle samarbejder med såvel eksterne specialister som personer i andre funktioner i en organisation med henblik på løsning af økonomistyrings- og regnskabsmæssige problemstillinger på strategisk, taktisk og operativt niveau.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

• Identificere, formulere, analysere og løse økonomiske problemstillinger på ledelsesniveau.

• Benytte erhvervsøkonomiske teorier og modeller i forbindelse med økonomistyring og regnskabsmæssige problemstillinger.

• Bruge økonomiske styringsværktøjer.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Læs videre til (statsautoriseret) revisor

Med en HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring får du adgang til cand.merc.aud. (revisorkandidat), som bl.a. er en uddannelsesmæssig forudsætning for at blive statsautoriseret revisor.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 04/07/2019

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 400 studerende
  • Gennemsnitsalder: 28 år
  • Kønsfordeling: 40 % kvinder og 60 % mænd

 

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.

Link to HD's facebook Link to HD's LinkedIn Link to HD's instagram