HD 2.del Marketing Management

Vil du gerne lede en virksomheds salgs- og marketingaktiviteter både internt og eksternt? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen tages typisk af kommende og nuværende beslutningstagere inden for markedsledelse i et internationalt perspektiv.

Det moderne marketingbegreb omfatter en række centrale områder, herunder markedsledelse & strategi, innovation, salg, afsætningsøkonomi, anvendt forbrugeradfærd, online promotionstrategi & sociale medier, markedskommunikation, strategisk brand management m.fl.

Uddannelsen tager sigte på at udvikle viden, færdigheder og kompetencer indenfor strategisk og taktisk markedsledelse – og uanset om virksomheden opererer på et industrielt marked (B2B), et forbruger-marked (B2C) eller et offentligt aftagermarked (B2G).

Uddannelsen sikrer tillige indblik i, hvorledes marketing kan etablere en holistisk tilgang til værdiskabelse, hvor alle virksomhedens funktioner/fagområder kan indgå.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 

Uddannelsen giver dig brede kompetencer indenfor markedsledelse på forskellige markeder: Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) og Business to Government (B2G). Du bliver i stand til at arbejde med markedsføring på et strategisk og taktisk niveau, som kan anvendes i alle typer af virksomheder både nationalt og internationalt. Du får bl.a. kompetencer indenfor ledelse, salg, key account management, trade marketing, service marketing, markedskommunikation og branding samt innovation og produktudvikling.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:
 

• Lede virksomhedens salgs- og marketing-aktiviteter internt på tværs af funktioner i forhold til virksomhedens eksterne samarbejdspartnere.

• Reflektere over og formidle afsætningsøkonomiske problemstillinger og løsningsforslag til andre funktionsområder i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv på taktisk/strategisk niveau.

• Gennemføre økonomiske konsekvensberegninger i forbindelse med koordineringer og ledelse af udviklingsprojekter på tværs af virksomhedens funktionsområder og internationale aftagermarkeder.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?
 

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Undervisningen udbydes i weekender og på hverdagsaftener, hvilket gør det muligt at koordinere uddannelsen med et travlt arbejdsliv.

Nyhed: Weekendundervisning hver 3. uge
 

For at gøre det lettere for dig at læse en HD 2. del i Marketing Management ved siden af et travlt fuldtidsjob, tilbyder vi dig nu weekendundervisning hver 3. uge. Det gør, at du kan tage uddannelsen i weekenden, men det giver også dig, der læser på aftenhold mulighed for at indhente eventuelt fravær pga. f.eks. rejseaktivitet i weekenden. Det er nemlig muligt at skifte mellem aften- og weekendundervisning.

 

Vil du vide mere?

Har du administrative/praktiske spørgsmål om HD-MM?

Kontakt os på hdmm@cbs.dk

Har du supplerende faglige og indholdsmæssige spørgsmål specifikt til HD-MM?

Send en mail direkte til den studieansvarlige Jens Geersbro (jg.marktg@cbs.dk), som vil kontakte dig asap.

Se præsentationen af HDMM fra Åbent Hus den 30. april 2019 PDF iconher

Sidst opdateret: HD 1.del // 02/08/2019

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 160 studerende
  • Gennemsnitsalder: 32 år 
  • Kønsfordeling: 38 % kvinder og 62 % mænd (v/ 2014 Optaget)

 

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram