Kasper fik 12 til online eksamen

Flere og flere HD-studerende søger ud af undervisningslokalet og ind på online studier. Kasper Jørgensen er en af dem, der har læst HD 1. del online studium. Nu er han både et 12-tal og en positiv oplevelse rigere. "Det er ligesom at skype med familie og venner. Der er bare lidt mere på spil", siger han.

10/03/2015

Af Camilla Glad

Kasper

(Foto: C. Alex de Freitas)

Kasper startede på HD 1. del i august 2013 som almindelig studerende på Copenhagen Business School, men samme sommer mødte han sin nuværende forlovede på en ferie i Kroatien. Hun er fra New Zealand, og Kasper valgte derfor at rykke til New Zealand i juni 2014.

- Da jeg var godt i gang med studiet, var det en oplagt mulighed for mig at skifte til online studiet, fordi jeg kan studere, når det passer ind i mine planer på trods af 12 timers tidsforskel. Den største udfordring ved at læse HD 1. del som online studium er helt klart tidsforskellen for mit vedkommende. Jeg kan derfor ikke følge online undervisningen ”live”, da undervisningen er kl. 20 dansk tid, hvilket betyder, at jeg er på arbejde. Heldigvis bliver alt online undervisning streamet, så jeg kan se det, når det passer mig, fortæller Kasper.

Eksamen via Adobe Connect
Selvom du bor i udlandet, har du stadigvæk mulighed for at gå til eksamen. Kaspers mundtlige eksamen foregik online via Adobe Connect, mens Kasper sad i Auckland på New Zealand.

- Jeg mødte op på det danske konsulat cirka 30 minutter før eksamen med min egen PC. Jeg koblede på Wi-Fi, og da klokken var 21, startede jeg online eksamenen. Efter al formalia var overstået såsom at eksaminator og censor skulle hilse på konsulen, og jeg skulle vise mit pas, startede eksamen med min præsentation af min synopsis efterfulgt af eksaminators og censors spørgsmål.  Jeg havde ikke nogen specielle forventninger til eksamen andet end, at jeg gerne ville bestå, så jeg var glad for at få karakteren 12, fortæller Kasper.

- De mundtlige eksamener er lidt ligesom at skype med familie og venner i Danmark. Her er det bare en eksaminator og en censor, der sidder i den anden ende, og der er lidt mere på spil. Men ellers er det de samme ting der foregår som ved en almindelig eksamen, man er nervøs og der bliver stillet spørgsmål, fortæller Kasper.

Studér, når det passer dig
Som HD 1. del online studerende har man mulighed for at studere, når det passer ind i ens hverdag.

- Online undervisningen har fungeret fint for mig på trods af tidsforskellen mellem Danmark og New Zealand. Jeg kan sidde derhjemme og se den streamede undervisning igennem, når det passer mig, og kommunikationen med underviseren sker via undervisningsportalen Learn og e-mail, og underviserne er gode til at svare på spørgsmål.

HD giver et erhvervsøkonomisk perspektiv
- HD-studiet har givet mig et langt større indblik i, hvad der ligger til grund for at drive en virksomhed, og hvilke tanker og processer der mange gange ligger til grund for de beslutninger, der bliver truffet.

- Jeg kommer ikke med en erhvervsøkonomisk baggrund, så at få ny viden inden for den gren er meget givtigt for mig og helt klart noget, jeg bruger og kan bruge i min fremtidige karriere, fortæller Kasper.

Online studiet - en unik mulighed
- Online holdene giver stort set de samme muligheder som ved fremmødehold. På online holdene har man blot online møderum, online undervisning osv. Hvis du ikke bor i Danmark, kan jeg klart anbefale online holdene. Hvis man ellers følger undervisningen og kan abstrahere fra en eventuel tidsforskel, så er det bare om at komme i gang, slutter Kasper.

Om Kasper Jørgensen
Alder: 39
Uddannelse: HD 1. del online studium påbegyndt august 2013. Derudover studentereksamen.
Stilling: General IT manager, Qantas Airways Ltd., New Zealand.

kasperfoto

HD 1. del online studium
Med HD 1. dels online forløb får du en varieret og ambitiøs undervisning i form af online læringsredskaber, øvelsesopgaver, læringsfilm og ikke mindst online forelæsninger. Læs mere om HD 1. del online studium.

 

Sidst opdateret: HD Markedsføring // 17/12/2017