HD 1. DEL

Online forløb

HD 1. del online forløb er for dig, der ønsker en udfordrende erhvervsøkonomisk efteruddannelse, men har vanskeligt ved at være fysisk tilstede til undervisning på CBS. Det kan være, fordi du bor langt fra CBS, har et travlt arbejdsliv eller ikke kan forene arbejde og familie med fremmøde undervisning.

Slider

 

HD 1. del online forløb giver dig undervisning uafhængig af tid og rum og dermed fleksibilitet i arbejdslivet. Læs her artiklen om Kasper der læser HD 1.del online fra New Zealand.

Online undervisning giver dig...

  • fleksibilitet (undervisning uafhængigt af tid og rum)
  • mobilitet i arbejdslivet (med mulighed for uddannelse ved siden af)
  • interaktion og feedback i undervisningen (fra medstuderende og undervisere)
  • faglighed og effektive pædagogiske metoder

Online undervisning kræver - som ved fremmøde undervisning - aktiv deltagelse i undervisningen og samarbejde i grupper, samt tid til at læse pensum, løse opgaver osv. Du får dog en varierende og ambitiøs online undervisning i form af online læringsredskaber, øvelsesopgaver, små læringsfilm og ikke mindst online møder, hvor pensum bliver drøftet, og øvelser bliver gennemgået med mulighed for at stille spørgsmål via chat. Har du ikke muligheden for at deltage i forelæsningen den pågældende dag, kan du se den filmede forelæsning på et andet tidspunkt.  

En fleksibel uddannelse

HD 1. del er normeret til to år på deltid, men du har også mulighed for at tage HD 1.del som online enkeltfag og vælge netop det, der passer til din udvikling og karriere. HD 1. del er en fleksibel uddannelse, som du selv kan sammensætte, så det matcher dine behov.

Årsplaner

Her kan du finde årsplanen for vores online hold

Årsplanen indeholder oversigt over undervisningen (online møder), andre væsentlige aktiviteter samt eksamensdatoer for indeværende studieår.

PDF iconÅrsplan online forløb 2019/2020

Undervisning

Studieaktiviteterne foregår via internettet på CBSlearn, som er CBS’ online undervisningsportal. Ud over adgang til en variation af læringsredskaber og øvelser, vil der være en høj frekvens af online møder via Adobe Connect og ugentlige aktiviteter. Undervisningen finder sted på fastlagte dage fra kl. 20 (kan variere). Dagene fremgår af årsplanen. Til hvert fag er der tilknyttet en fast underviser, og du vil løbende modtage systematisk ’feed back’ på dine opgavebesvarelser, samt have mulighed for at stille spørgsmål til både underviser og dine medstuderende.

Ved uddannelsens start vil der være introaften på CBS, hvor du kan møde dine medstuderende og blive introduceret til de online platforme, der bruges til online undervisningen på CBS. Derudover foregår al undervisning online.

Ved starten af hvert fag afholder underviseren et online ’kick-off’, hvor du bliver introduceret til faget og kommende læringsaktiviteter. 

Samlet forløb online 
Du kan gennemføre HD 1. del online på de normerede to år, hvis du følger et samlet forløb. Derved får du optimale muligheder for et stort fagligt udbytte, da fagenes rækkefølge og progression er gensidigt tilpassede.
Enkelte valgfag udbydes med undervisning online.
Enkeltfag

Fleksibel HD 1. del
Er du interesseret i at tage HD 1. del over kortere eller længere tid end de normerede to år, har du mulighed for at tilmelde dig HD 1.del online som enkeltfagsstuderende. Du kan derved selv sammensætte din uddannelse, så det passer dig og din hverdag. Se forslag til sammensætningen af HD 1. del forløb her. De gælder fremmøde såvel som onlinehold.

Enkeltfag kan også være løsningen, hvis du søger en eller flere specifikke kompetencer, og kun har interesse for nogle af fagene.

Vigtigt vedrørende online valgfag

Valgfagene Udvidet erhvervsret, International økonomi og Business og Digital Business udbydes som online valgfag. Som onlinestuderende er det stadig muligt at tilmelde sig de andre valgfag på HD 1.del, de vil dog skulle tages med fremmødeundervisning.

Eksamen i udlandet

Der er både skriftlige og mundtlige eksamener på HD 1. del online. De fleste eksamener afholdes med fremmøde på CBS.

Online studerende, der er bosat i udlandet, vil have mulighed for eksamination over nettet ved mundtlige eksaminer (OBS! med godkendt tilsyn. Eventuel udgift herfor afholdes af den studerende selv). Ved skriftlige stedprøver er der mulighed for afholdelse på en dansk repræsentation eller samarbejdsuniversitet (OBS! med godkendt tilsyn. Eventuel udgift herfor afholdes af den studerende selv).

Bemærk, denne mulighed kan kun benyttes, når CBS har godkendt sted for afholdelse samt tilsyn.

Kontakt venligst studiesekretariatet for HD 1.del for yderligere information.

Skift mellem fremmøde og onlinehold

Det er muligt at skifte til fremmødestudiet, ligesom fremmødestuderende kan skifte til onlinehold. Det kan være nødvendigt, hvis du i en periode fx skal udstationeres.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være udfordringer med at finde en studiegruppe, hvis du skifter sent i undervisningsforløbet.

 

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 12/08/2019

Kontakt HD 1.del

HD 1.dels sekretariatet
Dalgas Have 15, 2V019
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2750
E-mail: hd1@cbs.dk

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram