HD 2.del Finansiel Rådgivning

Fag

HD 2.del Finansiel Rådgivning er et toårigt uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt. Mange af fagene på HD 2. del benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen mellem undervisningsaktiviteter med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

 

HD 2.del Finansiel Rådgivning er opdelt i et første studieår, der består af obligatoriske fag og valgfag, og et andet studieår, hvor du specialiserer dig.

Første studieår

1.semester
I Skatteret og retlig regulering mødes opgørelsen af personindkomst til brug for skatteberegning og hovedtrækkene for beskatning af forskellige indkomstarter. I Fixed Income lærer du om obligations- og realkreditmarkedet. I Portfolio Analysis er fokus rettet mod aktieinvesteringer og investering mere generelt.

2. semester
I Finansielle virksomheders produkter og services lærer du om bolig, pension og ”frie midler”.

1.semester 2.semester

Skatteret og retlig regulering
5 ECTS

Finansielle virksomheders produkter og services
10 ECTS

Fixed Income
5 ECTS

Valgfag, fx Corporate Finance
5 ECTS

Portfolio Analysis
5 ECTS

 

Andet studieår

3. semester består af et obligatorisk fag og to valgfag, mens 4. semester er forbeholdt Afgangsprojektet, hvor du skal udvise analytisk evne, kunne strukturere opgaven hensigtsmæssigt samt kunne udvælge og anvende teorier og modeller på en relevant problemstilling.

3.semester 4.semester

Risikostyring i finansielle virksomheder
5 ECTS

 

2 valgfag
10 ECTS

Afgangsprojekt
15 ECTS

Valgfag - 3. semester

Du skal vælge 2 valgfag blandt følgende valgfag:

Undervisning

På uddannelsen bliver du introduceret til en række begreber, metoder, modeller og teorier, som sættes i relation til den finansielle sektors problemstillinger. Gennem træning lærer du at anvende disse redskaber kritisk og bliver rustet til at identificere og løse problemer inden for den finansielle sektor.

Vi benytter CBS Learn, som er en IT baseret undervisningsplatform, i undervisningen. Studiet er dog ikke et virtuelt studium.

Forventninger til de studerende

HD 2.del Finansiel Rådgivning er et krævende deltidsstudium, og du skal være indstillet på at bruge ca. 15 timer om ugen på undervisning, forberedelse, opgaveløsning, gruppearbejde, eksamen osv.

Sidst opdateret: // 08/10/2019

Faktaboks

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram