HD 1. DEL

Enkeltfag

Er du interesseret i at tage HD 1. del over kortere eller længere tid end de normerede to år, kan du tilmelde dig som enkeltfagsstuderende. Enkeltfag kan også være en mulighed, hvis du har brug for en faglig opkvalificering inden for et bestemt emne. Eller hvis du ganske enkelt har brug for at kunne blande tilmeldingsformerne online og fremmøde.

Alle fagene på HD 1. del bliver udbudt som enkeltfag, så du kan sammensætte din HD 1. del, som det passer bedst netop for dig, både med hensyn til tempo og tilmeldingsform, idet du kan blande fremmøde og online enkeltfag.

Alle obligatoriske fag på HD 1. del udbydes som fremmøde på hverdage og lørdage, eller som online forløb.
Alle valgfag udbydes på hverdagsaftener og enkelte valgfag udbydes lørdage, søndage eller online.

Læs fagbeskrivelser af alle fag på HD 1. del under menupunktet Fag.Fag på 1. år

  ERHVERVSØKONOMI DATAANALYSE sAMFUNDSØKONOMI
  starter i uge 36 starter i uge 36 starter i uge 47
Mandage

 

kl. 17.10-20.10

kl. 17.10-20.40

Tirsdage

 

kl. 17.10-20.40

kl. 17.10-20.40

Onsdage

kl. 17:10-20:40

 

 

Torsdage

kl. 17:10-20:40

 

 

Lørdage

kl. 08.00-11.30

kl. 11.40-15.10

kl. 11.40-15.10

Online

Onlinemøder mandage** kl. 20.00***

Onlinemøder mandage kl. 20.00***

Onlinemøder torsdage** kl. 20.00***

Tilmeldingsfrist

29. august 2019

29. august 2019

21. november 2019

* Erhvervsøkonomi løber over to semestre, dvs. et helt studieår.

** Enkelte undtagelser kan forekomme

*** Undervisningen er koordineret fagene imellem og der er ikke undervisning hver uge i de enkelte fag

 

Fag på 2. år

  ERHVERVSRET eRHVERVSØKONOMISK METODE aFSLUTTENDE PROJEKT

 

starter i uge 36

starter i uge 47

starter i uge 9

Mandage

kl. 17:10-20:40

kl. 17.10-20.40

 

Tirsdage kl. 17.10-20.40 kl. 17.10-20.40

kl. 17:10-20:40

Lørdage kl. 08:00-11:30 kl. 08:00-11:30  kl. 08.00-11.30 (kan variere)
Online Onlinemøder torsdage kl. 20.00

Onlinemøder
mandage kl. 20.00

Online vejledning
Tilmeldingfrist 29. august 2019 21. november 2019 19. februar  2020*

* Du kan kun tilmelde dig Afsluttende projekt det studieår, hvor du forventes at færdiggøre hele HD 1.del.

Valgfag

På HD 1. del skal du vælge to valgfag. Valgfagene udbydes på 2. år og der udbydes forskellige valgfag i efterårs- og forårssemesteret.

Efterårsvalfag

hd1_efteraarsvalgfag2019_lys

Tilmeldingsfrist:  26. august 2019

Undervisningsstart: Uge 35 2019

 

Forårsvalgfag

hd1_foraarsvalgfag2019_lys

Tilmeldingsfrist: 5. januar 2020

Undervisningsstart: Uge 2 2020

Valgfagene oprettes under forudsætning af, at faget/holdene opnår et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

Mangler du Erhvervsøkonomisk Metode?
Hvis du mangler at supplere din adgangsgivende uddannelse med Erhvervsøkonomisk Metode har du følgende enkeltfags-muligheder:

Alm. undervisningsforløb: Undervisning fra november 2019 til februar 2020. Se kursusbeskrivelse og undervisningsmuligheder under punktet 'Fag på 2.år'

Komprimeret forløb: Undervisning fra kl. 8.55-14.15 lørdag og søndag i ugerne 31-33. Bemærk at undervisningen foregår på engelsk, med mulighed for at besvare eksamenscasen på dansk.
Den ordinære eksamen afholdes i slutningen af august, og syge-/omprøven afholdes i slutningen af september.
Kurset har den engelske titel Business Research Methods.

Tilmeldingsfristen til Business Research Methods er den 31. juli 2019

 

HD 1. del på 1 år, 2 år, 3 år eller 4 år - valget er dit

Du vælger selv, hvordan du vil tage din HD 1. del. Om du vil tage den på 1, 2, 3 eller 4 år, om du foretrækker fremmøde eller online undervisning, eller om du gerne vil blande tilmeldingsformerne. Du er velkommen til at kontakte HD 1. del, hvis du har brug for hjælp til at få sammensat et studieforløb, der passer bedst til dig.

HD 1. del på 1 år

Hvis du vælger at læse HD 1.del på 1 år, skal du gøre dig klart, at arbejdsbelastningen svarer til et fuldtidsstudium, som du skal finde tid og overskud til, udover dit arbejdsliv, familieliv og sociale liv. Så det vil være en rigtig god ide, at du sørger for at forventningsafstemme denne model med dit bagland, inden du giver dig i kast med HD 1.del på 1 år.

Du skal også vælge, hvilke tilmeldingsformer du ønsker. Du kan fx vælge at læse 1.år med fremmøde mandage og onsdage og 2.år online eller i weekenden.

Med en HD 1.del på 1 år vil dit undervisningsforløb komme til at se således ud:

CBS HD HD 1 - oversigt over HD 1.del på et år


 

HD 1. del på 2 år
Hvis du vælger at læse HD 1.del på 2 år, hvilket svarer til samlet forløb, kommer dit studieforløb til at se således ud:

1.semester: Erhvervsøkonomi og Dataanalyse
2.semester: Erhvervsøkonomi - fortsat og Samfundsøkonomi
3.semester: Erhvervsret, et valgfag og Erhvervsøkonomisk metode
4.semester: Et valgfag og Afsluttende projekt
HD 1. del på 3 år
Uanset hvilke enkeltfagstilmeldinger du vælger, anbefaler vi følgende fagsammensætning, hvis du ønsker at tage fagene fordelt over 3 år:

1.år: Erhvervsøkonomi og Dataanalyse
2.år: Erhvervsret, Samfundsøkonomi og et valgfag
3.år: Et valgfag, Erhvervsøkonomisk metode og det afsluttende projekt
HD 1. del på 4 år
Uanset hvilke enkeltfagstilmeldinger du vælger, anbefaler vi følgende fagsammensætning, hvis du ønsker at tage fagene fordelt over 4 år:

1.år: Erhvervsøkonomi
2.år: Dataanalyse og Samfundsøkonomi
3.år: Erhvervsret og to valgfag
4.år: Erhvervsøkonomisk metode og det afsluttende projekt
 

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 01/07/2019

Kontakt HD 1.del

HD 1.dels sekretariatet
Dalgas Have 15, 2V019
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2750
E-mail: hd1@cbs.dk

Følg Os

Følg os på Facebook og få et unikt indblik i HD-uddannelsen på CBS gennem personlige interviews med nuværende studerende, gode råd fra studievejlederen til, hvordan du kombinerer et travlt studie- og arbejdsliv, samt links til relevante artikler, der kan hjælpe dig et skridt videre i beslutningen om at tage en efteruddannelse.

Link til HD's facebook Link til HD's LinkedIn Link til HD's Instagram