Baggrund


Vi lever i en brydningstid

CBS SIH
Foreningen Student & Innovation House

Vores samfund ændrer sig drastisk og fremtidens komplekse udfordringer kalder på intelligente og innovative løsninger. Vi tror på, at studerende - som morgendagens ledere, medarbejdere og verdensborgere - skal spille en afgørende rolle i både formuleringen og implementeringen af disse løsninger. Derfor skal de klædes på, så de har redskaberne, rammerne og ambitionerne til at tage fremtidens udfordringer op, og på den måde skabe en bedre verden.

Vi mener, at hverken offentlige, civile eller private tiltag, universitetssystemet eller studenterorganisationerne i dag formår at løse denne opgave til fulde. Vi mangler grundlæggende et sted, hvor siloer blandt studerende og mellem studerende og samfundet nedbrydes, hvor studerende i et uformelt læringsmiljø udforsker verden og sammen kan klæde sig på til at forbedre den. Som studerende har vi passion for samfundet, gejst til at skabe forandring og i fællesskab viljestyrke til at se projekter lykkes. Skal vi løse samfundets store udfordringer, kræver det nysgerrighed, et højt ambitionsniveau og nye partnerskaber på tværs. Projektets vision er formet af vores fælles historie og Danmarks DNA. I Danmark har vi tradition for at være “innovative og progressive” i måden, hvorpå vi skaber vækst og udvikler vores samfund.

SIH dørFunKtioner

Vi skaber samarbejde på tværs af private, offentlige og civile aktører

Vi vil udforske nye løsninger til samfundsmæssige udfordringer. Derfor ønsker vi, at skabe et visionært og engagerende studenterhus, som gennem dets aktiviteter og brugere skaber positiv, langsigtet og bæredygtig indflydelse i samfundet  - det vi kalder impact. Ikke hvor som helst, men i den gamle Politistation på Frederiksberg.

Igennem 97 år har huset været symbolet på at skabe orden, håndhæve regler og forsegle  samfundets uvorne borgere i detentionscellerne i kælderen. I fremtiden skal huset generere forstyrrelse, sætte spørgsmålstegn ved regler og normer og igennem innovativt arbejde i den gamle politigård “katapultere” nyskabelse uden for murene. Det bliver på den måde et hus, som modsat tidligere, inviterer samfundet ind i de studerendes hverdag og de studerendes gode idéer ud i samfundet. Her skabes og udvikles visioner og ideer, som giver liv samt udnytter potentialet blandt de mange tusinde studerende på CBS og i regionen. Et sted, hvor studerende bevidstgøres igennem gensidig oplysning, forholder sig til omverdenen ved at tage stilling og dernæst tager ansvar igennem handling for at forandre verden.

BlomstI vores globale virkelighed kan studier, job og samfundsproblemer ikke reduceres til landegrænser eller snævre forståelser. Derfor skal huset være en smeltedigel for både danske og internationale studerende, samtidig med at studerende lærer af hinanden på tværs af universiteter og fagdiscipliner. Med andre ord, bliver huset et mødested for både nationale og internationale studerende, et fagligt og socialt samlingspunkt for CBS’  campusområder, et innovations- og visionscenter, der tør rykke ved dets brugere og dermed verden, og det bedste minde den studerende forlader studietiden med.

Vores håb er, at vi med huset tilbyder et frirum, der kan være med til at skabe aktive, engagerede og samfundsbevidste mennesker, som sætter deres aftryk på hinanden og verden. Arkitekturen og indretningen skal vise, at nye løsninger på fremtidens udfordringer kan rummes i historiske rammer. Det skal bygge på den stolte danske erhvervs- og samfundshistorie, som projektet udspringer af og genkendes i det enkelte, tidsløse, skandinaviske design. Huset skal kort sagt indrettes med et ideal om fremtidens handlekraftige, kreative, internationalt bevidste og selvstændige studerende, der forholder sig aktivt og konstruktivt til den virkelighed, vi lever i.

Projektet realiseres med støtte fra · VILLUM Fonden · Nordea-fonden · Knud Højgaards Fond · Augustinus Fonden · FrederiksbergFonden · Weimans fond

SIH

Sidst opdateret: Campus Services // 16/03/2018