HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse

Vil du gerne udvikle dine kompetencer indenfor drift, udvikling og implementering af økonomistyring- og ledelsestiltag? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen henvender sig til linjemedarbejdere, mellemledere, konsulenter, controllers og økonomiansvarlige, der arbejder med design, udvikling, optimering og implementering af forretningsprocesser og forretningsmodeller.

HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse har afsæt i fagområderne økonomistyring, organisation, ledelse og strategi med forretningsmodeller og forretningsprocesser som tværgående temaer. Derudover er der bl.a. mulighed for at fordybe sig i områder såsom IT ledelse, Projektledelse, Business Transformation Systems og Ledelsespsykologi.

Som HD dimittend fra CBS har du mulighed for at videreuddanne dig på både cand.merc. og cand.merc.aud.-studiet eller på MBA og MPA samt andre relevante Masteruddannelser.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 

Uddannelsen giver dig kompetencer til at planlægge, udføre og kontrollere økonomistyrings- og ledelsestiltag. Her får du blandt andet færdigheder i at arbejde med forandringsprocesser ud fra en problem-/løsningsorienteret og teambaseret tilgang. I tilknytning hertil giver uddannelsen dig viden om, hvilken betydning virksomheders overordnede forretningsstrategier har, og hvordan de udvikles, implementeres og eksekveres i forhold til din virksomheds økonomi.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:
 

• Varetage ledende, udviklende og formidlende funktioner indenfor administration, økonomistyring og ledelse i private og offentlige virksomheder.

• Analysere forskellige økonomistyring- og ledelsessystemer og værktøjer til at understøtte den opgave, som du skal løse.

• Analysere behovet for integration og koordination af forretningsunderstøttende processer og systemer på et grundlag af høj faglighed.

• Lede den forandring og implementering, der skal medvirke til at nå de fastsatte forretningsmål og/eller mere overordnede strategiske mål.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder
 

Med en HD 2. del i Økonomistyring og Procesledelse kan du varetage en bred række af stillinger. Du får karrieremuligheder i private såvel som offentlige virksomheder. Uddannelsen giver mulighed for både at gøre karriere i for eksempel en økonomi- eller planlægningsfunktion og i en mere tværgående position. Generelt har nyuddannede sjældent problemer med at få job og er ansat i en række forskellige positioner.

 

Vil du vide mere?

To gange om året afholdes der Åbent Hus og Infomøder med det formål at give dig al den information du behøver, for at kunne træffe dit valg om efteruddannelse. Hold dig orienteret om disse arrangementer på Åbent Hus-siden her

Sidst opdateret: HD 1.del // 19/07/2018

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 200 studerende
  • Gennemsnitsalder: 33 år
  • Kønsfordeling: 53 % kvinder og 47 % mænd (v/ Optaget 2014)

 

 

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.