HD 2.del Marketing Management

Pris

På HD betales semestervist et deltagergebyr via vores elektroniske betalingsportal, uanset om du selv eller dit firma skal betale

Priserne på HD 2.del Marketing Management varierer afhængigt af, om du tilmelder dig samlet forløb, enkeltfag eller selvstudium.

Priser

Pris for Samlet forløb for studieåret 2017/2018

På HD betaler du en semesterafgift, som dækker undervisning, vejledning og to eksamensforsøg pr. fag. Derudover skal du købe bøger. Hvis du ikke gør brug af dine eksamensforsøg, kan de gemmes til det efterfølgende studieår.

Samlet ForløB Pris pr. semester Varighed Pris i alt
Fremmødestudium kr. 16.500 4 semestre kr. 66.000

Der tages forbehold for prisstigning fra efterårssemestret til forårssemestret pga. uforudsete omstændigheder. Dog er priserne normalt gældende for et helt studieår ad gangen.

Priser for enkeltfag for studieåret 2017/2018

ECTS Pris
 5 ECTS kr.  5.500
7,5 ECTS kr.  8.250
10 ECTS kr. 11.000
15 ECTS kr. 16.500

Beløbet ved enkeltfag dækker undervisning og to eksamensforsøg pr. fag.

Selvstudium

Kontakt HD 2.del Marketing Management på tlf: 3815 2106 eller pr. e-mail:hdmm@cbs.dk for at få oplysninger om priser og optagelse til selvstudium.

Beløbet ved selvstudium dækker blot ét eksamensforsøg pr. fag. Som selvstuderende har du hverken adgang til undervisning eller undervisningsmaterialer. Du betaler udelukkende for retten til at deltage i eksamen.

Betaling

Elektronisk betaling

På HD betaler du dit deltagergebyr elektronisk. Det foregår via vores elektroniske betalingsportal, som du finder et link til foroven på denne side.

Af betalingsproceduren nedenfor fremgår det, hvordan du betaler elektronisk - uanset om du selv betaler for dit HD studium, eller om du sender fakturaen videre til din virksomhed.

Bemærk venligst at eventuelle rykkere kun sendes pr. mail - ikke pr. brev - til din CBS mail.

Husk at tjekke din CBS mail jævnligt, så du ikke går glip af vigtig information. Du kan ændre opsætningen på din CBS mailkonto, så dine mails sendes videre til din arbejdsmail eller din private mail.

Betalingsvejledning

Hvis du har brug for vejledning til betalingen, kan du benytte dig af disse brugermanualer.

PDF iconÅbn betalingsvejledning

Betalingsbetingelser

Betaling for studerende fra lande uden for EØS

For studerende med statsborgerskab uden for EØS landene (det vil sige de 28 EU lande samt Norge, Island og Liechtenstein) pålægges en ekstra betaling på ca. 2.500 kr. pr. semester, idet CBS ikke modtager taxametertilskud fra staten for disse studerende. Undtaget er dog studerende, som har særligt opholdsgrundlag:

  • Permanent opholdstilladelse med henblik på varigt ophold eller
  • Midlertidig opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold (til Danmark)

Dokumentation vedlægges ansøgning i form af pas.

Framelding

Hvis du ønsker du at framelde dig dit HD studium, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få deltagergebyret refunderet, hverken i efterårssemesteret eller forårssemesteret, når først du har betalt.

Finansiering af studietUddannelsesstøtte - SU og SVU

HD studiet er ikke SU-berettiget, men under en række forudsætninger er det muligt at søge Statens Voksensuddannelsesstøtte (SVU).

Aftale om betaling mellem ansat - arbejdsgiver - SKAT

Hvis din arbejdsgiver betaler udgifter i forbindelse med din uddannelse, er beløbet skattefrit for dig. Arbejdsgiveren har fradragsret for udgifterne. Dette gælder uanset, om uddannelsen betragtes som ajourføring eller videreuddannelse.

Din arbejdsgiver kan, uden at du skal betale skat, afholde udgifterne til alle typer af efter-/videreuddannelser, som erhverves i tilknytning til hertil, fx diplom- og masteruddannelser.
Arbejdsgiveren kan bl.a. dække udgifter til:

  • Skole- eller deltagerbetaling
  • Bøger og materialer, som er relevante for uddannelsen
  • Befordring til uddannelsesstedet

Udgifter som ikke dækkes af din arbejdsgiver kan fradrages, såfremt dette følger af de almindelige skatteregler.

Din arbejdsgiver vil ikke betale for din HD uddannelse

Hvis din arbejdsgiver ikke vil betale uddannelsen, vil du kun i visse tilfælde kunne få fradrag for udgifterne.

Din arbejdsgiver betaler din HD uddannelse mod lønnedgang

Det vil kunne aftales med din arbejdsgiver, at vedkommende dækker udgifterne til uddannelsen mod, at du som ansat går ned i løn. Der er en række betingelse for, at en sådan bruttotrækordning kan godkendes. Når der er tale om uddannelse i forbindelse med en sådan ordning, er det ikke et krav fra SKAT, at virksomheden (CBS) skal være kontraktpart. Du og din arbejdsgiver laver selv aftalen.

KILDE: http://www.tax.dk/pjecer/fri_undervisning.htm

 

Sidst opdateret: HD Markedsføring // 13/12/2017

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.