HD 2.del Finansiering

Vil du gerne oparbejde et analytisk og teoretisk grundlag, som du kan trække på i dit arbejde med finansielle problemstillinger? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen tages typisk af medarbejdere eller ledere inden for den finansielle sektor f.eks. bank, realkredit, forsikring, pension eller andre, der træffer finansielle dispositioner og beslutninger.

 

HD 2.del Finansiering er rettet mod finansiel planlægning og beslutningstagning i virksomheder, hvilket tjener ved vurdering af virksomhedernes værdi og ved deres drift og kapitalfremskaffelse. Videre analyseres regnskabsmæssige hensyn og skattemæssige rammer. De finansielle fordringer indtager en central position i studiet igennem fag som Fixed Income, Portfolio Analysis og Derivatives.

En HD 2.del Finansiering giver dig indsigt i finansiel analyse på et højt teoretisk og praktisk plan. Studiet er forankret i den finansielle viden og forskning ved Institut for Finansiering i samarbejde med velestimerede forskere og respekterede praktikere. Herigennem er studiet baseret på og bliver løbende tilpasset udviklingen i den finansielle teori og tilført nye forskningsresultater på det finansielle område samtidig med, at de undervisningspædagogiske egenskaber vægtes højt.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for corporate finance, investeringsteori og risikoanalyse. Her får du blandt andet færdigheder i at arbejde med finansielle problemstillinger, virksomheders kapitalstruktur, fusioner og virksomhedsopkøb, aktier og obligationer, porteføljeteori samt risikoanalyse. Du bliver også bekendt med det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder.

 

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

• Analysere konkrete finansielle problemstillinger som bl.a. rentabilitetsanalyser under usikkerhed og skat, virksomhedens kapitalstruktur, udbyttepolitik, fusioner og virksomhedsopkøb.

• Afdække risici ved brug af afledte produkter.

• Kunne foretage statistiske analyser af markedsdata på både mikro- og makroniveau.

• Finde rundt i hele det lovgivningsmæssige begrebsapparat, der regulerer de finansielle virksomheder.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

 

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder eksempelvis i en finansiel virksomhed eller en virksomheds finansafdeling. Der udvikles konstant nye finansielle produkter og nye metoder til at analysere dem. Samtidig bliver praktiske finansielle problemstillinger mere og mere komplekse. HD 2. del i Finansiering bringer dig på forkant med denne udvikling og gør dig i stand til at løse de udfordringer, det medfører.

 

Vil du vide mere?

Der afholdes Åbent Hus og Infomøde med det formål at give dig al den information du behøver, for at kunne træffe dit valg om efteruddannelse. Hold dig orienteret om disse arrangementer på Åbent Hus-siden her

Sidst opdateret: HD 1.del // 20/09/2017

Faktaboks

  • Antal studerende: ca. 70 studerende
  • Gennemsnitsalder: 29 år 
  • Kønsfordeling: 20 % kvinder og 80 % mænd

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem alt fra interviews og gode råd samt links og relevante artikler.

   

Supplerende kurser

Studieteknik
Info kommer senere.

Projektskrivning
Info kommer senere.