CBS's Forskning

CBS vil med sin unikke forskning placere 'business' i en bred social, politisk og kulturel kontekst

 

Institutter og centre

Institutterne og forskningscentrene dækker tilsammen en bred vifte af forskningsområder og udbud af uddannelser inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske fagområde med det fællestræk, at såvel forskning som uddannelser er rettet mod erhvervslivets problemstillinger.

Forskningsprofil

CBS er en af verdens største Business Schools. CBS' forskningsprofil dækker et bredt fagligt område inden for samfundsvidenskab og humaniora. Læs mere her om den faglige bredde i forskningen og mulighederne inden for forskeruddannelsen.
 

Publikationer

Få et overblik over CBS' forskning og formidling. Du har mulighed for at søge efter forskningspublikationer og formidlingsaktiviteter fra 1999 og frem.


 

Forskningsprojekter

CBS spiller en afgørende rolle i debatten om innovative og dynamiske forretningsmodeller, bæredygtige organisationsformer og økonomiske strukturer samt om ansvarlig ledelse og lederskab. En af måderne denne påvirkning på samfundet gøres gældende er via de mange forsknings-projekter.

Forskning på CBS

Få kontakt til eksperter ved CBS, som stiller sig til rådighed for medier, organisationer og virksomheder med deres viden og kompetence inden for et meget bredt område af erhvervsøkonomi og erhvervssprog.

 

Ph.d.-uddannelse

CBS er en af verdens største Business Schools. Det gælder også på ph.d.-området, hvor CBS er blandt de ti største i verden.