HD 2.del Organisation og Ledelse

Merit

 

Merit

Merit er ønsket om fritagelse for et eller flere fag på baggrund af bestået uddannelseselementer, der svarer til pågældende fag. Merit beror på en individuel vurdering og vurderes i forhold til omfang (ECTS), niveau og indhold.
Ved en meritansøgning skal du kunne dokumentere for de fag, som skal ligge til grund for meritten ud fra førnævnte vurderingsgrundlag, samt fagbeskrivelser, studieordning, pensumlister etc.

Du kan først søge om merit, når du er indskrevet på uddannelsen. 

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.