Dataindsamling


 

SurveyXact - spørgeskemasystem

Vi er i gang med at udfase SurveyXact og anbefaler at du i stedet benytter Qualtrics SurveyXact er et professionelt spørgeskemasystem til indsamling, analyse og præsentation af kvantitative data.
WAYF