HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse

Vil du gerne udvikle dine kompetencer indenfor drift, udvikling og implementering af økonomistyring- og ledelsestiltag? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen henvender sig til linjemedarbejdere, mellemledere, konsulenter, controllers og økonomiansvarlige, der arbejder med design, udvikling, optimering og implementering af forretningsprocesser og forretningsmodeller.

HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse har afsæt i fagområderne økonomistyring, organisation, ledelse og strategi med forretningsmodeller og forretningsprocesser som tværgående temaer. Derudover er der bl.a. mulighed for at fordybe sig i områder såsom IT ledelse, Projektledelse, Business Transformation Systems og Ledelsespsykologi.

Som HD dimittend fra CBS har du mulighed for at videreuddanne dig på både cand.merc. og cand.merc.aud.-studiet eller på MBA og MPA samt andre relevante Masteruddannelser.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 

Uddannelsen giver dig kompetencer til at planlægge, udføre og kontrollere økonomistyrings- og ledelsestiltag. Her får du blandt andet færdigheder i at arbejde med forandringsprocesser ud fra en problem-/løsningsorienteret og teambaseret tilgang. I tilknytning hertil giver uddannelsen dig viden om, hvilken betydning virksomheders overordnede forretningsstrategier har, og hvordan de udvikles, implementeres og eksekveres i forhold til din virksomheds økonomi.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:
 

• Varetage ledende, udviklende og formidlende funktioner indenfor administration, økonomistyring og ledelse i private og offentlige virksomheder.

• Analysere forskellige økonomistyring- og ledelsessystemer og værktøjer til at understøtte den opgave, som du skal løse.

• Analysere behovet for integration og koordination af forretningsunderstøttende processer og systemer på et grundlag af høj faglighed.

• Lede den forandring og implementering, der skal medvirke til at nå de fastsatte forretningsmål og/eller mere overordnede strategiske mål.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder
 

Med en HD 2. del i Økonomistyring og Procesledelse kan du varetage en bred række af stillinger. Du får karrieremuligheder i private såvel som offentlige virksomheder. Uddannelsen giver mulighed for både at gøre karriere i for eksempel en økonomi- eller planlægningsfunktion og i en mere tværgående position. Generelt har nyuddannede sjældent problemer med at få job og er ansat i en række forskellige positioner.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 04/07/2019

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 150
  • Gennemsnitsalder: 32

 

 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram