HD 1. DEL

Selvstudium

Som selvstuderende på HD 1. del modtager du ikke nogen form for undervisning, ligesom du heller ikke har ret til vejledning eller mulighed for at aflevere og få rettet hjemmeopgaver. Du betaler altså udelukkende for retten til at deltage i eksamen.

 

Adgangskrav

Som selvstuderende skal du ikke opfylde de adgangskrav, der gælder for fremmøde eller online studerende på HD 1. del. Du kan derfor tilmelde dig til eksamen i et eller flere fag på HD 1. del, uanset hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har.

Hvis du ikke gennem tidligere uddannelse har opnået et vist kendskab til fagene på HD 1. del, anbefaler vi, at du vælger fremmøde eller online studium, som er med undervisning.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan blive tilmeldt som selvstuderende i et fag, som du i samme studieår har været tilmeldt med undervisning.

Tilmeldingsblanket

Her finder du tilmeldingsblanketten til selvstudium.

PDF iconTilmelding til Selvstudium 2018/2019

Som selvstuderende kan du frit vælge, om du ønsker at blive tilmeldt studieårets ordinære eksamen eller syge-/omprøven. Du skal blot være opmærksom på, at der ikke afholdes syge-/omprøve for syge-/omprøven.

Blanketten sender du pr. mail til: hd1@cbs.dk

OBS! Hvis du allerede er indskrevet på HD 1. del, behøver du ikke at underskrive blanketten, så længe du sender den via din egen CBS mailkonto.

Selvstuderende bliver tidligst tilmeldt i september, og du modtager derfor først bekræftelse på modtagelse og tilmelding derefter.

Priser for selvstudium

Som selvstuderende betaler du pr. eksamensforsøg.

PDF iconPrisliste - selvstudium 2018/2019

Pensum

PDF iconPensum HD 1. del 2018/2019

Eksamen

På denne eksamensoversigt finder du alle frister for selvstudium samt eksamensdatoer.

PDF iconEksamensoversigt for selvstudium 2018/2019

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 09/01/2019

Kontakt HD 1.del

HD 1.dels sekretariatet
Dalgas Have 15, 2V019
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2750
E-mail: hd1@cbs.dk

Follow us

Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.