HD 2.del International Business

Synes du, det er interessant at analysere og håndtere internationale forretningsprocesser? Og ser du dig selv i en ledelsesmæssig-, analytisk- eller specialistfunktion i internationale virksomheder eller organisationer, der samarbejder med udlandet? Så er denne uddannelse relevant for dig.

 

HD 2.del International Business gør dig klar til at håndtere globaliseringens udfordringer. Studiet bibringer dig de økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at møde de udfordringer, som den internationale erhvervsleder konfronteres med. Uddannelsen vil kvalificere dig til at udfylde ledelsesmæssige, analytiske og specialistfunktioner i internationale virksomheder og organisationer. Som det mest internationalt orienterede HD-studium i Danmark giver HD 2.del International Business på CBS dig særlige karrierefordele både internationalt og i Danmark.

Du kan læse uddannelsen som et traditionelt fremmødestudium eller som et virtuelt studium foreneligt med udstationeringer og udlandsophold. Dele af undervisningen foregår på engelsk af et internationalt lærerkorps, og programmet er modulopbygget med fleksible til- og fravalg.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

HD i International Business tilbyder dig et helhedsorienteret uddannelsesforløb bygget omkring ledelsen og driften af internationale virksomheder. Internationalisering er kendetegnet ved betydelige fordele, men er samtidig forbundet med en højere grad af kompleksitet, der udspringer af afstande og forskelle mellem lande.

Gennem uddannelsen har du mulighed for at tilegne dig de analytiske og ledelsesmæssige kompetencer, der gør dig i stand til at håndtere og udvikle virksomhedens internationale aktiviteter.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

• Analysere økonomiske, institutionelle og kulturelle forhold og tendenser.

• Vurdere etableringsstrategier for nye markeder og udvikle virksomhedens globale værdikæde.

• Gennemføre markedsanalyser samt planlægge og tilpasse markedsføringsmæssige tiltag lokalt.

• Udvikle virksomhedens organisation, kommunikation og vidensdeling mellem internationale forretningsenheder.

• Tilrettelægge, udføre og evaluere internationale projekter.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

• Din virksomhed vil gennem hele uddannelsens forløb opleve værdien af dine nye tilegnede kompetencer og vil løbende kunne overdrage mere ansvar til dig.

• Uddannelsen er praksisnær og giver dig gode muligheder for at arbejde med emner og problemfelter tæt på dig selv og din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i de problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

Du har mulighed for at læse uddannelsen online
 

• HD i International Business er en fleksibel uddannelse, der giver dig gode muligheder for at kombinere uddannelse med en international karriere.

Uddannelsen kan gennemføres online, og du har mulighed for i løbet af studiet at skifte mellem fremmøde og online.

• Onlineforelæsningerne gennem Adobe Connect, undervisningsvideoer og opgaver bringer formidlingen til dig.
      Opgaver kan blandt andet være: Peergrade opgaver; med feedback gennem peer to peer review 
      eller Quizzer; med automatisk online feedback.

• Onlineforelæsningerne optages og kan tilgåes af både fremmøde- og onlinestuderende
 

 

Vil du vide mere?

To gange om året afholdes der Åbent Hus og Infomøder med det formål at give dig al den information du behøver, for at kunne træffe dit valg om efteruddannelse. Hold dig orienteret om disse arrangementer her: 


Åbent hus onsdag d. 2. maj 2018

Har du spørgsmål til HD 2.del International Business, er du meget velkommen til at henvende dig til den studieansvarlige Kristian Jakobsen kj.int@cbs.dk eller til vores studieadministrator Hanne Jonassen (hdib@cbs.dk).

 

Faktaboks

  • Antal studerende: 126 studerende
  • Gennemsnitsalder: 30 år 
  • Kønsfordeling: 25 % kvinder og 75 % mænd (v/ optaget 2014

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem alt fra interviews og gode råd samt links og relevante artikler.