HD 2.del Organisation og Ledelse

Vil du gerne blive bedre til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer, som f.eks. at skabe udvikling, innovation og forbedring i din organisation? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen henvender sig til ledere med personaleansvar, medarbejdere med ledelsesopgaver som f.eks. projektledelse eller faglig ledelse, medarbejdere, der er interesserede i at få en form for ledelsesopgaver, og medarbejdere, der arbejder med udvikling og innovation.

 

HD 2.del Organisation og Ledelse tilbyder undervisning på højt, internationalt niveau for nuværende og fremtidige ledere. Uddannelsen giver et generelt analytisk og metodisk løft til at kunne sætte nye, herunder internationale, perspektiver på ledelse og organisation. En HD-uddannelse i Organisation og Ledelse sætter dig i stand til at tage beslutninger og drage handlinger baseret på analyse, viden og erfaringer. Du får en bred indføring i organisationsteori samtidig med, at du får mulighed for at specialisere dig inden for et nøjere afgrænset fagområde. Her kan du læse lidt mere om vores specialiseringer:

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 

Uddannelsen giver dig en række kompetencer indenfor ledelse, så du bliver klædt på til at varetage lederansvar i private og offentlige virksomheder.

Du vil under uddannelsen udvikle din forståelse af forskellige ledelsesudfordringer og blive i stand til at løse dem. Du får blandt andet undervisning i organisations- og ledelsesteorier og lærer om de forskellige former for organisationsstrukturer, samt den betydning samspillet mellem ledelse og medarbejdere har for en organisations udvikling. Du får derudover indblik i beslutningsprocesser, strategisk planlægning, samarbejde og kommunikation.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:
 

• Genkende og orientere dig i et komplekst organisatorisk landskab.

• Trække på en dybere faglig viden om, hvordan organisatoriske fænomener, tilstande og udfordringer kan forstås, håndteres og ledes.

• Løse organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og problemer.

• Identificere muligheder og skabe ressourcer til at udnytte dem og bidrage til din organisations fremdrift.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Dine karrieremuligheder:

Med en HD 2. del-uddannelse i Organisation og Ledelse, suppleres din faglige viden med en bred organisatorisk og ledelsesmæssig kompetence. Kombinationen af at være i stand til at analysere organisatoriske problemstillinger, identificere udfordringer og opstille operationelle handlingstiltag gør, at du med uddannelsen vil blive en vigtig kvalificeret sparringspartner for virksomhedens øverste chefer enten i rollen som intern konsulent, ledende samarbejdspartner, projektansvarlig eller funktionsområdechef.

 

Vil du vide mere?

To gange om året afholdes der Åbent Hus og Infomøder med det formål at give dig al den information du behøver, for at kunne træffe dit valg om efteruddannelse. Hold dig orienteret om disse arrangementer på Åbent Hus-siden her

Sidst opdateret: HD 1.del // 20/09/2017

Faktaboks

 

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem alt fra interviews og gode råd samt links og relevante artikler.