HD 2.del Finansiel Rådgivning

Vil du gerne rådgive kunder indenfor investering, finansiering, pension, bolig eller forsikring? Så er denne uddannelse relevant for dig. Uddannelsen henvender sig til ansatte i den finansielle sektor og andre, der rådgiver eller kunne tænke sig at rådgive private og mindre erhvervskunder.

 

HD 2.del Finansiel Rådgivning er en finansiel videreuddannelse, der tilfører dig direkte anvendelig og erhvervsrelevant viden på et teoretisk højt plan. Studiet er bygget op om at viderebringe dig faglig indsigt i kundernes beslutningssituation og rammerne herfor, når det gælder investeringer og deres finansiering. Studiet udvikler de analytiske evner og giver et indgående kendskab til fagområdernes relevante metoder. Det gælder ved personers og familiers beslutninger ved investeringer i værdipapirer og andre finansielle produkter som led i pensionsopsparingen, boligkøbet, ved drift af mindre virksomheder og i andre henseender. Et vigtigt element er de mange risici ved beslutningerne. De finansielle virksomheders vilkår, retslige rammer og risikostyringen indgår i studiet, hvor der anlægges en helhedsvurdering på den finansielle rådgivning.

HD 2.del Finansiel Rådgivning er præget af en udstrakt grad af valgfrihed. De afsluttende semestre består i høj grad af valgfag, hvor man har mulighed for at specialisere sig inden for egne faglige interesse- og arbejdsområder.

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?

Uddannelsen giver dig en bred viden om og forståelse af det rådgivningsmæssige beslutningsgrundlag i det finansielle felt. Det kan være indenfor pension, bolig og ejendomme samt forsikring. Du bliver undervist i at planlægge, igangsætte og udføre kunderelaterede opgaver.

I dag skal kunderne tage stilling til en bred vifte af investerings- og finansieringsmuligheder samt en lang række nye forsikrings- og pensionsprodukter, som ikke fandtes for blot få år siden. Samtidig bliver den enkelte kundes individuelle behov mere komplekse. Du bliver i stand til at rådgive og vejlede din kunde bedst muligt i overensstemmelse med din virksomheds interesser.

 

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

• Rådgive private og mindre erhvervskunder.

• Varetage specialiserede job- og ledelsesfunktioner inden for investeringsrådgivning i mange forskellige økonomiske områder.

• Løse praksisnære kunderettede opgaver i en finansiel virksomhed, som opfylder både kundens, virksomhedens og samfundets interesser og behov.

 

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

 

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig gode karrieremuligheder. Behovet for specialister, der kan vejlede om de mange muligheder inden for investering, finansiering, forsikring og pension, bliver kun større, da vi hele tiden ser nye produkter, løsninger og behov på markedet.

 

 

Vil du vide mere?

To gange om året afholdes der Åbent Hus og Infomøder med det formål at give dig al den information du behøver, for at kunne træffe dit valg om efteruddannelse. Hold dig orienteret om disse arrangementer på Åbent Hus-siden her

Sidst opdateret: HD Markedsføring // 15/11/2017

Faktaboks

  • Antal studerende: 38 studerende pr. årgang
  • Gennemsnitsalder: 30 år 
  • Kønsfordeling: 32 % kvinder og 68 % mænd (v/ Optaget 2014)

Følg os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-studiet på CBS gennem alt fra interviews og gode råd samt links og relevante artikler.