HD 2.del Marketing Management

Adgangskrav til HD 1. del og HD 2. del

Nedenfor finder du en oversigt over de eksamener, der er adgangsgivende til hhv. HD 1.del og HD 2.del, og hvad du kan gøre, hvis du ikke opfylder adgangskravene og derfor skal søge om dispensation for adgangskravene. 
Klik her for at tilmelde dig HD.

Har du en kandidatgrad? Så har du mulighed for at blive optaget på enkeltfag på HD 2.del, hvis du også opfylder kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.
Læs mere om denne mulighed, enkeltfag og se det samlede udbud af fag på enkeltfagssiden.

Adgangskrav til HD 1. del
Nedenstående uddannelser er adgangsgivende til HD 1. del.

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen (eux)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (gif)
 • Færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Eksamener fra Duborg-skolen og AP Møller Skolen.
 • International studentereksamen (DFB, IB, EB, OIB)
 • Relevant uddannelse på mindst samme niveau

Ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte krav, kan søge om optagelse på dispensation på baggrund af en konkret, individuel vurdering af de uddannelsesmæssige forudsætninger og erhvervserfaring. Du finder ansøgningsblanketten om dispensation for adgangskrav under Opfylder du ikke adgangskravene.

Matematikkundskaber

Det tidligere adgangskrav om Matematik på niveau B er frafaldet. Men vi anbefaler stærkt, at du tilegner dig matematikkundskaber på lignende niveau for at kunne følge undervisningen på HD 1. del.

Du kan teste dine matematikkundskaber ved at tage vores matematiktest her.

NB: ved optagelse på HD 1.del er der ikke krav om erhvervserfaring

Adgangskrav til HD 2. del

Ved optag på HD 2.del skal du opfylde følgende krav:

 • En direkte adgangsgivende eksamen
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring (Definitionen af to års relevant erhvervserfaring finder du længere nede)

Direkte adgangsgivende eksaminer til HD 2.del

 • HD 1. del
 • Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning (Bemærk: Kun gældende for profilering i Bank og Realkredit eller Revision).
 • Erhvervsakademiuddannelsen som Financial Controller (Businss Controller) 
 • Erhvervsakademiuddannelsen som Finansøkonom
 • Erhvervsakademiuddannelsen som Markedsføringsøkonom/Markedsøkonom
 • Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA)
 • Kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi (Cand.merc.)
 • Professionsbachelor i Finans

Der findes mange andre uddannelser og kombinationsmuligheder, hvor du med supplering af et eller flere fag også kan opnå direkte adgang til HD 2. del. Du kan søge om dispensation for adgangskrav, hvis du har en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund. Se under punktet "Opfylder du ikke adgangskravene".

To års relevant erhvervserfaring

Definitionen på to års relevant erhvervserfaring

Definitionen på dette er således:

 • Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter eller sideløbende med adgangsgivende eksamen*, så erhvervserfaring forud for den adgangsgivende eksamen medregnes normalt ikke. Erhvervserfaringen tæller frem til studiestart på HD 2.dels studiet.
 • Fuldtidsarbejde defineres ved min. 30 timer i gennemsnit om ugen, mens deltidsarbejde er min. 15 timer i gennemsnit om ugen, således at et års deltidsarbejde omregnes til et halvt års fuldtidsarbejde. Ansættelser under 15 timer i gennemsnit om ugen medregnes derfor ikke.
 • Erfaringen kan sammenstykkes af flere ansættelsesforhold.
 • Relevant erhvervserfaring indebærer, at der er tale om beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner. Elevuddannelser og praktikperioder, der foregår under eller efter den adgangsgivende eksamen, kan medregnes.

* Har du ikke opnået to års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen, men har meget relevant erhvervserfaring fra tidligere, så skal du søge om en realkompetencevurdering for erhvervserfaring. Dog er stadig et krav, at man samlet set har to års relevant erhvervserfaring under de ovenstående beskrevet krav.

Dokumentation af erhvervserfaring

Når du dokumenterer din erhvervserfaring, er det dit ansvar at vi får de rette oplysninger. Som udgangspunkt skal vi i dokumentationen altid kunne se følgende:

 • Den fulde ansættelsesperiode du har været ansat, dvs. både start og slutning pr. ansættelsesperiode.
 • Det gennemsnitlige antal timer pr. uge.
 • En beskrivelse af ansættelsens indhold.

Din erhvervserfaring skal dokumenteres via arbejdsgivererklæring fra din nuværende arbejdsgiver eller i form af en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, lønsedler (første + sidste) eller lignende. 

Arbejdsgivererklæring HD 2.del (PDF)

Her kan du se en lille guide til, hvad der kan anvendes som gyldig dokumentation.

Sprogkundskaber

De fleste HD-uddannelser er dansksprogede uddannelser, så undervisningen foregår primært på dansk. Dog skal du være indstillet på, at dele af pensum er på engelsk, og at enkelte fag på HD 1. del bliver undervist på engelsk. Desuden er HD 2. del Innovation Management og HD 2. del Supply Chain Management engelsksprogede uddannelser. Hvis du vurderer, at du har brug for en genopfriskning af dine engelskkompetencer, kan det være relevant at tage engelskundervisning svarende til gymnasialt niveau A.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Dispensation

Dispensation for adgangskrav 

Du kan søge om dispensation for adgangskrav, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund end de direkte adgangsgivende eksaminer.

Hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund, kan den muligvis give adgang, hvis den indeholder tilsvarende niveau inden for følgende fagområder:

 • Erhvervsøkonomiske kompetencer svarende til HD 1. del
 • Kompetencer i Erhvervsøkonomisk Metode og projektarbejde svarende til HD 1. del
 • Basale færdigheder i Samfundsøkonomi og Erhvervsret
 • Basale færdigheder i Dataanalyse, herunder viden om usikkerhedsbegrebets betydning i økonomi

PDF iconBlanket til dispensationsansøgning.

Du sender dispensationsblanketten sammen med diverse bilag i én samlet PDF-fil til HD Tilmelding.

Realkompetencevurdering

Det er muligt at få vurderet din samlede viden, færdigheder og kompetencer i forhold til HD-uddannelsens indhold.
De kompetencer, du løbende tilegner dig gennem erhvervs-, forenings-, bestyrelsesarbejde m.m., kan vise sig at have værdi i forhold til reelle uddannelsesmæssige kompetencer, og det kan du få papir på med en realkompetencevurdering.

Du kan søge om realkompetencevurdering med henblik på at få bevis for:

 • at du har kompetencer, der svarer til at kunne blive optaget på HD 2.del (adgangsbevis til HD 2. del)
 • at du har relevant erhvervserfaring før din adgangsgivende eksamen (adgangsbevis til HD 2. del) - Læs om definition og dokumentation vedrørende erhvervserfaring under 'Adgangskrav til HD 2.del*.
 • at du har færdigheder, der svarer til dele af HD 1.del eller dele af HD 2. del. Dette svarer til en meritvurdering, dog med den forskel, at i vurderingen til et kompetencebevis kan der, udover din uddannelsesmæssige baggrund, også indgå dine øvrige kompetencer i vurderingen (kompetencebevis for fag på enten HD 1. del eller 2. del)
 • at du har færdigheder, der svarer til hele HD 1. dels studiet eller et helt HD 2. dels studium (uddannelsesbevis for HD 1. del eller 2. del)

Læs vejledningen grundigt, før du søger om realkompetencevurdering, og kontakt gerne studiesekretariatet for dit HD studium, hvis du er i tvivl om noget.

Blanket til PDF iconrealkompetencevurdering.

Bemærk! Din ansøgning vil ikke blive vurderet før, at den er udfyldt korrekt. Det er dit ansvar! Læs derfor vejledningen grundigt. Læs om hvordan du dokumenterer den erhvervserfaring korrekt under fanen 'To års relevant erhvervserfaring'.

Du skal sende blanketten sammen med diverse bilag i én samlet PDF-fil til HD Tilmelding.

 

Adgangsgivende eksaminer til HD 2. del, såfremt der suppleres med ekstrafag

Her kan du finde en liste over de uddannelser, der giver adgang til HD 2.del, forudsat at du supplerer et eller flere fag. Under hver uddannelse kan du finde en oversigt over, hvilke fag du skal supplere med. Fremgår din uddannelse ikke af listen, skal du som udgangspunkt søge om dispensation eller realkompetencevurdering. Hvis du er i tvivl, så kan du tage du altid tage kontakt til HD Tilmelding og få hjælp.

