HD 1. DEL

Online forløb

HD 1. del online studium er for dig, der ønsker en udfordrende erhvervsøkonomisk efteruddannelse, men har vanskeligt ved at være fysisk tilstede til undervisning på CBS. Det kan være, fordi du bor langt fra CBS, har et travlt arbejdsliv eller ikke kan forene arbejde og familie med et almindeligt studieforløb.

Slider

 

HD 1. del online studium giver dig undervisning uafhængig af tid og rum og dermed fleksibilitet i arbejdslivet. Læs her artiklen om Kasper der læser HD 1.del online studium fra New Zealand.

Online studiet giver dig...

 • fleksibilitet (undervisning uafhængigt af tid og rum)
 • mobilitet i arbejdslivet (med mulighed for uddannelse ved siden af)
 • interaktion og feedback i undervisningen (fra medstuderende og undervisere)
 • faglighed og effektive pædagogiske metoder

Online studiet kræver aktiv deltagelse i den virtuelle undervisning og samarbejde i grupper, samt tid til at læse pensum, løse opgaver, osv. Du får en varierende og ambitiøs online undervisning i form af online læringsredskaber, øvelsesopgaver, små læringsfilm og ikke mindst online møder, hvor pensum bliver drøftet, og øvelser bliver gennemgået med mulighed for at stille spørgsmål verbalt eller via chat. Har du ikke muligheden for at deltage i forelæsningen den pågældende dag, kan du se den filmede forelæsning på et andet tidspunkt.  

Et fleksibelt studium

HD 1. del er normeret til to år på deltid, men du har også mulighed for at tage HD 1.del som online enkeltfag og vælge netop det, der passer til din udvikling og karriere. HD 1. del er et fleksibelt studium, som du selv kan sammensætte, så det matcher dine behov.

Årsplaner

Her kan du finde årsplanen for vores online studium.

PDF iconÅrsplan online studium 2018/2019

PDF iconÅrsplan online studium 2017/2018

  Undervisning

  HD 1. del online studium er et sammenhængende uddannelsesforløb, hvor du vil opleve at være en del af et sammenhængende studiemiljø.

  Selve studieaktiviteterne foregår via internettet på CBSlearn, som er CBS’ online læringsplatform. Ud over adgang til en variation af læringsredskaber og øvelser, vil der være en høj frekvens af ’online’ møder via Adobe Connect og ugentlige aktiviteter. Undervisningen finder sted på fastlagte dage fra kl. 20. Dagene fremgår af årsplanerne. Til hvert fag er der tilknyttet en fast underviser, og du vil løbende modtage systematisk ’feed back’ på dine opgavebesvarelser, samt have mulighed for at stille spørgsmål til underviserne og dine medstuderende.

  Ved uddannelsens start vil der være et ’kick-off’ seminar på CBS, hvor du kan møde dine medstuderende og underviser, samt blive introduceret til uddannelsen, fagene og de virtuelle rammer, du skal være studerende indenfor. Kick-off vil blive streamet til de studerende, der ikke kan deltage.

  Ved starten af hvert fag har vi ligeledes et ’kick-off’, hvor du bliver introduceret til faget og kommende læringsaktiviteter. ’Kick off’ seminarerne er et supplement til online undervisningen, og du vil derfor kunne gennemføre studiet uden at deltage i disse.

  Samlet forløb online Du kan gennemføre HD 1. del online studium på de normerede to år, hvis du følger et samlet forløb. Derved får du optimale muligheder for et stort fagligt udbytte, da fagenes rækkefølge og progression er gensidigt tilpassede.
  Enkeltfag

  Fleksibel HD 1. del
  Er du interesseret i at tage HD 1. del over kortere eller længere tid end de normerede to år, har du mulighed for at tilmelde dig HD 1.del online studium som enkeltfagsstuderende. Du kan derved selv sammensætte dit studieforløb, så det passer dig og din hverdag. Se forslag til sammensætningen af HD 1. del forløb her. De gælder fremmøde såvel som onlineforløb.

  Enkeltfag kan også være løsningen, hvis du søger en eller flere specifikke kompetencer, og kun har interesse for nogle af fagene.

  Forbehold ved enkeltfag
  For at du kan tilmelde dig et valgfag, er det en klar anbefaling, at du har kendskab til det fagligt relaterede obligatoriske fag, og du kan kun tilmelde dig Afsluttende projekt i det studieår, hvor du forventes at færdiggøre hele HD 1.del.

  Vigtigt vedrørende online valgfag
  Det er kun valgfagene Strategi og Udvidet erhvervsret, som vi udbyder som online valgfag. Det er dog stadig muligt at tilmelde sig de andre valgfag på HD 1.del online, de vil dog skulle tages som fremmødeundervisning.

  Eksamen i udlandet

  Der er både skriftlige og mundtlige eksaminer på HD 1. del online studium. De fleste eksaminer afholdes med fremmøde på CBS.

  Online studerende, der er bosat i udlandet, vil dog have mulighed for eksamination over nettet ved mundtlige eksaminer (OBS! med godkendt tilsyn. Eventuel udgift herfor afholdes af den studerende selv). Ved skriftlige stedprøver er der mulighed for afholdelse på en dansk repræsentation eller samarbejdsuniversitet (OBS! med godkendt tilsyn. Eventuelt udgift herfor afholdes af den studerende selv).

  Bemærk, denne mulighed kan kun benyttes, når CBS har godkendt sted for afholdelse samt tilsynsperson.

  Kontakt venligst studiesekretariatet for HD 1.del for yderligere information.

  Skift mellem fremmøde og online studium

  Det er muligt at skifte til fremmødestudiet, ligesom fremmødestuderende kan skifte til online studiet. Det kan være nødvendigt, hvis du i en periode fx skal udstationeres.

  Du skal dog være opmærksom på, at der kan være problemer med at finde en studiegruppe, hvis du skifter sent i undervisningsforløbet.

  Teknologi- og softwarekrav
  • PC/Mac
  • Headset
  • Webkamera kan anvendes
  • Opdateret webbrowsere (Firefox, Safari, Internet Explorer eller Opera)
  • Stabilt bredbåndsnet
   

  Vil du vide mere?

  Kontakt vores studievejleder for mere information om at læse HD 1.del online.

  Sidst opdateret: HD 1.del // 31/05/2018

  Kontakt HD 1.del

  HD 1.dels sekretariatet
  Dalgas Have 15, 2V089
  2000 Frederiksberg
  Tlf: 3815 2750
  E-mail: hd1@cbs.dk

  Følg os

  Follow us on Facebook and get unique insights into the diploma programmes (HD) at CBS through interviews, good advice, links and relevant articles.