HD - Fleksibel efteruddannelse, der styrker din karriere

Går du med overvejelser om at styrke dine faglige kompetencer, så du kan tage et karrierespring eller et jobskifte? Så er en HD-uddannelse måske noget for dig. Vælg mellem HD1 og ti HD2-uddannelser. Som noget nyt tilbyder vi nu også studiestart om vinteren på de fleste af vores HD2-uddannelser. Du kan snart læse mere om mulighederne under den enkelte uddannelse.

Hvad er HD?

En HD-uddannelse er...

  • en erhvervsøkonomisk efteruddannelse
  • dig, der har en erhvervskarriere og ønsker et karrierespring eller karriereskifte / udbygge dine kompetencer
  • en uddannelse som finansieres af dit arbejde eller dig selv
  • ikke SU-berettiget
  • en uddannelse der svarer til bachelorniveau*

HD-uddannelsen består af to selvstændige forløb: HD1 og HD2.

  • HD1 - Erhvervsøkonomisk grunduddannelse der teoretisk og metodisk danner grundlag for specialiseringen på HD2.

  • HD2 - Specialistuddannelse hvor du fordyber dig i et særligt fagområde. CBS udbyder ti forskellige HD2-uddannelser.

HD-uddannelsen er normeret til fire år - to år på deltid for hhv. HD1 og HD2 - med mulighed for at strække studiet over længere tid, hvis du har behov for det.

HD udbydes også som enkeltstående kurser, som kan være en mulighed for dig der har lyst til at tilegne dig nye kompetencer eller opkvalificere dem, du allerede har


Den samlede HD-uddannelse har den engelske titel Graduate Diploma in Business Administration.

jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD, § 3, Stk. 4.

Fleksibel undervisning, der passer ind i din hverdag

Undervisningsformer

Undervisningen ligger typisk uden for normal arbejdstid - om aftenen eller i weekenden - og på flere af HD-uddannelserne kan du vælge mellem undervisning på forskellige tidspunkter/dage, så du oplever en stor fleksibilitet. Du kan se undervisningstidspunkterne for de enkelte HD-uddannelser på deres respektive hjemmesider.

På flere af HD-uddannelserne har vi også online undervisning, der giver dig mulighed for mere fleksibilitet i hverdagen – eller for at læse HD mens du arbejder i udlandet.

Fagligt indhold der kan bruges
Undervisningen på HD er forskningsbaseret og erhvervsrettet, og den varetages af både forskere fra CBS og eksterne undervisere fra erhvervslivet.
Du er dermed sikret en dynamisk uddannelse, der løbende udvikles og matcher den aktuelle virkelighed.

De studerendes erfaringer bruges i undervisningen, da det tilfører undervisningen en praksisnær dimension, og en del af undervisningen er baseret på samarbejde i grupper. Sparring i studiegrupper understøtter din læring og kvalificerer din evne til at lytte, lære og diskutere, så du bliver en endnu bedre samarbejdspartner.

Blended Learning
På HD-uddannelserne er vi pt. i gang med løbende at udvikle og implementere Blended Learning, som en del af on campus (fremmøde) undervisningen. Blended Learning er et tiltag, hvor digitale undervisningsformer vil indgå som en del af undervisningen. De nye undervisningsformer vil understøtte både fleksibiliteten i læringen og forberedelse til både undervisning og eksamen.

Mens udviklingen står på vil du på HD-uddannelserne møde fag både med og uden Blended Learning elementer. Det vil derfor fremover stadig findes to studieformer på HD nemlig On campus (fremmøde) - med Blended Learning elementer og Online (på de HD-uddannelser, som udbyder dette).

 

HD-uddannelser