HD 2.del Finansiering

Fag

HD 2.del Finansiering er et toårigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt. Mange af fagene på HD 2. del benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen mellem undervisningsaktiviteter med fremmøde på CBS, og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning, og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

 

HD 2.del Finansiering er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske fag, og et andet studieår, hvor du specialiserer dig.

Første studieår

Du præsenteres for de grundlæggende metoder inden for finansiel analyse og værdiansættelse. Vi fokuserer på risikobegrebet og sammenhængen mellem aktivspredning og porteføljerisiko samt om afdækning af finansielle risici.

1. semester
I Fixed Income behandler vi rentebegreber og -teori, de forskellige typer obligationer og deres risikomål. Portfolio Analysis introducerer til investeringsteorien og sammensætning af porteføljer under hensyn til afkast, risici og diversifikation. I Derivatives behandles de afledte aktiver: optioner, futures og lignende.

2. semester
I Corporate Finance belyses, hvorledes virksomheder kan optimere deres investering og finansiering. De centrale begreber er kapitalomkostning, kapitalstruktur og virksomhedsvurdering. Skat og Regnskabsanalyse giver et ekstra bidrag til virksomheders og andre agenters finansielle planlægning.

1.semester 2.semester

Fixed Income 5 ECTS                                   

Skat og Regnskabsanalyse 5 ECTS

Portfolio Analysis 5 ECTS

Corporate Finance 5 ECTS

Derivatives 5 ECTS

Seminarrække i Corporate Finance 5 ECTS

Andet studieår

På andet studieår skal du på 3.semester vælge valgfag, mens 4.semester er forbeholdt Afgangsprojektet, hvor du skal udvise analytisk evne, kunne strukturere opgaven hensigtsmæssigt samt kunne udvælge og anvende teorier og modeller på en relevant problemstilling.

3.semester 4.semester
3  valgfag i alt 15 ECTS

Afgangsprojekt 15 ECTS

Valgfag

Her skal du vælge 3 blandt følgende valgfag:

Praktiske eksempler skal illustrere teori

Der lægges i undervisningen stor vægt på at inddrage problemstillinger og opgaver fra den finansielle virkelighed. I undervisningen bliver praktiske eksempler derfor inddraget til at illustrere den finansielle teori. Vi benytter CBSlearn, som er en it-baseret undervisningsplatform, i undervisningen. Studiet er dog ikke et virtuelt studie.

Tidsforbrug

Du skal regne med, at der er mellem 6 og 10 timers undervisning (en lektion varer 45 minutter) om ugen, som er fordelt på 2-3 hverdagsaftener.

Sidst opdateret: HD Markedsføring // 26/04/2019

Faktaboks

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.