Akademiuddannelser - Merkantil, ledelse og administration

Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Supplering afhænger af, hvilken profilering af Finansiel Rådgivning du har læst.

 • Bank og realkredit: Ingen suppleringskrav
 • Revision: Ingen suppleringskrav
 • Ejendomsmægler: Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):
  • Virksomhedens investering og finansiering eller Ejendoms- og skatteregnskab (Erhvervsøkonomi)
  • Data, marked og afsætning eller Analyse og regnskab (Dataanalyse)
 • Ejendomsadministration: Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):
  • Data, marked og afsætning eller Analyse og regnskab (Dataanalyse)
Akademiuddannelsen i HR

Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi)
 • Global Økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsret (Erhvervsret)
 • Statistik (Dataanalyse)
Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik

Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi)
 • Global Økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsret (Erhvervsret)
 • Statistik (Dataanalyse)
Akademiuddannelsen i International Handel og Markedsføring

Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi)
 • Global Økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsret (Erhvervsret)
 • Statistik (Dataanalyse)
Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling

Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi)
 • Global Økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsret (Erhvervsret)
 • Statistik (Dataanalyse)
Akademiuddannelsen i Ledelse

Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi)
 • Global Økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsret (Erhvervsret)
 • Statistik (Dataanalyse)
Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration 

Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med de i parantesen angivne HD 1. dels fag):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi)
 • Økonomi og Styring (Samfundsøkonomi)
 • Personalejura og Arbejdsmiljø samt Statsret og EU-ret (Erhvervsret)
 • Statistik (Dataanalyse)
Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi

Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi)
 • Global Økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsret (Erhvervsret)
 • Statistik (Dataanalyse)
Akademiuddannelsen i Retail

Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi)
 • Global Økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsret (Erhvervsret)
 • Statistik (Dataanalyse)
Akademiuddannelsen i Salg og Markedsføring

Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi)
 • Global Økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsret (Erhvervsret)
 • Statistik (Dataanalyse)
Akademiuddannelsen i Skatter og Afgifter

Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi)
 • Global Økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsret (Erhvervsret)
 • Statistik (Dataanalyse)
Akademiuddannelsen i Økonomi- og Ressourcestyring

Følgende fag skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med det i parantesen angivne HD 1. dels fag):

 • Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi)
 • Global Økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsret (Erhvervsret)
 • Statistik (Dataanalyse)
 

 

Erhvervsakademiuddannelser

Erhvervsakademiuddannelsen som Administrationsøkonom
Kerneområderne Økonomi (15 ECTS), Samfund (15 ECTS), Jura (15 ECTS) samt valgfaget Anvendt Statistik skal være bestået i forbindelse med uddannelsen, eller som supplering hertil (Alternativt kan der suppleres med Dataanalyse på HD 1. del som erstatning for Anvendt Statistik). Ydermere skal der suppleres med Samfundsøkonomi på HD 1. del (eller tilsvarende).
Erhvervsakademiuddannelsen som Handelsøkonom
Fagene Salg, Strategi og Markedsføring samt Handelsjura skal være bestået i forbindelse med uddannelsen (Alternativt kan der suppleres med faget Erhvervsret på HD 1. del). Ydermere skal der suppleres med fagene Erhvervsøkonomi, Samfundsøkonomi samt Dataanalyse på HD 1. del (eller tilsvarende).
Erhvervsakademiuddannelsen som Logistikøkonom
Fagelementerne Virksomheden og Markedet (30 ECTS) samt Indkøb og Produktion (30 ECTS) skal være bestået i forbindelse med uddannelsen. Ydermere skal der suppleres med faget Erhvervsret på HD 1. del (eller tilsvarende).
Erhvervsakademiuddannelsen som Serviceøkonom
Uddannelsen er adgangsgivende såfremt der suppleres med fagene Erhvervsøkonomi, Samfundsøkonomi, Erhvervsret og Dataanalyse på HD 1. del (eller tilsvarende).
 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram