Økonometri


 

Handbook of Statistics

Opslagsværk med dybdegående artikler om en lang række emner indenfor statistik som fx datamining, analyse af tidsserier, psykometri, økonometri og anvendt statistik i industrien.
Campus + fjernadgang