HD 2.del International Business

International Business online studium

Online studiet er for dig, der har udfordringer ved at være fysisk tilstede til undervisning på CBS. Det kan være, fordi du bor langt fra CBS, har et travlt arbejdsliv eller ikke kan forene arbejde og familie med et almindeligt studie.

HD 2. del International Business online studium giver dig mulighed for at styrke dine kompetencer inden for centrale områder af ledelse i internationale virksomheder, men ønsker at studere, når du har tid og mulighed for det. HD på CBS tilbyder som de eneste i landet et online studium i International Business på HD-uddannelsen.

Fleksibelt onlinestudium med plads til arbejde og familieliv

HD 2. del International Business henvender sig til dig, der gerne vil videreuddanne dig ved siden af dit arbejde, men ønsker en særlig høj grad af fleksibilitet. Ved at tage HD 2. del International Business som online studium får du en unik mulighed for at kunne tilrettelægge uddannelsesforløbet så det bedst muligt kan harmonerer med dit familie-, fritid- eller arbejdsliv.

Online forelæsninger der optages og lægges op digitalt betyder at du altid har adgang til undervisningen; uanset om du sidder i Danmark eller i udlandet.

Der er intet behov for fysisk tilstedeværelse i forbindelse med undervisning eller udprøvninger forbundet med studiet*

*Undtaget er dog det mundtlige forsvar af den afsluttende hovedopgave. Denne kan dog gennemføres virtuelt efter CBS gældende regler for fjerneksaminationer.

Onlinelæringsmiljø

Undervisning. På HD i International Business online har du mulighed for at deltage i ugentlige virtuelle forelæsninger. Forelæsningerne gennemføres via Adobe Connect og giver dig mulighed for aktivt at engagere dig i undervisningen. De virtuelle forelæsninger på det online studium finder sted på mandage fra kl. 17.00 og streames så du efterfølgende har mulighed for at tilgå dem. Du er som studerende på online også altid velkommen til at deltage i forelæsninger der afholdes på fremmøde studiet.

Arbejdsform. Det online studium er karakteriseret ved en projektorienteret tilgang. Du får mulighed for løbende at arbejde med studiets temaer gennem den ugentlige Peergrade opgave. Peergrade opgaven bygger på et peer to peer review system der er med til at skabe et interaktivt studiemiljø og sikrer dig en høj grad af løbende personlig feedback.

Udprøvninger. På det online studium er udprøvninger overvejende projektbaserede og giver dig fleksibilitet til at arbejde med temaer eller problemstillinger der er særligt relevante for dig. Der er i forbindelse med projektbaserede opgaver tilknyttet vejledning..

Studiemateriale. På HD i International business er det enkelt at tilgå studiematerialet. Gennem virtuelle pensumlister og links på CBS online platform Learn kan du tilgå hovedparten af studiematerialet direkte; herunder blandt andet artikler, undervisningsvideoer, opgaver og quizzer mv.
Hvilke kompetencer får du på uddannelsen

Målet med specialiseringen HD 2. del. i International Business (IB) er, at bibringe den uddannede viden, færdigheder og faglige og personlige kompetencer til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med ledelsesmæssige, stabsfunktionelle og rådgivende roller relateret til virksomheders etablering og aktiviteter i udlandet. Konfronteret med komplekse og uforudsigelige opgaver har den internationale leder behov for et bredt vidensfelt samt evner til at handle selvstændigt og i samarbejde med kunder, leverandører, offentlige myndigheder og medarbejdere med forskelligartede funktionelle og kulturelle baggrunde.

Nogle af de centrale roller den uddannede forventes at udfylde vil være: At vurdere den optimale etableringsstrategi; at gennemføre markedsanalyser og tilrettelægge markedsføringsmæssige tiltag ift. potentielle udenlandske markeder; at tilrettelægge og udvikle virksomhedens globale værdikæde; at analysere den internationale virksomheds produktion og udveksling af viden; at optimere kommunikationen mellem den internationale virksomheds forretningsenheder; at træne medarbejdere i virksomhedens internationale forretningsenheder i virksomhedens processer; at gennemføre salgs- og indkøbsforhandlinger; og at påtage sig operationelt og ledelsesmæssigt ansvar i den internationale virksomheds udenlandske forretningsenheder.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at

Analysere økonomiske, institutionelle og kulturelle forhold og tendenser der er relevante for den internationale virksomhed.

Analysere økonomiske forhold og risici forbundet med internationale investeringer og aktiviteter.

Vurdere og tilrettelægge internationaliserings og etableringsstrategier for virksomheder.

Udvikle og tilrettelægge virksomhedens globale værdikæde.

Gennemføre markedsanalyser og tilrettelægge markedsføringsmæssige tiltag målrettet potentielle udenlandske markeder.

Gennemføre internationale salgs og indkøbsforhandlinger.

Udvikle virksomhedens organisation, kommunikation og vidensdeling mellem internationale forretningsenheder.

Træne medarbejdere i virksomhedens internationale forretningsenheder.

Varetage et operationelt og ledelsesmæssigt ansvar i den internationale virksomheds udenlandske forretningsenheder.

Tilrettelægge, udføre og evaluere internationale projekter.

Jobfunktion

Studiet henvender sig til dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer i at håndtere internationale forretningsprocesser, samt ønsker at udfylde ledelsesmæssige, analytiske eller specialistfunktioner i internationale virksomheder og organisationer f.eks. eksportchef, regional salgschef, datterselskabsdirektør, konsulent/erhvervsrådgiver m.fl.

 

Sidst opdateret: HD Markedsføring // 16/05/2019

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.