HD 1. del

Vil du gerne kombinere din erhvervserfaring med et anerkendt erhvervsøkonomisk fundament på et højt fagligt niveau? Så er denne uddannelse relevant for dig. HD 1. del er en praksisnær uddannelse, som giver dig adgang til vores otte HD 2. dels uddannelser. HD 1. del og HD 2. del giver tilsammen adgang til yderligere uddannelse på kandidatniveau.

HD 1. del er en fleksibel erhvervsøkonomisk uddannelse, som er normeret til to år på deltid ved samlet forløb.

Du kan tilpasse HD 1. del uddannelsen dine behov og dit job, idet vi i studieåret 2019/2020 udbyder HD 1.del  samlet forløb på følgende måder:

Alternativt kan du læse HD 1. del som enkeltfag i det tempo, der passer til dig, eller hvis du har brug for et fagligt løft inden for et bestemt fag. Du kan tage enkeltfag med fremmøde eller online undervisning. 

Hvilke kompetencer får du på uddannelsen?
 

Uddannelsen giver dig en dybere forståelse af erhvervsøkonomiske problemstillinger direkte koblet til din arbejdsplads. Du får kendskab til samfundsøkonomi, de juridiske rammer i din virksomhed, indsigt i dataanalyse og metoder til at udarbejde professionelle løsningsforslag til aktuelle problemstillinger i din virksomhed. Derudover får du specialiseret viden indenfor bl.a. strategi, markedsledelse, innovation, offentlig økonomi og erhvervsret.

I løbet af uddannelsen bliver du i stand til at:

 

• Identificere virksomhedens adfærd, strategi og konkurrenceforhold på forskellige markeder.

• Arbejde med mikro- og makroøkonomiske forbrugsteorier og modeller.

• Udarbejde sandsynlighedsberegninger og analysere statiske markedsforhold.

• Redegøre for virksomheders og personers retsstilling og identificere erhvervsretlige problemstillinger.

• Vurdere rentabilitet samt risiko i investeringer.

Hvordan gavner uddannelsen din virksomhed?

• Din virksomhed oplever ikke kun værdien af din nytilegnede læring efter endt uddannelse, men løbende gennem hele uddannelsen.

• Uddannelsen er praksisnær, og du kan inddrage din egen virksomhed som case i undervisningen. Det sikrer, at uddannelsen hele tiden er relevant i forhold til netop din virksomhed.

• Du får tid til at fordybe dig i problemstillinger, der ikke altid er tid til at gå i dybden med på arbejdspladsen.

• Din virksomhed kan løbende overlade mere ansvar til dig, fordi du tilegner dig nye kompetencer.

Læs videre på HD 2. del

Med en HD 1. del vil du få et fundamentalt erhvervsøkonomisk grundlag, der kvalificerer dig til at læse en af vores ni HD 2. dels uddannelser, hvor du kan specialisere dig inden for lige præcis dit interesseområde. En HD 1. og HD 2. del svarer tilsammen til en uddannelse på bachelorniveau og giver adgang til at læse en uddannelse på kandidatniveau f.eks. en Master- eller kandidatuddannelse.

 

Sidst opdateret: HD 1.del // 22/08/2019
 

 

Kontakt HD 1.del

HD 1.dels sekretariatet
Dalgas Have 15, 2V019
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2750
E-mail: hd1@cbs.dk