Om CBS

Uddannelseskvalitet

CBS stræber efter høj uddannelseskvalitet for at sikre at vores studerende og dimittender lever op til højeste internationale niveau. Løbende forbedringer på baggrund af dialog og input med interne og eksterne interessenter er omdrejningspunktet for arbejdet med uddannelseskvalitet.

Kvalitetssikring

Et væsentligt mål med CBS’ kvalitetspolitik er at sikre, at vores uddannelser er baseret på den enkelte uddannelses videngrundlag, som dette er beskrevet i studieordningen. Dette inkluderer, at vores uddannelser er forbundet med de relevante fagmiljøer og baseret på ny viden.

For at understøtte dette har CBS et antal politikker til at hjælpe med at sikre kvalitet i uddannelserne på daglig basis.

Politikkerne dækker forskellige områder for at sikre minimumsstandarder og monitoreringsprocesser.

I følgende figur ses politikkerne, der er tilgængelige nedenfor, sammen med institutternes egne politikker for deltidsundervisere (DVIP):

kvalitetspolitik

Læs politikkerne

Politikker
PDF icon Kvalitetspolitik for uddannelse
PDF icon Nordic Nine
PDF icon Håndbog om uddannelseskvalitet
Delpolitikker
PDF icon Recurring Programme Peer Review
CBS’ pedagogical principles
PDF icon Deltidsundervisere på CBS – ledelse og administration af DVIP
PDF icon Research-based Education at CBS
PDF icon Oprettelse og nedlæggelse af uddannelser
PDF icon Anvendelse af undervisningsressourcer
Institutternes DVIP-politikker
PDF icon Institut for Regnskab (RR/ACC)
PDF icon Institut for Digitalisering (DIGI)
PDF icon Økonomisk Institut (ECON)
PDF icon Institut for Finansiering (FI)
PDF icon Institut for International Økonomi, Politik og Business (EGB)
PDF icon Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF/MPP)
PDF icon Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
PDF icon Institut for Afsætningsøkonomi (AØ/MARKTG)
PDF icon Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ/OM)
PDF icon Institut for Organisation (IOA)
PDF icon Institut for Strategi og Innovation (SI)

 

Sidst opdateret: Business Intelligence // 11/07/2023