HD - Fleksibel efteruddannelse, der styrker din karriere

Går du med overvejelser om at styrke dine faglige kompetencer, så du kan tage et karrierespring eller et jobskifte? Så er en HD-uddannelse måske noget for dig. Vælg mellem HD1 og ti HD2-uddannelser.

Tilmelding

Der er nu åbent for tilmelding til HD i efteråret 2021.

Tilmeld dig senest den 17. juni 2021 for at sikre din plads på HD.

Hvad er HD?

En HD-uddannelse er...

  • en erhvervsøkonomisk efteruddannelse
  • dig, der har en erhvervskarriere og ønsker et karrierespring eller karriereskifte / udbygge dine kompetencer
  • en uddannelse som finansieres af dit arbejde eller dig selv
  • ikke SU-berettiget
  • en uddannelse der svarer til bachelorniveau*

HD-uddannelsen består af to selvstændige forløb: HD1 og HD2.

  • HD1 - Erhvervsøkonomisk grunduddannelse der teoretisk og metodisk danner grundlag for specialiseringen på HD2.

  • HD2 - Specialistuddannelse hvor du fordyber dig i et særligt fagområde. CBS udbyder ti forskellige HD2-uddannelser.

HD-uddannelsen er samlet set normeret til fire år med to år på deltid for hhv. HD1 og HD2. Der er dog mulighed for at strække studiet over lidt længere tid, hvis du har behov for det, idet HD også udbydes som kurser. Kurser kan også være en mulighed, hvis du blot har brug for faglig opgradering inden for et bestemt område. 

 

Den samlede HD-uddannelse har den engelske titel Graduate Diploma in Business Administration.

jf. Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD, § 3, Stk. 4.

Fleksibel undervisning, der passer ind i din hverdag

HD på CBS følger situation nøje og tilpasser efterårets undervisning ift. retningslinjerne for COVID-19

Undervisningsformer
Undervisningen ligger typisk uden for normal arbejdstid - om aftenen eller i weekenden - og på flere af HD-uddannelserne kan du vælge den samme undervisning fordelt på flere forskellige dage, så du oplever en stor fleksibilitet. Du kan se undervisningstidspunkterne for de enkelte HD uddannelser på deres respektive hjemmesider.

På nogle af HD-uddannelserne har vi også online studieformer, der giver dig mulighed for mere fleksibilitet i hverdagen – eller for at læse HD mens du arbejder i udlandet.

Fagligt indhold der kan bruges
Undervisningen på HD er forskningsbaseret og erhvervsrettet, og den varetages af både forskere fra CBS og eksterne undervisere fra erhvervslivet, så du er sikret en dynamisk uddannelse, der løbende udvikles og matcher den aktuelle virkelighed.

De studerendes erfaringer bruges i undervisningen, da det tilfører undervisningen en praksisnær dimension, og en del af undervisningen er baseret på samarbejde i grupper. Sparring i studiegrupper understøtter din læring og kvalificerer din evne til at lytte, lære og diskutere, så du bliver en endnu bedre samarbejdspartner.

Blended Learning
På HD-uddannelserne er vi pt. i gang med løbende at udvikle og implementere Blended Learning, som en del af fremmødeundervisningen. Blended Learning er et tiltag, hvor digitale undervisningsformer vil indgå som en del af fremmødeundervisningen. De nye undervisningsformer vil understøtte både fleksibiliteten i læringen og forberedelse til både undervisning og eksamen.

Mens udviklingen står på vil du på HD-uddannelserne møde fag både med og uden Blended Learning elementer. Det vil derfor fremover stadig findes to studieformer på HD nemlig fremmøde (med Blended Learning elementer) og online (på de uddannelser, som udbyder dette).

HD-uddannelsen rammes ikke af uddannelsesloftet

Loven om loft ved dobbeltuddannelse vil ikke have betydning for de åbne uddannelser, hvilket indbefatter HD-uddannelserne. Det vil sige, at du således roligt kan tilmelde dig eller fortsætte din HD, uden det vil komme til at have betydning fremadrettet.

Dog skal du være opmærksom, hvis du planlægger at søge ind på en kandidatuddannelse efter din HD, og du allerede har færdiggjort en kandidatuddannelse. Da vil loven om uddannelsesloftet kunne have en betydning.

Har du spørgsmål vedrørende dette, skal du være meget velkommen til at kontakte vores studievejleder.

 

HD-uddannelser