HD 1. DEL

Fremmøde forløb

HD 1. del fremmøde studium er for dig, der ønsker en udfordrende erhvervsøkonomisk efteruddannelse, og som kan lide den dynamik, der opstår i undervisningslokalet. Du kan vælge mellem samlet forløb eller enkeltfag, så du kan sammensætte studiet på den måde, som passer bedst til dig.

 

Som fremmøde studerende møder du op til undervisning på HD 1. del på CBS. Du kan blive tilmeldt HD 1. del på den måde, som passer bedst til dig og din hverdag, idet du kan vælge mellem Samlet forløb eller Enkeltfag

Mange af fagene på HD 1. del benytter sig af Blended Learning, som er en vekslen mellem undervisningsaktiviteter med fremmøde på CBS og online aktiviteter imellem undervisningsgangene. Blended Learning er således et tiltag, hvor digitale undervisningsformer (f.eks. quiz, film mv.) indgår som et supplement til fremmøde undervisning og på den måde kan understøtte din læring undervejs i forløbet.

Samlet forløb

Ved at vælge samlet forløb tilmelder du dig et studieforløb med den faglige progression og i det tempo, som studiet er tilrettelagt efter. I studieåret 2019/2020 udbyder vi samlet forløb med fremmøde på følgende måde:

  • Mandag og onsdag kl. 17:10-20:40
  • Tirsdag og torsdag kl. 17:10-20:40
  • Lørdage kl. 8:00-16:05 (enkelte valgfag udbydes med undervisning om lørdagen)

Enkeltfag

Ved at tilmelde dig enkeltfag vælger du selv, hvordan du sammensætter din uddannelse og i hvilket tempo. Du skal dog være opmærksom på, om der er nogle fag, som kræver nogle særlige forudsætninger.

Vi udbyder hele HD 1. del som enkeltfag, hvis du ønsker at tage HD 1.del på længere eller kortere tid end de normerede to år eller har brug for en faglig opkvalificering på et bestemt område. 

Læs mere om enkeltfag.

Du kan også  læse HD 1. del som online studerende, læs mere under online studium.

Nedenfor kan du finde forskellige oplysninger om hvor, hvordan og hvornår.

Årsplan

Her kan du downloade en årsplan, så du kan se antal lektioner pr. uge fordelt over hele studieåret samt dato for eksamen

PDF iconÅrsplan for HD 1. del 2019/2020

UndervisningsformUndervisningen på HD 1. del er baseret på teorigennemgang med eksempler fra den studerendes egen virkelighed og selvlæring gennem case- og projektarbejde. Undervisningen for fremmøde studerende består af holdundervisning på hold med cirka 45 studerende.
Studiestart og introdageIntrodagene afholdes i uge 35, 2019. 
Undervisningen begynder derefter i uge 36, 2019. Dog starter undervisningen i valgfagene på 2. år af HD 1. del allerede i uge 35, 2019.
Hvor og hvornår foregår undervisningenUndervisningen foregår primært på Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3 på Frederiksberg - lige bag ved Frederiksberg Centret, og den foregår enten på hverdagsaftener i tidsrummet kl.17:10 - 20:40 eller lørdage kl.8:00 - 16:05. Undervisningen kan også godt foregå på andre af CBS' lokaliteter, fx Dalgas Have eller Porcelænshaven.
 

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 01/07/2019

Kontakt HD 1.del

HD 1.dels sekretariatet
Dalgas Have 15, 2V019
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2750
E-mail: hd1@cbs.dk

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram